Výzkumy ukázaly, jak lidé lžou o mytí rukou. Především muži na hygienu nedbají

Mytí rukou, to je „dovednost“, kterou se člověk učí již odmalička. Zejména v době koronavirové se pak právě dodržování důkladné hygieny zdá nejen jako nutnost, ale také jako zásadní prevence před onemocněním. Jak ovšem naznačují vědci, s umýváním rukou mají mnozí značné obtíže…

Ruce si umývejte mýdlem pod teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin. To je základní poučka, která se aktuálně stala téměř mantrou. Právě důkladná hygiena se (vedle dodržení dalších opatření) zdá být zásadní částí koronavirové prevence. Jenže jak se ukázalo v několika na sobě nezávislých výzkumech, lidé nejenže o dodržování hygienických návyků nepokrytě lžou, ale navíc i v této oblasti existuje „genderová propast“. Jednoduše řečeno – ženy na hygienu dbají mnohem více než muži.

„Slepá a ještě k tomu teplá“ Romana Hladišová: Ženy jsem milovala odjakživa, ale zprvu jsem se rozhodla pro „tradiční“ způsob života24. 5. 2020

Již sběr dat pro provedení zmiňovaných průzkumů se ukázal jako docela problematický. Vědci totiž zjistili, že lidé – bez ohledu na realitu – vždy tvrdí, že umývat si ruce např. po návštěvě toalety je důležité. V praxi ovšem „skutek utek“. „Pokud jste právě navštívili toaletu na některém z veřejných míst a u východu vás potká někdo, kdo se vás zeptá, zda jste si umyli ruce, co odpovíte? Samozřejmě, že řekněte ´ano´,“ popisuje Carl Borchgrevink z michiganské státní univerzity.

Když tedy vědci shromáždili první výzkumná data, zjistili, že podle nich by bylo možné o naší společnosti říci, že prakticky nežije ničím jiným než hygienou. Proto se druhý krok výzkumu zaměřil na to, co lidé v prostorách toalet (resp. u umyvadel) skutečně dělají. Jak se ukázalo, množství lidí si ruce neumylo vůbec, ne každý, kdo si ruce myl, použil mýdlo. A navíc ne každý si myl ruce správně tak, aby skutečně „zabil“ všechny nebezpečné bakterie. Zatímco do tohoto výzkumu bylo zahrnuto jen 500 osob, jiný výzkum z roku 2009 zaznamenal hygienické návyky téměř 200 000 lidí, kteří v období tří měsíců užili toalety u dálnice. A jak se ukázalo, jen 31 % mužů a 65 % žen si umylo ruce mýdlem…

Ženy posedlé hygienou?

Výsledek výše popsaného výzkumu by pak bylo možné shrnout velmi jenoduše – ženy jsou dvakrát tak čistotnější než muži :-). Ovšem jen toto zjištění vědce neuspokojilo. „Dalším zajímavým výsledkem bylo, že čím více lidí se u umyvadel na toaletách pohybovalo, tím se zvyšovalo procento těch, kdo si ruce umyli,“ popisuje Susan Michie, profesorka psychologie zdraví s tím, že naopak když nebyl nikdo na dohled, množství lidí se na umytí rukou jednoduše „vykašlalo“.

K podobným závěrům jako studie z roku 2009 dospěl ale i výzkum z roku 2016. Ten dokonce zahrnul data z desítek zemí po celém světě. Zjištění? V případě žen byla o 50 % vyšší pravděpodobnost, že nejenže si budou správně umývat ruce, ale také např. nosit ochranné masky či desinfikovat povrchy, než v případě mužů.  Podle Mitchie je tato situace podmíněna faktem, že ženy jsou „sociálně naprogramované k tomu, aby pečovaly – a to nejen o děti, muže, ale i domácnost a sebe sama.“

Deníček moderního fotra: Muž v domácnosti Dominik boří stereotypy a odpůrcům adopcí gay/les párů vzkazuje: „Jste idioti!“22. 7. 2020

Proč si muži nemyjí ruce?

Zajímavá jsou ovšem také data, která objasňují, proč si muži myjí ruce méně často než ženy. „Mluvili jsme s některými muži a ptali se jich, proč si neumyli ruce. A oni se na nás rozhořčeně obrátili s tím, že jsou přece čistí a mýt ruce si nepotřebují,“ popisuje Borchgrevink. Dle něj tak má množství mužů jakýsi zakódovaný pocit neporazitelnosti a neohroženosti. Podle Nancy Thomas, historičky a autorky knihy zabývající se genderovými rozdíly v hygienických návycích, pak propast v hygieně žen a mužů  sahá hluboko do historie, do viktoriánského období. Tehdy  se poprvé objevila myšlenka, že některé choroby mohou být způsobeny mikroorganismy. Díky tomu se změnila definice čistoty a ženy si začaly uvědomovat, že jejich zdraví a zdraví (resp. v dané době i života) jejich rodin závisí na dodržování správné hygieny.

A jak se zdá, historie má tendenci se opakovat. I nyní se správná hygiena zdá doslova životně důležitá. Milé dámy, motivujte muže k dodržování hygieny! Pánové, zaberte!

Zdroj: cnn.com, bbc.co.uk, health.com