Vyšší prevenci HIV v Česku budou zajišťovat další dva checkpointy v Plzni a Liberci
Rozhovor
Zdroj: Foto: se souhlasem Jiřího Pavláta
<Path>

Vyšší prevenci HIV v Česku budou zajišťovat další dva checkpointy v Plzni a Liberci

Ve snaze vymýtit virus HIV v České republice chce Česká společnost AIDS pomoc otevřít další dva checkpointy, v Plzni a Liberci. Jejich úloha má jednoznačně pozitivní efekt, jelikož podle statistik Národní referenční laboratoře pro HIV Státního zdravotního ústavu přibylo za dvanáct měsíců roku 2021 v České republice celkem 233 lidí žijících s HIV, což je v porovnání s rokem 2020 (251 nových případů) o 18 případů méně. Je to tedy pokles o 7 procent, který však stále není tak razantní, a tudíž je potřeba prevenci neustále rozšiřovat. V Česku tak k dnešnímu dni žije 4074 lidí s HIV (občané ČR a rezidenti).
Jan Witek Witek Jan Witek Witek Autor
1. 6. 2022

Jednou z hlavních aktivit České společnosti AIDS pomoc je testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. V kolika checkpointech dnes testujete?

V současnosti máme celkem 9 pevných checkpointů v Čechách a jeden na Slovensku, v Bratislavě. V Čechách se k nám můžete přijít otestovat v Praze, v našem Domě světla, dále v Ústí nad Labem, Teplicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Brně, Olomouci, Ostravě. A samozřejmě se zájemci mohou nechat otestovat také v našich mobilních checkpointech, tedy sanitkách, které jezdí po celé republice.

Plánujete v nejbližší době síť testovacích míst ještě rozšiřovat? 9 center určitě není málo, ale stále zůstává dost velkých měst, kde by testování asi dávalo smysl.

Máte pravdu, že v ČR jsou další města a lokality, které by si zasloužily testovací centrum. Právě proto chceme během léta otevřít další dva checkpointy v Plzni a v Liberci.

V Plzni bychom měli otevřít chckpoint ve spolupráci s Klinikou infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň. A v Liberci se bude otevírat nové HIV centrum, jehož součástí bude také naše testovací centrum. Obě centra budeme otevírat za podpory české pobočky GlaxoSmithKline (GSK).

Co vás vede k otevření dalších testovacích míst a co vidíte jako jejich největší přínos?

Statistiky Státního zdravotního ústavu ukazují, že počet HIV případů v ČR bohužel v posledních letech výrazně neklesá, ale stagnuje, což není dobrá zpráva. I proto si myslím, že čím více existuje center, kam se lidé mohou přijít otestovat anonymně a zadarmo, tím lépe. Dá se říct, že v poslední době se trochu zapomíná, že HIV stále existuje. Není to způsobeno pouze covidovou epidemií, která nás všechny zaskočila. Je strašně důležité včas zjistit, že jste HIV+, a začít se okamžitě léčit. Čím dřív se začnete léčit, tím je pravděpodobnější, že prožijete naprosto normální život. A také tím zabráníte nechtěnému přenosu HIV na svého partnera. Lék na HIV sice zatím neexistuje, ale kdybychom dostatečně testovali a včas a správně léčili, mohli bychom pomocí současně dostupných léků HIV v dohledné době vymýtit.

Dalšími důvody, proč dává smysl otevírat nové checkpointy, je osvěta, poradenství v oblasti prevence a informování o pre-expoziční profylaxi, tzv. PrEP. Širší síť testovacích míst také poskytne klientům větší výběr, kam se jít testovat, a je větší šance, že na testy přijdou.

<Path> Divadlo Na Fidlovačce uvede odvážnou hru Po FredrikoviZdroj: Jan Witek, Divadlo Na Fidlovačce

Kdo jsou zaměstnanci těchto center? A jak probíhá testování?

V našich centrech působí lékaři, kteří normálně pracují například na infekčních odděleních v nemocnicích nebo v HIV centrech, a dále zdravotníci, tím myslím opravdu zdravotní sestry a bratry, psychologové a také vyškolení preventisté.

