Vědci řeší, zda vakcína proti covid-19 může způsobit neplodnost. Špatný vliv na reprodukční zdraví má ale i prodělání nemoci

Zatímco v případě vakcín, které jsou aplikovány malým dětem, se poměrně bouřlivá diskuse vede ohledně toho, zda nemohou způsobit nevratné zdravotní problémy (klasicky se pak hovoří o autismu), v souvislosti s vakcínou proti onemocnění covid-19 je jednou z otázek, nakolik může ovlivnit kvalitu mužského spermatu…

Když se v roce 1996 v USA objevila nepříliš objektivně zpracovaná studie spojující určitý typ očkování s rozvojem autismu, jako by tak byla otevřena Pandořina skříňka. Ačkoliv totiž studie, která toto spojení „prokazovala“, zahrnula jen 12 osob a její výsledky nebylo podle oponentů možné považovat za reprezentativní, její publikování vedlo k rapidnímu poklesu zájmu o vakcinaci. Tuto studii, jejímž autorem byl Andrew Wakefield (ten již dříve získal pozornost kvůli tvrzení, že existuje spojení mezi vakcínou proti spalničkám a rozvojem Crohnovy choroby), následně mnoho dalších výzkumů vyvrátilo, přesto se očkování proti chorobám, které byly právě tímto způsobem vymýceny, stalo pro mnohé doslova strašákem. V USA bylo výsledkem opětovné propuknutí šíření spalniček a zarděnek, v Česku se pak zformovaly skupiny těch, kdo jinak povinné očkování odmítají.

Trend zvaný elektromobilita aneb Co všechno byste měli vědět, než si pořídíte elektromobil či plug-in hybrid?8. 2. 2021

A nyní je tématem vakcína proti covidu-19. Prozatím zaznamenanými nežádoucími účinky vakcinace jsou zimnice, únava a bolesti hlavy, objevila se také tzv. Bellova obrna, tedy částečná paralýza obličeje. Podle výrobců vakcín jsou však všechny zachycené nežádoucí účinky „v souladu s očekávanou mírou jejich projevení v běžné populaci.“ Ve veřejném prostoru se však již objevuje také otázka, zda vakcína nemůže způsobit poškození „neviditelné“ – tedy takové související s plodností.

Vakcína a obavy z ní

Obavy jsou to samozřejmě do jisté míry oprávněné. Plodnost v populaci totiž obecně klesá, což do jisté míry souvisí také s tím, že se navyšuje věk, kdy se lidé rozhodnout pro to stát se rodiči, zároveň se také mění životní styl, který početí nezřídka znesnadňuje (sedavá zaměstnání, větší výskyt nadváhy ad.). Aby tedy bylo možné obavy z ovlivnění mužské plodnosti vakcínou proti koronaviru vyvrátit, zahájil již tým vědců z lékařské fakulty v Miami klinickou studii, která se zaměřuje na to, zda je vakcína škodlivá pro spermie. „Studii jsme vytvořili, protože se jedná o novou vakcínu, která vzhledem k závažnosti pandemie neprošla typickým přísným testováním na zvířatech, při kterém se obvykle hodnotí právě dopad na plodnost,“ tvrdí reprodukční urolog Ranjith Ramasamy.

Jeho tým tedy již analyzuje sperma šedesáti mužů ve věku 18-50 let před aplikací vakcíny a poté znovu po třech a šesti měsících. „Hledáme jakékoliv změny v koncentraci a pohyblivosti spermií,“ upřesňuje pak Ramasamy. Jak navíc jeho tým dodává, předchozí studie prokázaly, že nový typ koronaviru může být přítomen ve varlatech a také může produkci spermií snížit. I proto je tedy dle odborníků třeba zaměřit se i na potenciální možnost vlivu vakcíny na reprodukci. Ramasamy a ani jeho kolegové přitom s ohledem na dosavadní poznání nepředpokládají, že by se spojitost mezi vakcinací a sníženou plodností prokázala, na druhou stranu jsou ale názoru, že je třeba tuto možnost relevantně prověřit. „Naší hlavní obavou je, že pokud se mladí muži budou vakcíny z jakéhokoliv důvodu bát, bude šíření pandemie pokračovat,“ tvrdí Ramasamy.

