Sója a rostlinná strava prý oslabují mysl i tělo. A muži, tzv. soy boys, proto ztrácí mužnost

Vegani a vegetariáni mají v dnešní společnosti poměrně hojné zastoupení. Bez ohledu na jejich pohnutky je třeba říci, že minimálně v případě dospělých zdravých jedinců tento typ stravování člověku nepochybně nijak neškodí (pokud je jídelníček vyvážený), dle názorů některých naopak organismu prospívá. Přesto však existují různé teorie, které prospěšnost rostlinné stravy zpochybňují. Obvykle ale z důvodů zdravotních. Ovšem existuje také teze, že konzumace sojových výrobků muže připravuje o jejich mužnost. A z označení „soy boy“ se tak stala „nadávka“ pro tu část mužské populace, která je zženštilá – a to jak chováním, tak i vzhledem…Kořeny má však tato teorie netušeně hluboké…

Urban Dictionary definuje „soy boye“ jako muže, kterým naprosto schází všechny mužské atributy a vlastnosti. K tomuto stavu pak dochází prostřednictvím užívání emaskulizačních produktů nebo ideologií. Typicky je ovšem odkazováno ke konzumaci sojových produktů, které údajně negativně ovlivňují mužskou postavu a také libido. Průměrný „soy boy“ je tedy dle původců termínu neatletický feminista, který je ve vztazích natolik zoufalý, že se pravděpodobně ožení s první dívkou, s níž se vyspí. A soy boys se prý vyznačují také specifickým soy-úsměvem (ať už to znamená cokoliv)...

K nalezení ideálního partnera, postupu v práci i porozumění sobě a ostatním pomohou enneagramy. Zjistěte, jaký jste typ19. 1. 2021

Nutriční mýtus

I když sama teorie o tom, jak sója zbavuje muže jejich mužství, se může zdát na první pohled přitažená za vlasy, v rámci argumentace se objevuje tvrzení, že tato luštěnina obsahuje sloučeniny označované jako isoflavony. Ty jsou do jisté míry podobné jedné formě ženského pohlavního hormonu estrogenu, která je „klíčem“ k rozvoji sekundárních pohlavních znaků žen, a to např. včetně růstu prsou. Proto se vyrojily teorie, že muži konzumující sojové výrobky jako by jimi byli přímo sterilizování a v důsledku přicházeli o svou mužnost. Nemluvě o tom, že silný chlap přece konzumuje jen pořádnou flákotu (a pije kravské mléko) a ne žádné alternativní náhražky.

Tvrzení, že sója zbavuje muže jejich mužství, je však nutné uvést na pravou míru. Podle dostupných studií isoflavony nejenže v těle mužů estrogen nenavyšují, ale ani nepřispívají ke snižování jeho hladiny tak, aby nastalý stav mohl vést k mužské feminizaci (a to včetně nabývání ženských rysů a třeba i tolik omílaného růstu prsou). To přitom platí i pro mužskou populaci, která konzumuje sojové výrobky ve vyšší míře.

Rostlinná strava oslabuje tělo i mysl?

Přesto ale mýtus o negativním vlivu sóji na „mužství“ přetrvává. A dokonce existují tací, co s teoriemi o vlivu konzumace sóji zachází tak daleko, že tvrdí, že „je tichým zabijákem mužnosti“ a že „svět ztrácí celou jednu generaci mladých mužů“ právě kvůli konzumaci sóji. Nejedná se přitom o teorii, která by vznikla jen tak – lidově řečeno z vody.

Narušené mužství je s rostlinnou stravou spojováno již poměrně dlouho a kořeny této teze lze najít v asijském kolonialismu 19. století – tehdy byli všichni místní mužští obyvatelé označováni jako fyzicky i intelektuálně slabí – a tedy svázaní s mnoha ženskými vlastnostmi, což bylo v přímém rozporu s tím, jak byla vykreslována archetypální západní mužskost.   Rostlinná strava tak byla v podstatě klasicky spojována právě s asijskými a jinými než bílými kulturami a skutečně se předpokládalo, že právě rostliny jako hlavní součást jídelníčku oslabují mysl i tělo a de facto i mužství. To bylo v minulosti dokládáno také tím, že národy konzumující maso jsou agresivnější než ty, jejichž strava je převážně nebo výhradně rostlinné povahy.

Mléko (a mléčné výrobky) dělá mužná těl

Podpora růstu těla i svalů – to vše je klasicky spojováno s mlékem. Přesně na tomto principu stál i nespočet rozličných marketingových kampaní na podporu jeho konzumace. A tak vlastně ani není divu, že se vyvinulo cosi jako „mléčná maskulinita“. Přitom je třeba říci, že se jedná povětšinou o maskulinitu spojovanou s bílými muži – ne proto, že by dnes někdo toužil rozehrávat další multikulturní bitvu, ale jednoduše proto, že lidé jsou jedinými savci, kteří pravidelně pijí mléko jiného druhu. Ovšem tato tzv. laktázová perzistence není rozhodně vlastní všem, zhruba 65 % světové populace (především mimo Evropu) ji postrádá. Kravské mléko je tedy symbolicky spojováno s Evropou a západem, kdežto mléko rostlinné – a to sojové zejména – naopak s kulturami asijskými. A také „díky“ tomu se z mléka stal dokonce symbol tzv. alt-right hnutí a mléko v podstatě základem pro hyper-maskulinitu.

Sója jako světové zlo…

Ačkoliv vše výše řečené lze analyzovat z mnoha stran a také hledat nespočet dalších souvislostí (a nepochybně se najdou tací, co by řekli, že zkoumat vliv sóji na maskulinitu je jednoduše „pavěda“), pravdou je, že označení soy boy se ve slovnících mnoha lidí zabydlelo. I když jako hanlivý termín je soy boy na první pohled poměrně směšný, žitá praxe ukazuje, že od konzumace sóji jako takové se již dávno oddělil.

Afrika na Kanárech? Na Gran Canarii najdete ryzí subtropy a životadárný b/Baobab k tomu15. 12. 2020

Soy boy je totiž novou metaforou pro (v očích některých) slabé a zženštilé muže, kteří – slovy příznivců alt-right – „vyměnili varlata za dělohu“. Z hlediska stále více diskutované krize maskulinity to ale vlastně není nijak překvapivé, projevení ženské stránky se mezi muži stále neností. Pokud si ale nechcete vysloužit nálepku soy boy (a ani patřit mezi bojovníky za nadvládu bílého muže), dejte si dnes do kávy raději…sušenou smetanu.