I jednoduchá a krátká meditace může v těžké době velmi pomoci. Zkuste nový wellness trend s kořeny v Bibli

Bez ohledu na to, že svět jako by se v posledním roce zastavil, rozličné nové trendy se vynořují s podobnou četností jako houby po dešti. A svět wellness není výjimkou – vlastně právě tato oblast nyní zažívá nebývalý boom, protože v domácích izolacích lidé hledají alespoň nějaký způsob, jak pracovat na své psychice, aby se doslova a do písmene nezbláznili. Právě díky tomu se do popředí dostala také meditace označovaná jako Merkaba…

Samozřejmě, že meditace není praxí, která by byla všem vlastní. Někteří se na ni mohou dívat i skrz prsty jako na určitou formu šarlatánství (ostatně, žití naplno, obnovení energie apod. se mohou zdát jako obehrané klišé), ovšem faktem je, že meditace může člověku skutečně významně pomoci nejen k dosažení psychické pohody, ale dokonce i k přežití. To dokládá příběh z roku 2018, který obletěl doslova celý svět, kdy 12 mladých fotbalistů uvízlo v thajské jeskyni, odkud nevedla cesta ven. Přesto přežili, a to i díky trenérovi, který býval buddhistickým mnichem a pomohl jim využít sílu meditace k uklidnění mysli i stabilizaci těl, dokud nedorazila pomoc. Tato story zároveň ukazuje, že k meditaci rozhodně není třeba klidný prostor, svíčky a relaxační hudba. Profesor z katedry psychiatrie Univesity of Wisconsin, dr. Charles Raison, pak přímo tvrdí, že „v případě mnoha lidí může i velmi jednoduchá meditace vést k rychlému uvolnění a relaxaci.“

Zahajte jarní ozdravný proces „plicním detoxem“. Vhodný je i pro náruživé kuřáky, kteří se cigaret jen tak vzdát neumí28. 2. 2021

A jednou z možností, jak se uvolnit a zlepšit obecně svou kondici, je také sktuální hit, meditace Merkaba. Pro původ slova „merkaba“ je třeba obrátit se do starověkého Egypta a textů, jako je třeba Bible. Tam je „merkaba“ zmiňována doslova jako „vzestupná energie“. Samotný termín byl ale ve starověkém Egyptě považován za trojici slov: Mer-Ka-Ba, kdy „mer“ znamená světlo, „ka“ je duchem a „ba“ odkazuje k fyzickému tělu.

Merkaba je ale také symbolem vytvořeným průnikem dvou třístranných pyramid nebo čtyřstěnů, jejichž energie se točí v opačných směrech – jedná se zároveň o symboliku muže a ženy, resp. jejich odlišných energií (konkrétně v Merkabě směřuje ženská pyramida špičkou dolů a točí se zprava doleva, mužská pak směřuje vzhůru a otáčí se zleva doprava).

Obnovení (životní) energie v praxi

V obecné rovině se v případě termínu „merkaba“ jedná o označení narůstající energie, kromě toho je to také synonymum pro formu meditace pracující s energetickým polem obklopujícím tělo. Právě tato energetická pole pak vyzařují z těla a točí se obrovskou rychlostí. Tedy, pokud je lidský organismus „v pořádku“. V případě mnoha lidí se totiž právě tato pole významně zpomalila nebo se přímo zastavila proto, že mysl, tělo i duch byly zasaženy tlaky každodenního života.

Základní teze tedy vychází z faktu, že pokud se energetická pole neotáčí správnou rychlostí, člověk si nedokáže plně užívat života a ani světa kolem sebe. Meditace Merkaba je tedy způsobem, jak tato osobní energetická pole znovu „nastartovat“ a začít opět naplno žít.

Určitou spojitost meditace Merkaba pak lze najít jak s reiki, jež také pracuje s tokem energie, tak i kundalini jógou, ostatně, říká se také, že „merkaba“ je přítomna ve spodní části páteře a ovlivňuje i energii kundalini. Stejně tak obdobně staví na specifických sériích dechových postupů. Právě dýchání je totiž nejdůležitější součástí tohoto typu meditace, při správném postupu pomáhá vytvářet posuny ve vědomí.

Kromě toho jde také o skvělý způsob relaxace, která dokáže snížit i míru pociťovaného stresu. Meditace Merkaba se zároveň zabývá i posvátnou geometrií a různými symboly, které dle některých obklopují lidské tělo.

I když dechová cvičení a práce s tokem energie zní možná „na první dobrou“ poměrně neuchopitelně, faktem je, že meditace Merkaba nejenže je účinná, ale také jednoduchá. Tvoří ji 18 standardních dechových cvičení, přičemž každý nádech představuje krok k vyvážení energetických polí. Platí také, že od jednoho cvičení ke druhému je možné pokročit teprve až po jeho plném zvládnutí, není tedy nijak neobvyklé, pokud člověk stráví týdny ba i měsíce např. jen správným nácvikem cvičení úvodních. Získání kontroly nad energetickými poli totiž každému trvá různé dlouhou dobu. Dr. Raison pak dodává, že samozřejmě ne každý dokáže principy kterékoliv z meditačních technik zvládnout a mít z nich také užitek, ovšem ti, kdo se meditovat naučili a mají s meditací aktivní praxi, mohou právě díky tomu mnohem lépe zvládat extrémní situace a udrží si také jasnější mysl.

Zdroj: giphy.com

A jak s Merkabou začít? Ideální je posadit se nebo položit do pohodlné polohy, zavřít oči a snažit se zcela uvolnit svou mysl tak, aby bylo možné soustředit se na vizualizaci obou základních pyramid, ženské i mužské. Pomocí dýchání a plného soustředění je pak hlavním záměrem obě pyramidy „roztočit“. Ačkoliv princip je tedy docela snadný (ovšem např. pro seznámení se s ním není od věci vyhledat certifikovaného odborníka), samozřejmě meditace Merkaba úplně stejně jako další meditační techniky vyžaduje především notnou dávku odhodlání a sebekázně. A samozřejmě také času (a zejména v případě začátečníků – samouků také klidu).

Už nikdy se nedočkáme sexu, myslí si single lidé. Svět randění se totiž změnil a do starých kolejí se jen tak nevrátí9. 12. 2020

Na druhou stranu výsledek dle těch, kteří mají v této oblasti praxi, rozhodně stojí za to. „Je skutečně velmi snadné s meditací začít. Někteří si ale myslí, že meditace vyřeší všechny jejich problémy – nevyřeší. Ale stejně jako mnoho dobrých věcí v životě jim právě meditace může pomoci lépe je překonat,“ vysvětluje dr. Raison s tím, že zejména lidem, kteří s meditací nemají vůbec žádné zkušenosti, mohou docela kvalitně pomoci i rozličné meditační aplikace v mobilních telefonech.  „Mobilní aplikace mnoha lidem mohou pomoci, a to i proto, že je jich poměrně mnoho na výběr a každý si může najít tu, která mu vyhovuje. Užitečné jsou ale také knihy o meditaci, které začátečníkům mohou pomoci. Mnoha lidem pak pomáhá také zapojení se do skupin podobně smýšlejících lidí, kteří také meditují,“ shrnuje Raison. Možnosti jsou tedy nepřeberné, stačí jen začít.