Jak už jsem zmiňoval, testování v našich checkpointech je anonymní a bezplatné. V centrech testujeme z žilní krve, která se posílá na testy do Národní referenční laboratoře. Výsledek v případě nekomplikovaných vyšetření dostanete do 2 až 5 dní, podle regionu. Pokud někdo na výsledky spěchá, můžeme ho otestovat také rychlotestem, který používáme především při testování v sanitkách nebo v terénu. Pokud je test reaktivní, tedy ukáže, že klient má proti HIV protilátky, tak následuje ještě test ze žilní krve, který posíláme na vyšetření do laboratoře.

Už tušíte přesný termín otevření center v Plzni a Liberci?

Rádi bychom je otevřeli během letošního léta. A věřím, že se nám to povede, protože na jejich přípravě jsme začali pracovat už loni. Bohužel vzhledem k pandemii covidu-19 a s ní spojenému vytížení infekčních klinik zatím konkrétní termíny nemáme.

Společně se svým týmem se Jiří Pavlát snaží zlepšit prevenci HIV v Česku
Foto: se souhlasem Jiřího Pavláta

Kdo všechno podporuje otevření testovacích center?

Zásadní roli hraje podpora Ministerstva zdravotnictví ČR. Jeho dotace z Národního programu boje proti HIV by měla být každoroční a pokryje téměř 70 % nákladů provozu poboček v Liberci a Plzni. Je přislíbená i podpora společnosti GSK. Všem bych rád za tuto pomoc poděkoval. Do budoucna doufáme v další podporu, nejen od fyzických a firemních dárců z těchto regionů, ale také z magistrátů a krajských úřadů.

Kdo se k vám nejčastěji chodí testovat?

Nejčastěji chodí muži ve věku od 20 do 30 let, zejména skupina mužů majících sex s muži. Není na tom nic zvláštního, protože jsou ve vyšším riziku nákazy, a i naše preventivní aktivity se na ně zaměřují. Ale chodí také ženy a páry mladých lidí, kteří mají nový vztah a chtějí si být jistí, že jsou oba v pořádku. Což je proti dřívější době obrovský posun a je to rozhodně dobře.

Jak je to se zájmem o testování? Roste například zájem u mladších lidí?

Porovnali jsme data za posledních 5 let a skladba klientů, kteří se přichází testovat, zůstává podle věku stejná. Jak jsem už uváděl, jsou to mladí lidé ve věku od 20 do 30 let.

<Path> Během proti homofobii aneb V neděli 19. září startuje dobročinný běh Fun&RunZdroj:

ČSAP poskytuje také osvětu v oblasti HIV/AIDS mezi mladými lidmi. Jak taková osvěta probíhá, spolupracujete na ní například s Ministerstvem školství ČR nebo s jinými institucemi? A funguje osvěta?

Osvětě ve školách mezi žáky základních a středních škol se věnujeme už víc než 22 let. Před covidem si školy mohly objednat besedy s našimi odborníky, většinou s preventistou, který je HIV+, a lékařem nebo psychologem. V okamžiku, kdy přišel covid-19, jsme se i my přesunuli do online prostředí, besedy dnes tedy většinou probíhají online. Besedy jsou určené pro žáky a studenty od 14 let, tedy pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Setkání se mohou účastnit samozřejmě také jejich učitelé a profesoři. Na začátku si žáci formou testu ověří své znalosti o HIV. Podobný test je připravený i na závěr besedy, takže učitelé vidí, co nového se žáci naučili a na co se mají třeba dál při výuce soustředit. Besedy, které jsou až do konce kalendářního roku 2022 zdarma, je možné si objednat na našich stránkách https://www.cervenastuzka.cz/besedy/.

Ptal jste se také, kdo naši osvětovou činnost podporuje. Je to Ministerstvo zdravotnictví ČR z Národního programu boje proti HIV, Magistrát hlavního města Prahy a Nadace O2.

Zdroj: Jan Witek, Jiří Pavlát

Populární
články

E-Shop