Kromě sebevědomí prý mužská plešatost ovlivňuje riziko nákazy koronavirem a také samotný průběh nemoci

Ztráta čichu, chuti, koronavirové prsty apod. – to vše jsou příznaky nemoci covid-19, na které však samozřejmě lékaři přicházeli postupně. A ruku v ruce s tímto postupujícím poznáním se objevila i informace, že rizikovým faktorem v souvislosti s koronavirem může být i plešatost. Podle některých studií totiž muži bez vlasů končí kvůli koronaviru v nemocnici s o 40 % vyšší pravděpodobností než „vlasáči“. Skutečně ale existuje nějaké pojítko mezi holou hlavou a koronavirem? A měli by se plešatí muži začít bát (kromě subjektivního pocitu nižší atraktivity) také o své zdraví více než ti, kteří vlasy mají?

Vlasy, koruna krásy

Ačkoliv hodnocení vlastního vzhledu a také jeho posuzování ostatními je samozřejmě velmi subjektivní, obecně by se dalo říci, že vlasy jsou velmi důležitým vizuálním atributem. Ačkoliv ženy si na vlasech zakládají a věnují jim poměrně rozsáhlou péči, většině z nich je geneticky dáno, že o svou kštici během života nepřijdou. To v případě mužů je situace odlišná, plešatění je postihuje docela masivně, což zároveň ovlivňuje i jejich sebevědomí a vnímanou atraktivitu. Jak totiž doložil např. výzkum realizovaný v Německu, Francii, Itálii, Španělsku a Velké Británii, téměř 50 % dotazovaných mužů ve věku 18-45 let hlásilo různou míru ztráty vlasů a 70 % z nich navíc uvedlo, že právě vlasy jsou důležitým prvkem jejich image. Téměř čtvrtina dotazovaných mužů pak uvedla, že trpí v souvislosti se ztrátou vlasů také depresemi. Jak ale v posledních měsících upozorňují někteří lékaři, mohla by mít plešatost souvislost také s tím, jak u mužů probíhá nemoc covid-19…

Muži v šatech na obálkách ženských módních časopisů – budeme jich vídat víc?5. 1. 2021

„Opravdu si myslíme, že plešatost je dokonalým prediktorem závažnosti onemocnění,“ shrnul pak jeden z lékařů, kteří již na toto téma realizovali také příslušný výzkum. A jak mj. dokládá drobná studie publikovaná v časopise Journal of the American Academy of Dermatology, téměř 80 % mužů, kteří byli přijati do nemocnice se závažným průběhem koronavirové nákazy, trpělo plešatostí nebo tzv. androgenní alopecií.  

Podle názoru Carlose Wambiera, který se na výzkumu souvislosti plešatosti s konkrétním průběhem nemoci covid-19 podílel, pak může být riziko úmrtí v případě plešatých mužů vyšší proto, že mužské hormony, tzv. androgeny, pomáhají viru vstoupit do buněk v těle. „Myslíme si, že androgeny nebo mužské hormony jsou rozhodně vstupní branou viru do našich buněk,“ tvrdí přímo Wambier. Podle jeho teorie pak platí, že čím více je v lidském těle mužských hormonů, tím více je organismus na nemoc náchylný. Přitom je faktem, že vysoká hladina androgenů je spojena právě i se ztrátou vlasů.

Kromě toho je také fakt, že pohlavní hormony skutečně sehrávají minimálně nepřímou roli v míře závažnosti průběhu různých nemocí, podle výše popsaných teorií by však konkrétně v případě koronavirové nákazy mohly dokonce přímo řídit způsob, jakým virus pronikne do těla. Ve zcela základní rovině – a při srovnání nemocnosti žen a mužů – přitom již bylo také prokázáno, že co se týká nového typu koronaviru, muži jsou (bez ohledu na to, zda se chlubí bujnou kšticí, či nikoliv) vystavení většímu riziku závažného průběhu nemoci covid-19 a také jim s větší pravděpodobností než ženám v této souvislosti hrozí úmrtí.

Riziková plešatost vs. realita

Jenže podobně, jako je tomu i v případě dalších informací, které se nového typu koronaviru týkají, i ta o rizikovosti plešatosti má hned několik možných výkladů. Zatímco tedy někteří vědci skutečně věří, že konkrétně vypadávání vlasů u mužů může být signifikantním faktorem ovlivňujícím průběh nemoci covid-19, podle jiných je možných vysvětlení mnohem více. V prvé řadě totiž platí, že v případě mužů je vyšší pravděpodobnost kouření, které negativně ovlivňuje respirační systém, kromě toho mají muži s ohledem na genetické rozdíly slabší imunitní systém než ženy.

Podle emeritního profesora aplikované statistiky Miltona Keynese tak všechny závěry, které plešatost vyhodnocují jako potenciální problém negativně ovlivňující případný průběh nemoci, jsou zkreslené a neposkytují reálný obraz situace. „Lékaři se jen podívali na šanci pozitivního testování u různých skupin mužů klasifikovaných podle toho, jak oni sami hodnotili svou míru plešatosti. Problém je v tom, že mezi muži, kteří vlasy mají, a těmi, kteří nikoliv, je mnohem více závažných rozdílů, jež se netýkají jen vlasů,“ shrnul Keynes. Minimálně pak lze uvažovat o tom, že větší množství plešatých mužů bude vyššího věku ve srovnání s muži, kteří např. ještě nějaké vlasy (ač ne mnoho) mají.

Klid a nohy (a holou hlavu) v teple

A tak lze jednoduše říci, že právě tyto rozdíly – a samozřejmě jich je podle odborníků mnohem víc, ovšem nikdo je v prozatím vzniklých a vzorkem nepříliš rozsáhlých studiích nezohlednil – stojí za vyšším rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19. Pokud vám tedy na hlavě již nezůstal ani vlásek, jen proto skutečně není třeba mít jakékoliv obavy.   

Vědci vybízí k analýze obsahu toaletních mís. Odpadní vody prozrazují mnoho o lidském zdraví, včetně nákazy koronavirem4. 12. 2020

Navíc – ačkoliv někteří muži ztrátou vlasů skutečně trpí, podle dalších výzkumů jsou plešatí muži okolím hodnoceni jako přitažliví, dominantní a sebevědomí. A daří se jim vyrovnávat „vlasové nedostatky“ v jiných (důležitějších) oblastech. Není tedy divu, že kromě mužů, kteří se s vypadáváním vlasů snaží bojovat např. vlasovými transplantacemi apod., jsou tu i tací, kteří si z holé hlavy nic nedělají – a dokonce si z ní udělali image. „Volba oholení hlavy je jistým neverbálním vyjádřením informace, kterou je těžké zakódovat slovy. A tak muži bez vlasů na své okolí působí záhadněji než muži s běžnými pánskými střihy,“ shrnuje pak studie, podle níž jsou holohlaví muži dokonce ekonomicky zdatnější. A jelikož výzkumy také potvrzují, že aby všechny tyto charakteristiky platily, je třeba nemít na hlavě ani vlásek (na přehazovačku tedy urychleně zapomeňte), trápíte-li se s ustupující kšticí, klidně se chopte strojku a dejte se do práce…