Zdroj: giphy.com

Dopady prodělání onemocnění covid-19 na mužské reprodukční zdraví

Pravdou přitom je, že nejen závažná, ale i mírná forma onemocnění covid-19 již prokazatelně problémy mužského reprodukčního systému způsobuje. Nejenže se množství mužů po vyléčení dlouhodobě potýká s problémy s erekcí, ale také s nechutí na sex jako takový. Vedle toho již vědci přistoupili na tezi, že právě prodělání nemoci je spojeno s určitou mírou rizika vzniku neplodnosti – covid-19 totiž skutečně může mít negativní vliv na varlata a produkci spermií. „Vlastně se nejedná o nijak překvapující zjištění, je již velmi dobře známo, že virové infekce, jako jsou příušnice nebo i hepatitida, mohou mít nežádoucí dopad na reprodukční zdraví mužů,“ tvrdí odborník na mužskou reprodukční biologii Bo Harstine.

Důsledky prodělání nemoci covid-19 na mužskou plodnost ostatně přímo souvisí s tím, co se během onemocnění odehrává ve varlatech. Zánět i horečka totiž samozřejmě produkci spermií omezují. „Nový typ koronaviru se může vázat na receptory buněk ve varlatech, které jsou potřebné k usnadnění spermatogeneze. Tento receptor pak mění genovou expresi, která ovlivňuje produkci spermií,“ upřesňuje Harstine. Poměrně zásadní je také fakt, že procesy, které souvisí se záněty, jsou detekovatelné i ve varlatech pacientů, kteří na covid-19 zemřeli – a v tomto případě byla podle vědců produkce spermií před úmrtím buď vážně ohrožena, nebo dokonce zcela zmizela.

Zdroj: giphy.com

 V potaz je ovšem třeba brát také skutečnost, že varlata mají i endokrinní funkce – tedy produkují testosteron a další hormony. Nerovnováha v hormonální produkci má pak podle Harstina důsledky, které jdou ještě za samotný problém omezené produkce spermií. Ta je přitom obvykle – pokud nemoc nenaruší cévní, buněčné či molekulární aspekty varlat – znovu obnovena přibližně za dva a půl až tři měsíce. Tedy za dobu, kterou trvá i samotné zrání spermií ve varlatech. To vše je pak dle názoru odborníků mnohem problematičtější než potenciální (a zatím neprokázané) dopady vakcinace na mužskou plodnost.

Milovníci záhad jásají. Vědci objevili v hlubinách oceánu a pod silnou vrstvou ledu neznámou formu života22. 2. 2021

Klinické studie mají zelenou

Ačkoliv tedy podle zástupců amerického úřadu FDA „neexistují žádné vědecké důkazy, které by naznačovaly, že vakcína proti covid-19 může způsobit neplodnost,“ pravdou je, že zatímco hodnocení plodnosti může být zahrnuto jako součást studie vývojové toxicity, přímo vyžadováno není. A s ohledem na to, že tyto vakcíny byly povoleny ve speciálním režimu, samozřejmě budou dále probíhat klinické studie – a to včetně té zaměřující se právě na vliv vakcinační látky na mužské sperma. Výsledky studie, jíž se věnuje Ramasamy a jeho tým, by měly být známy v horizontu několika měsíců. A jak sám vědec dodává, pokud by byla zjištěna jakákoliv souvislosti mezi mužskou neplodností a vakcínou proti covid-19, „bylo by nelidské zadržovat tyto informace a nezveřejnit je, a to i navzdory důsledkům, které by tato zjištění mohla mít na zavedení vakcíny.“