Popularita tabákových alternativ po zákazu mentolu vzrostla. Češi si od nich slibují méně škodlivou spotřebu i udržení oblíbených příchutí

Květnový zákaz prodeje mentolových cigaret proměnil zvyklosti Čechů v užívání tabáku. Z průzkumu realizovaného agenturou Ipsos pro British American Tobacco dále vyplývá, že pouhá pětiprocentní menšina se na užívání tabáku rozhodla zanevřít úplně. Kam zmizeli další fanoušci ochucených cigaret? Čtyři z deseti kuřáků udávají přechod ve prospěch méně zdraví škodlivých tabákových alternativ. Český veřejný prostor ale ovládá debata, do jaké míry je zatěžovat spotřební daní. Zastánci tohoto přístupu argumentují právě tím, že jde o způsob, jak motivovat kuřáky k větší zodpovědnosti ohledně svého zdraví, a to alespoň mezikrokem k šetrnějším produktům oproti klasickým cigaretám.

Nezatížení spotřební daní je v současnosti jedním z důležitých aspektů popularity zahřívaného tabáku. Existují ale politické návrhy, které by úroveň zdanění u obou kategorií tabákových výrobků měly k sobě postupně přiblížit. 29 % kuřáků proti nim brojí s tím, že tabákové alternativy poskytují záruky méně zdraví škodlivého užívání tabáku, a postavilo by se za to, aby byly i nadále daňově zvýhodněny. Mezi ty se řadí především kuřáci do 50 let, třetinovou podporu má mezi těmi s vysokoškolským vzděláním. Necelá polovina kuřáků by srovnání spotřební daně naopak podpořila. Pro by bylo 48 % kuřaček, mezi muži nemá tento návrh zdaleka tak přesvědčivou oporu. 

Téměř polovina kuřáků řeší nedostupnost mentolových cigaret právě přechodem na tabákové alternativy, na které se zákaz nevztahuje – 23 % z nich si zvolilo nahřívaný tabák, 21 % elektronickou cigaretu, a 2 % nikotinové sáčky. Přestat kouřit se rozhodla pouhá pětiprocentní menšina. Druhá, lehce převažující, polovina uživatelů mentolových cigaret přešla na klasické cigarety bez příchutě. Tabákové alternativy jsou možná překvapivě oblíbenější mezi muži. Celá jedna čtvrtina začala užívat nahřívaný tabák, a stejný počet si oblíbil elektronické cigarety. Oproti tomu 56 % žen přešlo na klasické cigarety. Elektronické cigarety častěji užívají kuřáci ve věku 30 až 50 let. Nejstarší kuřáci zůstali v sedmdesátiprocentní většině věrni tradičním cigaretám bez příchutě.

„Na rozdíl od cigaret je zahřívaný tabák poměrně nový fenomén – na trh v České republice byl uveden teprve v roce 2017. Od té doby však dynamicky roste a letos je již každý desátý prodaný tabákový výrobek zahřívaný tabák. Dle tržních očekávání bude tento trend i nadále pokračovat, přičemž pro rok 2030 se předpokládá, že zahřívaný tabák bude představovat již celých 30 % trhu s tabákovými výrobky,“ uvedl Petr Mestančík, ředitel vnějších vztahů společnosti British American Tobacco.

„Seriál TBH jsem sama chtěla vidět, když mi bylo patnáct,“ říká jeho režisérka Lucia Kajánková3. 3. 2022

Průzkum se zabýval i nejnovějším trendem na poli tabákových alternativ – tzv. nikotinovými sáčky, jejichž výhodou bývá uváděna absolutní absence tabáku. Jasným lídrem v této kategorii jsou nikotinové sáčky LYFT, které v těchto týdnech mění jméno na globální značku VELO. Více než polovina respondentů udává, že o tomto produktu již slyšela, ale pouhých 17 % s ním má uživatelskou zkušenost. Větší podvědomí o nich mají ženy, ale paradoxně více zážitkových i pravidelných uživatelů bychom našli mezi muži. Obeznámeni s nimi jsou především respondenti do věku 30 let, přičemž po 50. roce života narůstá neznalost respondentů přes 50 %. Data nesměle naznačují, že nikotinové sáčky užívají spíše vysokoškoláci s tendencí k lehčí spotřebě. Tato čísla ovšem nezohledňují míru vyzkoušení ani opakovaného užívání. 

Mentolové cigarety byly mezi kuřáky fenoménem a patřily v České republice mezi velmi populární ochucené tabákové výrobky. Pravidelně je užívala více než jedna třetina konzumentů, a dalších 10 % si už před přijetím evropské směrnice našlo vhodnou mentolovou alternativu. 

Výsledky dotazování
Foto: Martin Kubišta

Určujícím faktorem pro samotnou volbu mezi tabákovými alternativy se zdá být průměrná denní spotřeba. Lehčí kuřáci se spotřebou tří cigaret denně preferují spíše elektronické cigarety, se stoupajícím počtem se čím dál častěji přelévají k zahřívanému tabáku. Silní kuřáci pak zůstávají věrni klasice – to potvrzuje 54 % z nich. Tabákové alternativy preferují především vysokoškoláci – mezi nimi je až 55 % uživatelů, kteří se touto cestou rozhodli řešit situaci po evropském zákazu. U středoškoláků i absolventů základních škol a učilišť podíl tabákových alternativ nepřesahuje padesátiprocentní hranici. 

Nahlédněte do netradičního mezonetového bydlení vítěze českého MasterChefa Romana Staši!22. 4. 2022

Výzkumné šetření pro zadavatele British American Tobacco realizovala agentura Ipsos ve dnech 1. až 4. září 2020. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1100 respondentů z celé České republiky. Sběr dat proběhnul na základě strukturovaného dotazníkového šetření, které sestávalo z pěti uzavřených otázek. 

Zdroj: Martin Kubišta