K nalezení ideálního partnera, postupu v práci i porozumění sobě a ostatním pomohou enneagramy. Zjistěte, jaký jste typ

Existuje nespočet teorií, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, stejně tak se samozřejmě množství vědců stále snaží různým typům lidského chování porozumět. Ovšem zatímco poměrně široká část populace se pro odpověď obrací k astrologii a znamením zvěrokruhu, mnohem více odpovědí dle některých prý poskytují tzv. enneagramy.

Pro původ slova enneagram je třeba obrátit se do řečtiny. Jedná se o kombinaci slov „ennea“ (devět) a „gramma“, což odkazuje k něčemu nakreslenému nebo napsanému. V základu pak „enneagram“ vlastně znamená „devět bodů“ a odkazuje ke specifickému modelu objasnění lidského chování skrze devět základních typů osobnosti. „Enneagram je systém pro porozumění osobnosti prostřednictvím devíti jedinečných, ale vzájemně propojených typů. Systém nám ukazuje, jak člověk zpracovává informace ve svém světě a jak zachází se spektrem emocí,“ objasňuje Molly Owens, zakladatelka společnosti zaměřující se na osobnostní a kariérní testování.

Vlajkové SUV automobilky Lexus aneb Velkolepý Japonec, jehož křivky vás uhranou27. 1. 2021

Původ „enneagramové typologie“ přitom není tak úplně znám, někteří jej však v dnešním pojetí spojují s bolivijským filozofem Oscarem Ichazou a psychiatrem Caludiem Naranjou. Bez ohledu na to, kdo za touto typologií stojí, nám toho o nás a našem chování může mnohé říci, a to i v rovině navazování romantických vztahů. Enneagram totiž určuje, jak člověk vnímá okolní dění a jak na něj reaguje, zjednodušeně řečeno – ten, kdo si nasadí brýle s modrým sklem, bude vše vidět modře, neznamená to ale, že modře vidí i všichni ostatní. Z toho pak nezřídka plynou mnohá nedorozumění, když jeden si myslí, že ví, co se mu druhý snaží sdělit, ale není tomu tak. Jak tedy zjistit svůj typ enneagramu? A kdo (který typ člověka) se k vašemu typu nejlépe hodí?

Enneagramová typologie

Typ 1 „reformátor“/„perfekcionista“ – tito lidé touží po tom, aby vše na světě bylo jednoduše řečeno dokonalé. Na druhou stranu jsou ale náchylní k pokrytectví a není jim cizí ani klasický přístup s heslem „účel světí prostředky“.

Typ 2 „pomocník“/„dárce“ – smyslem existence pomocníků/dárců je pomáhat ostatním, chtějí být totiž milováni a věří, že když budou někomu pomáhat, budou z toho mít také výhody. Problémem však je, že ruku v ruce s pomocí, laskavostmi a lichotkami jde nezřídka také manipulace.

Typ 3 „cílový hráč“ – tento typ člověk věří v to, že díky tvrdé práci dosáhne svých cílů, čímž zároveň ostatním ukáže, jak je skvělý. Vlastním cílem tak nakonec je dosažení uznání a obdivu od ostatních. Není tedy divu, že i v tomto případě může při cestě vzhůru přijít vhod manipulace či nějaké ty lži.

Typ 4 „individualista“/„romantik“ – ti, kdo spadají do této kategorie, obvykle nechtějí žít běžný život. Touží po zážitcích, které jsou pro ně zábavou i novým dobrodružstvím. Jelikož ale mají tendenci život romantizovat, zážitky jsou pro ně nezřídka následně zklamáním.

Typ 5 „vyšetřovatel“/„pozorovatel“ – to je ten, kdo chce být v životě připraven prakticky na cokoliv. Nejvíce děsivým je tedy pocit zranitelnosti a ohrožení.

Typ 6 „loajalista“ – tito lidé zasvětili život hledání svého „vůdce“, neustále také hledají někoho, kdo by je na jejich cestě povzbudil.

Typ 7 „nadšenec“ – v tomto případě je jasné, že životní náplní všech nadšenců je plánování zážitků a užívání si různých událostí. Nezřídka se v tomto případě objevuje také syndrom „zelenější trávy“ v souvislosti s místem, kde nadšenci žijí, kde pracují apod.

