Mýty vs. realita o tabákových alternativách: Díky zařízením na zahřívání tabáku kouřit nepřestanete, ale snížíte rizika, jež z klasického kouření plynou

Řeč čísel je docela neúprosná: dle dat Státního zdravotního ústavu v Česku kouří čtvrtina populace (a více muži než ženy) starší 15 let a většina těchto lidí užívá převážně klasické cigarety. Ceny cigaret přitom – podobně jako nyní ceny všeho – rostou a pohybují se v rozmezí od 120 do 150 Kč za krabičku, dle analytiků ale v dohledné době přesáhnou i 200 Kč. Není tedy divu, že mnozí hledají jiné alternativy, jak si nikotin dopřát, a to nejen v rovině finančně přívětivější, ale i méně zdraví škodlivé. Nejprve se tak zájem obrátil k e-cigaretám a vaporizérům, nyní se upírá k zařízením na zahřívání tabáku. Všechny tyto alternativy vůči klasickým cigaretám jsou ale opředeny celou řadou nepravd a mýtů. Jak se k nim staví lékaři a věda?

Možná příjemný, ale zdraví škodlivý (zlo)zvyk

Ačkoliv tabákové listy využívali lidé již v hluboké minulosti – a vychutnávali si tak i v nich obsažený nikotin – co se klasického kouření týká, jedná se vlastně o poměrně moderní trend. To ještě mnohem více platí i o všech dnes tolik populárních alternativách cigaret, které mají mj. eliminovat i všechny negativní důsledky klasického kouření. Těch si, mimochodem, byli lidé vědomi již od konce 18. století, již v roce 1798 totiž dr. Benjamin Rush naznačil, že kouření může vyvolat nevyléčitelné nemoci a rakovinu. A v podstatě od té doby se různí inovátoři snaží najít rozličné způsoby, jak si dopřát nikotin bez nutnosti kouřit cigarety.

„Záměrem jsou trendy kousky, které jsou udržitelné,“ říká majitel queer módní značky Mikuláš. Inspirací mu je i řecký Bůh Eros16. 5. 2022

I když lidská invence je prakticky nekonečná, v rovině tabákových výrobků se přelomovým stalo až 20. století, kdy lidé začali přicházet se stále novými, vynalézavými způsoby, jak nikotin užívat. Ale svého druhu revoluce nastala až v roce 2003, když čínský lékárník a vynálezce přišel s prototypem elektronické cigarety (tu následně její výrobce nazval Ruyan, což znamená „jako kouřit“), právě tehdy se zrodil i moderní vaping, z něhož se stal hit.

Je pak až s podivem, že vynález prvních zařízení na zahřívání tabáku, k němuž došlo o více jak dvě dekády dříve, zůstal prakticky bez povšimnutí. A to navzdory faktu, že se jedná o variantu, která je vůči lidskému zdraví šetrnější.

Co škodí víc? A jak?

O škodlivosti kouření by bylo možné popsat stohy papíru. A vlastně totéž by bylo možné říci také o e-cigaretách/vaporizérech. Ačkoliv jejich nástup na trh byl masivní, následovala celá řada výzkumů, která poukázala na fakt, že vaping (kdy dochází k zahřívání nikotinu extrahovaného z tabáku, příchutě a dalších chemikálií tak, aby vzniknul aerosol, který uživatel následně vdechuje) škodí srdci i plicím. A zatímco výzkum dopadů užívání klasických cigaret je již poměrně pokročilý, ten, který se zaměřuje na vaping, je tak říkajíc „v plenkách“. A tak není divu, že okolo něj panuje celá řada neznámých, včetně toho, jaké chemikálie se podílejí na utvoření páry a jak dlouhodobě ovlivňují lidské zdraví. „Lidé musí pochopit, že e-cigarety jsou pro jejich zdraví potenciálně nebezpečné. Člověk se vystavuje nespočtu chemikálií, kterým ještě nerozumíme a které pravděpodobně nejsou bezpečné,“ shrnuje tak Michael Blaha z John Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease.

V případě zařízení na zahřívání tabáku je však situace docela odlišná. Na rozdíl od elektronických cigaret (poměrně logicky) obsahují tabák. Ovšem nedochází k jeho spalování. Jak mj. popisuje také Světová zdravotnická organizace (WHO), „tabák je zahříván, aniž by došlo k jeho vznícení za vzniku emise obsahující nikotin a další chemikálie.“ Díky tomu je tedy tvorba škodlivin, jež je neoddělitelně spjata právě s kouřením klasických cigaret, významně omezena. Dalo by se tedy říci, že pokud už se někdo chce oddávat kouření a rád by svůj organismus nevystavoval nespočtu nežádoucích (v cigaretách) a také mnohdy neznámých (v e-cigaretách) látek, měl by zvážit právě zakoupení zařízení na zahřívání tabáku. A zdá se, že čím dál více Čechů právě k této praxi přistupuje – jejich popularita totiž napříč tuzemskou populací roste, ať už se jedná o IQOS, glo nebo relativní novinku z dílny Imperial Brands, PULZE, která letos oslavila první rok úspěšného působení na českém trhu.  

O bance, která je na špici technologického vývoje a zároveň fér1. 7. 2022

S odvykáním nepomůže nic, kromě pevné vůle

Marketing je mocný – a téměř „vládne světu“. Není tedy divu, že v souvislosti s cigaretovými alternativami je možné setkat se i s tvrzením, že lze díky nim přestat kouřit. Ačkoliv ale mohou být v procesu odvykání některými považovány do jisté míry za prospěšné, dle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí pro toto tvrzení neexistují žádné vědecké důkazy. Jak navíc zkonstatovala v ryze českém kontextu MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, „je tu ale nebezpečí, a statistika to potvrzuje, že tyto alternativní výrobky podporují v závislosti na jiné formě příjmu nikotinu i lidi, kteří nikdy před tím nekouřili.

Přesto ale platí, že v porovnání s klasickými cigaretami zařízení na zahřívání tabáku lidskému zdraví škodí méně a jejich užívání (zachová-li kuřák stejnou intenzitu použití jako dříve kouřil) může být i finanční úsporou. O tom, že eliminace nedopalků prospívá životnímu prostředí ani nemluvě. A to vše se rozhodně počítá.  

Zdroj: Český kuřák 2022/Imperial Brands, Szu.cz, insider.com, casaa.org, hopkinsmedicine.org, euro.who.int, cdc.gov, sciencedirect.com