Mléčná čokoláda v poměrně velkém množství pomáhá hubnout i lépe spát. Klíčový je však čas její konzumace, tvrdí vědci

Pokud jde o sladkosti, obvykle jsou spojovány spíše s nabíráním kil a ne s jejich úbytkem. Totéž pak platí i pro čokoládu – ačkoliv např. ta hořká bývá považována za tu nejméně problematickou. Ovšem jak se nyní ukazuje, i konzumace čokolády mléčné má své nezpochybnitelné přínosy, a to dokonce vzhledem k hubnutí…

O hořké čokoládě je známo, že prospívá srdci a zároveň nijak významně negativně nepůsobí na hmotnost. Ovšem dopřávat si každý den čokoládu mléčnou – to může znít jako fantastický recept na nadváhu, obsahuje totiž více tuku, cukru a také kalorií. Jenže jak nyní prokázala vědecká studie, svou významnou roli v celém „konzumačním procesu“ sehrává čas. Tedy, konkrétně čas, kdy člověk čokoládu jí. Je-li totiž zvolen správně, může mléčná čokoláda naopak tělu pomoci spalovat tuky a také snižovat hladinu cukru v krvi.

Fitness influencerkou v sedmdesáti – příběh seniorky, jejíž kondici nemá ani řada třicátníků, inspiruje miliony lidí po celém světě16. 8. 2021

Čokoláda jako zabiják nadváhy?

Již před nedávnem zaujala vědeckou komunitu studie, jejímž hlavním zjištěním bylo, že pokud je mléčná čokoláda podávána krysám záhy po probuzení, může pozitivně stimulovat jejich cirkadiánní rytmy a např. předcházet tzv. jet lagu (problémům, jimiž lidé trpí, když cestují mezi různými časovými pásmy). A jak se nyní ukazuje, také obdobný výzkum na lidech dospěl k zajímavým závěrům.

Výsledky nejnovější studie na téma dopadů konzumace mléčné čokolády byly publikovány v časopise The FASEB Journal a podíleli se na ní vědci z Brighamu a University of Murcia ve Španělsku. Zaměřili se přitom na zjištění účinků konzumace mléčné čokolády v různé denní době, a to na příkladu starších žen (žen po menopauze). Ty pak denně konzumovaly 100 gramů – tj. celou tabulku (!) – mléčné čokolády ráno (nejpozději jednu hodinu po probuzení), nebo večer (nejpozději hodinu před ulehnutím), následovalo (pro porovnání) také období, kdy čokoládu nejedly vůbec – a vědci srovnávali přírůstky jejich hmotnosti a mnoho dalších aspektů.

Jak výsledky prokázaly, ranní a ani noční konzumace mléčné čokolády, která de facto „zajistila“ příjem celých 30 % doporučených denních kalorií, nevedla k přibývání na váze – ovšem právě tato praxe ovlivnila nejen pociťovaný hlad a chuť k jídlu, ale také složení střevní mikroflóry či kvalitu spánku.

Vědci tedy tvrdí, že vysoký příjem mléčné čokolády během ranních hodin nejenže napomáhá ke spalování tuků (u sledovaných žen bylo dokonce zachyceno snížení obvodu pasu!), ale také snižuje hladinu glukózy v krvi. Konkrétně pak skupina žen, které jedly čokoládu ráno, vykázala celkové snížení příjmu potravy až o 16 %. „Na příkladu účastnic výzkumu bylo prokázáno, že nepřibraly na váze, a to ani navzdory zvýšení kalorického příjmu. Čokoláda snížila příjem energie, což je v souladu s pozorovaným snížením hladu, chuti k jídlu a touhy po sladkostech, které již bylo prokázáno v předchozích studiích,“ shrnula jedna z autorek výzkumu, Martha Garaulet. Tento pozorovaný efekt pak podle odborníků pravděpodobně souvisí s flavanoly, chemickými látkami, které se přirozeně nacházejí v kakau a zvyšují oxidaci tuků.

Zdroj: Giphy

Naopak noční konzumace čokolády zase pozitivně působí na míru regenerace organismu ve spánku a také na metabolismus. „Naše zjištění dokazují, že nejen to, co jíme, ale také kdy to jíme, může mít vliv na fyziologické mechanismy podílející se na regulaci tělesné hmotnosti,“ uvedl neurovědec Frank Sheer, který na výzkumu pracoval společně s Garaulet.

Ideální čas pro konzumaci čokolády: ráno vs. večer

Ačkoliv účinky ranní a večerní konzumace čokolády se tedy liší, kdy v případě prvním tabulka čokolády vedla k tomu, že ženy zcela přirozeně snížily svůj denní příjem jiné potravy, a v případě druhém zase den následující došlo k navýšení jejich fyzické aktivity, ani v jednom z případů nedošlo k nárůstu hmotnosti.  Jak navíc autoři výzkumu uvedli v jednom z následných rozhovorů, v obou skupinách došlo ke změnám ve střevní mikroflóře, a to včetně poklesu hladiny kmenu Firmicutes, který je dlouhodobě spojován s rizikem vzniku obezity.

Zdroj: Giphy

Vědci zároveň upozorňují, že společně s výsledky jejich bádání se rovnou vynořila celá řada dalších otázek, které by mohly posloužit jako podnět k dalšímu zkoumání. Různých výzkumů, které se zaměřily na prokazování toho, že při konzumaci konkrétních jídel je důležitý také konkrétní čas, již vznikla řada. A jejich výsledky jsou prakticky shodné – načasování konzumace identických potravin či jídel hraje zásadní roli v regulaci glukózy i ve výdeji energie. Přesto specificky v případě čokolády do hry vstupují např. i tzv. hédonické mechanismy (tedy procesy, které souvisí s potěšením, jež lidé při její konzumací zažívají), takže co se týká konkrétně kontroly hmotnosti, dochází v těle nejen k řadě fyziologických, ale také behaviorálních změn (a to včetně omezování příjmu jiných potravin). Není však jasné, co přesně je příčinou. Proto by bylo nutné obdobný výzkum opakovat – např. za vyloučení určitých prvků z čokolády – aby bylo možné jasně určit, které na lidské tělo působí a které nikoliv.

Jak chutná kuře od kuchaře, který nejí maso? A svede lepší Crème brûlée než vy? Petr Brach v PROSTŘENU6. 10. 2021

Čokoláda jako univerzální řešení problémů s váhou?

Samozřejmě, že prokázaná prospěšnost konzumace mléčné čokolády neznamená, že by jí měl člověk denně „hltat“ kila. Na druhou stranu lze říci, že pár kousků čokolády denně lidskému zdraví a ani váze nijak neuškodí, ba naopak. Kromě toho je třeba zdůraznit, že ačkoliv výzkum se zaměřil na velmi specifický výsek, tedy ženy po menopauze, podle Garaulet není důvod domnívat se, že by se výsledky lišily např. v případě žen mladších. Žádné souvislosti s hormony totiž vědci objeveny nebyly.