I „gay krev“ se v korona-krizi hodí. Roční celibát gayů není najednou pro darování krve nutný

Zatímco pro hetero populaci obvykle při dárcovství krve platí podmínky ryze zdravotního rázu, v případě gayů je situace jiná. Homosexuální muži totiž musí dodržovat po určitou dobu (záleží na legislativě té které země) plnou sexuální abstinenci. Spojené státy však nyní na ryze praktické rovině předvádí ukázku pokrytectví v přímém přenosu. V době řádícího koronaviru je v zemi krve nedostatek, nemluvě o tom, že také krev gayů, kteří již nemoc prodělali, může být zdrojem cenných protilátek, a tak se Americká správa pro potraviny a léčiva (FDA) rozhodla platná opatření upravit…

Pro muže mající sex s muži doposud v USA platilo, že aby mohli darovat krev, musí dodržet 12měsíční sexuální abstinenci. Toto nařízení z roku 2015, jež zavedla Obamova administrativa, přitom nahradilo jiný předpis pocházející z dob epidemie AIDS, který dokonce gayům a bisexuálním mužům darování krve zcela zapovídal. Až doposud však bylo podle názoru FDA pro zajištění bezpečnosti nutné, aby muži mající sex s muži tento sex rok neměli, pokud by chtěli krev darovat. Ale časy se mění. Ne proto, že by se Amerika rozhodla následovat názory dalších světových odborníků, ale proto, že v zemi je krve nedostatek. A tak se i krev od gayů jednoduše hodí…

Jak být spokojeni sami se sebou a nezaměřovat se stále na názor druhých?22. 5. 2020

Zatímco třeba v Izraeli již v loňském roce zavedli pravidlo tzv. dvojího testování, díky němuž požadavek sexuální abstinence jinak po gayích vynucovaný, padá pod stůl, v Česku platí stejné pravidlo jako ve Státech (a většině dalších evropských zemí). K odůvodnění je užíván klasický argument o rizikovosti análního sexu (tedy ne přímo odlišná sexuální orientace, na druhou stranu ale nikdo nemyslí na heterosexuály/ky, kteří anální sex také praktikují). Je přitom také třeba říci, že sexuální abstinenci konkrétně u nás zjišťuje dotazník, jehož vyplnění je jen tzv. „na vědomí a svědomí“ každého jednotlivce.

Aktuální vyjádření americké FDA však ukazuje, že s oněmi obavami o bezpečnost, jež jsou obvyklým důvodem, proč by gayové měli žít kvůli darování krve v celibátu, to není zase tak žhavé. „Dospěli jsme k závěru, že politiku týkající se určitých kritérií způsobilosti dárců krve lze změnit, aniž by to ohrozilo bezpečnost krevních dodávek,“ stojí v oficiálním prohlášení FDA k tomu, že limit pro sexuální abstinenci je změněn z jednoho roku na tři měsíce. Ačkoliv toto nové pravidlo je zavedeno právě kvůli koronavirové krizi, podle vyjádření FDA by limit tří měsíců měl v pravidlech dárcovství zůstat i po jejím skončení.

„Je to vítězství pro všechny z nás, kteří se vyslovili proti diskriminačnímu zákazu darování krve napříč skupinou homosexuálních a bisexuálních mužů. Rozhodnutí FDA je krokem k většímu souladu s vědou, ale i tak zůstává nedokonalé. Budeme pokračovat v boji, dokud se s gayi a bisexuálními muži stejně jako se všemi LGBT lidmi nebude zacházet stejně jako s ostatními,“ uvedla prezidentka lidsko-právní organizace GLAAD, Kate Ellis.

Vydejte se za odpočinkem do lázeňského ráje v Karlovarském kraji27. 7. 2020

Změna v nařízení FDA je však důležitá ještě z jednoho zásadního důvodu – gayové, kteří již koronavirovou nákazu prodělali, mají v krevní plazmě protilátky. Právě ty jsou nyní žádaným „zbožím“ – krevní plazma vyléčených totiž může být v případě podání nemocným i formou léčby, ta již byla schválena i českým SÚKLem. I proto k výše zmiňované revizi FDA vyzvala také Americká lékařská asociace vyzvala. „Americká lékařská asociace doporučuje odstoupit od politiky, která systematicky odmítá dárcovství krve od určitých kategorií a nahrazení zaměřením se na jednotlivé dárce na základě posouzení rizik založených na konkrétních důkazech,“ stojí v prohlášení.

Ke zkrácení doby od posledního sexuálního (análního) styku mezi dvěma muži a darováním krve pak vyzval i Americký červený kříž, ke změně ze 12 na 3 měsíce tak kromě USA již přistoupili také v Kanadě nebo Velké Británii.

Zdroj: lgbtnation.com, attitude.com, gaytimes.co.uk