Zdroj: giphy.com

Typ 8 „šéf“ – tito lidé nestrpí, když jsou využívání nebo zneuctěni. Nezřídka se také cítí dotčeni, pokud mají jiný názor než ostatní. Velmi si cení pravdy a problémem může být, pokud jejich okolí tutéž pravdu nesdílí.

Typ 9 „mírotvůrce“ – každý mírotvůrce touží především po tom, aby si všichni v jeho okolí rozuměli a cítili se milovaní. Pravidlem je vyhýbání se konfliktům a pro-rodinné zaměření. Mírotvůrci se také obávají, že budou od těch, které milují, odtrženi.

Kromě toho je třeba zohledňovat, které centrum vnímání – tělo, srdce či hlava – je pro ten který typ dominantní, tělo převažuje u typů 1,8 a 9, což odkazuje k jednání intuitivnímu a impulsivnímu. Vnímání srdcem je vlastní typům 2,3 a 5, tito lidé jsou emočně citliví, vnímaví, ale mohou také citově vydírat. Typy hlavy jsou typy 5, 6 a 7, v těchto případech dominuje rozumové rozhodování.

Cesta, jak pochopit sebe i druhé

Samozřejmě existuje množství různých způsobů, jak navázat láskyplný dlouhodobý vztah, a to i bez znalosti enneagramů, na druhou stranu ale pochopení tužeb protějšku, ale i jeho přístupu k životu může být velmi nápomocné. Nejenže se jedná o metodu, jak zabránit zbytečným konfliktům, ale člověk se s druhými naučí jednat tak, aby obě strany byly ve finále spokojené. „Enneagram je vynikající a velmi mocný nástroj, který skutečně každému může pomoci najít vhodného romantického partnera, protože když se znalost typologie vhodně uplatní, může každému pomoci pochopit sebe i reakce na svět,“ myslí si pak odbornice na mentální zdraví Margareth Cochran.  

Zdroj: giphy.com

Ačkoliv na první pohled se enneagramy mohou zdát poměrně jednoduché, opak je pravdou. Zjistit, do které „kategorie“ ten který člověk spadá, je pak možné prostřednictvím různých online testů, druhou možností ale je více se na studium tématu zaměřit a díky tomu svůj „typ“ určit. Je přitom zcela v pořádku, pokud člověk nemá hned „na první dobrou“ jasno a např. výběr postupně zužuje.

V případě snahy zjistit, jaký enneagram se týká partnera/ky, je pak opět možností online test, odborníci na vztahy se ale také shodují v tom, že pátrání po konkrétním enneagramu každého z partnerů může být především v počátku vztahu velmi stmelující a vztah tato činnost může posílit. V každém případě ale platí, že není třeba mít obavu (třeba jako u astrologie), že některý typ se k jinému zcela nehodí. „Jakýkoliv typ může mít úspěšný vztah s jakýmkoliv jiným typem nebo i se svým vlastním typem, některá párování jsou ale častější než jiná,“ vysvětluje pak Molly Owens s tím, že např. velmi časté jsou páry mezi lidmi typu 2 a 8 – zatímco osmičky jsou silné, ochranářské, ale v lásce opatrné, dvojky jsou emotivní a temperamentní, čímž osmičkám mohou rozšířit obzor. Podobně vztahy fungují i lidem typu 2 a 6 či 1 a 5 apod.

BMW i3 – městské vozítko z Marsu, které je z 95 procent recyklovatelné30. 11. 2020

Samozřejmě ale o enneagramech platí, že sice mohou vysvětlit, proč se určití lidé chovají určitým způsobem, rozhodně to není způsob, jak se změnit. V podstatě se tedy jedná o nástroj, jak si uvědomit sebe sama, ale zároveň se naučit vnímat i ostatní. I proto může být samotné porozumění této typologii velmi přínosné ve všech úrovních života – ne náhodou se lze s enneagramy setkat i v byznysu a především leadershipu. Pokud tedy hledáte cestu k sebepoznání, ale třeba i zlepšení komunikačních dovedností, zkuste do problematiky enneagramů proniknout hlouběji.