Proč má penis tvar houby? Vědci mají vysvětlení, které lidstvu zrovna nelichotí

Proč člověk, resp. jeho tělo, vypadá tak, jak vypadá, lze v základu nepochybně vysvětlovat evolučními mechanismy. Někteří se ale zabývají nejen tím, proč lidé chodí vzpřímeně a jak mají např. tvarované ruce, ale i tím, proč svůj specifický tvar mají i jiné tělesné partie. Třeba ty intimní. A tak není divu, že se zcela samostatným tématem stal tvar penisu, který prý připomíná houbu. Není to ale náhodou, údajně i k tomu existují určité důvody, které dávají nahlédnout do poměrně divokého sexuálního života lidstva…

I když se bádání nad tvarem penisu nemusí zdát jako zrovna užitečné, zjištění, k nimž dospěl psycholog Gordon Gallup společně s akademičkou Rebeccou Burch nakonec poskytují další z části mozaiky dokreslující, jak to ve společnosti v dávné minulosti fungovalo. Podle jejich studie publikované v časopise Evolutionary Psychology lze v souvislosti se specifickým tvarem penisu uvažovat o tzv. „hypotéze vytěsnění spermatu“. Dle ní má špička penisu tvar houbového klobouku proto, aby bylo možné doslova „vytáhnout“ sperma soka z vagíny a nahradit jej vlastním.

Trpíte podzimní depresí? Pryč z ní! Tady je pár rad, jak se jí vyvarovat1. 11. 2022

Autoři této teorie jsou pak přesvědčeni o tom, že špička penisu dokáže nejprve sperma tlačit před sebou a když po ní nakonec steče, zachytí se právě spodní částí onoho „klobouku“ a lze jej v podstatě vytáhnout ven. Zároveň to prý vysvětluje, proč je lidský penis delší a širší ve srovnání s penisy zvířat. „Penis musí mít dostatečnou velikost, aby adekvátně vyplnil prostor vagíny a nahradil cizí semeno,“ shrnul pak autorský tým. V případě zvířat fungují podobné mechanismy, ovšem obvykle se jedná o různé penilní ostny, háčky nebo přímo hrot penisu s texturou. Jestli nyní přemítáte nad tím, jak efektivní může metoda „vytlačení spermatu“ být, vězte, že i to Gallup a Burch vyzkoumali…

Aby hypotézu o vytěsnění spermatu bylo možné ověřit, simulovali vědci sexuální styk dokonce na přesných replikách lidských genitálií – a jejich záměrem bylo zjistit, za jakých okolností k předpokládanému jevu dojde. „Byli jsme velmi překvapeni, když penisy s tzv. koronárními hřebeny byly extrémně účinné při vytlačování tekutiny z cervikálního konce pochvy ven,“ shrnula Burch. Jak totiž tato simulace prokázala, při pouhém jednom vniknutí penisu do pochvy se podařilo vytlačit až 90 % tekutiny odpovídající svou strukturou spermatu.

Orgie sem, orgie tam

Ačkoliv by se někomu teorie o vytlačování spermatu mohla zdát poněkud přitažená za vlasy, faktem je, že ji podporují i historická fakta. V minulosti bylo hlavní povinností ženy porodit dítě, resp. co nejvíce dětí, a to i vzhledem k jejich poměrně vysoké úmrtností. Ženy tak byly v dávných dobách skutečně povzbuzovány k tomu, aby si právě kvůli reprodukci dopřály občasné orgie – tehdy tedy měly sex s celou řadou mužů a v jejich vagínách se tak hromadilo i semeno. A aby muži měli co nejvyšší šanci, že budou těmi, jejichž spermie nakonec úspěšně proniknou k vajíčku, vyvinuly se jejich penisy do houbovitého tvaru, který v důsledku zvyšoval jejich šance na otcovství. Jelikož navíc podle související teorie mohou spermie v hlenu děložního hrdla žít i několik dní, má-li tedy žena více než jednoho sexuálního partnera i v řádu pár dní, lze právě díky tvaru penisu údajně tyto nežádoucí pozůstatky také vytlačit. Tvar penisu, který se dle Gallupa v průběhu času také vyvíjel, je tedy tímto prizmatem vlastně výsledkem evoluce – přičemž  jeho účelem není přitahovat pozornost (ostatně, po vizuální stránce tenhle evoluční výsledek není nic moc…), ale prostě a jednoduše zajištění funkční výhody.  „Domníváme se, že právě v důsledku soupeření o otcovství se u mužů vyvinuly jedinečně konfigurované penisy vytěsňující z ženské pochvy semeno zanechané jinými muži,“ objasnil pak Gallup.

 A pozor, vědci v dané souvislosti osvětlili i další hojně tematizovaný fenomén – tedy skutečnost, proč muži záhy po „sexuálním výkonu“ odpadnou a jejich penis ochabne. „Pokračování v dalším přirážení by bylo sebezničující, protože muž by v tu chvíli v podstatě odstraňoval své vlastní spermie,“ myslí si psycholog Jesse Bering, který se svou knihou Why Is The Penis Shaped Like That and Other Reflections on Being Human navázal na zmiňovaný výzkum.

Vzpomínky na chvíle hrůzy: „Domácí násilí není jako ve filmu. Nikdo vás nepřijde zachránit v pravý moment!“11. 11. 2022

I když pak evoluční psychologie spadá do kategorie teoretických vědních disciplín, teorii zdůvodňující houbovitý tvar penisu nakonec podpořily i navazující výzkumy. Pokud by ale měl někdo obavu, že v důsledku dnes všeobecně preferované monogamie by v rámci evolučních mechanismů muži mohli o tuto „výhodu“ přijít, může být v klidu. „I když dnes je monogamie běžným systémem lidské reprodukce, nevěra stále existuje. Takže tento tvar penisu je stále důležitá strategie – a to naopak zejména v monogamii – protože muži žijící ve vztahu s jednou partnerkou očekávají, že s ní budou vychovávat také vlastní děti. Specificky tvarovaný penis by jim to pak měl zajistit,“ shrnuje výsledky svého bádání Rebecca Burch. A jak navíc poznamenal Bering, lidé by vlastně měli být vděční za to, že věci jsou tak, jak jsou. Například kocouři totiž mají penisy vybavené více jak stovkou ostnů, které se zachytávají na stěně vagíny kočky (což pravděpodobně vysvětluje pro změnu ony hlasité noční skřeky, které kočky v době páření nezřídka vydávají…)

Zdroj: sciencedirect.com, melmagazine.com, metro.co.uk, mamamia.com.au, hesun.co.uk, jessebering.com,