Příliš malá, příliš velká: většina žen není dle výzkumu spokojena s velikostí svých prsou. Jaký je ideál napříč světem?

Každý člověk si na svém těle samozřejmě najde něco, co se mu nelíbí a s čím není spokojen. Jak ovšem naznačila historicky největší studie realizovaná v několika desítkách zemí světa, konkrétně ženy mají největší problém se svými prsy. S jejich velikostí totiž není spokojeno celých 71 % všech žen. Jak upozorňují výzkumníci, tento fakt může mít dalekosáhlé důsledky i na komplexní ženské zdraví.

Někdo má velký nos, někdo nohy „do X“, někdo není spokojen s příliš výraznými boky a jinému vadí jednoduše malý vzrůst. Rozličných „vad“ na sobě člověk dokáže najít nespočet. A zatímco muži se hojně zabývají také velikostí svého přirození, ženy nejvíce tíží velikost poprsí. Ovšem ne jen „velikost“, ale i „malost“ – jak totiž výzkum naznačil, mnoho žen je nespokojených nejen proto, že jejich prsa jakou malá, ale také proto, že jsou velká…

Lidé více předstírají, než reálně žijí. Jsou ale chvíle, kdy se „nasazení masky“ rozhodně vyplatí26. 2. 2021

Do analýzy bylo zahrnuto téměř 19 000 žen ze 40 různých zemí. Všechny respondentky pak odpovídaly na otázky týkající se nejen spokojenosti s velikostí jejich prsou, ale také na otázky, které tematizovaly ideální velikost a celkové zdraví prsu. Na sběru a zpracování dat se podílela více než stovka mezinárodních odborníků, kteří navíc tvrdí, že se jedná o historicky nejrozsáhlejší multikulturní studii zaměřenou na vnímání obrazu vlastního těla, jaká byla kdy provedena. A zjištění nejsou příliš radostná.

Malá, velká, všechno špatně

Podle výzkumu publikovaného v odborném časopise Body Image jsou karty jasně rozdány. Téměř 71 procent všech dotazovaných žen bylo nespokojeno s velikostí svých prsou. Některé ženy toužily po poprsí větších rozměrů (48 %), některé však projevily přání, aby jejich prsa byla menší (23 %). Jen 29 % respondentek pak vyjádřilo s velikostí svých prsou spokojenost. Díky tomu, že vědci sbírali data skutečně ve všech koutech světa, zároveň se jim podařilo sestavit poměrně ucelený obrázek o tom, nakolik se představa o „ideální velikosti“ poprsí kulturně liší.

Nejvíce nespokojenosti s velikostí svých prsou tak vyjádřily ženy z Brazílie, Japonska, Číny, Egypta a Velké Británie. Co do velikosti, co největší prsa za ideál považovaly ženy v Indii, Pákistánu, Libanonu, Anglii a Egyptě, naopak nejmenší požadavky na velikost prsou vyjádřily ženy z Japonska, Filipín, Německa, Rakouska a Malajsie. Je tedy zřejmé, že žádný ucelený ideál neexistuje a každá kultura a země má své vlastní představy o tom, jak onen ideál vypadá. Podle vědců je tato představa navíc podmíněna např. vystavením působení západních médií, socioekonomickým statusem, finančním zázemín, ale dokonce i věkem.

Nečekané důsledky nespokojenosti

Ačkoliv by se mohlo zdát, že nespokojenost s velikostí poprsí v dnešní době není nijak problematická (ostatně, plastická chirurgie je mocná), opak je pravdou. Zatímco pravděpodobně není příliš šokující, že většina žen není s velikostí prsou spokojena, co je podle lékařů alarmující, je skutečnost, že ženy pociťující tuto nespokojenost nemají ani dobré návyky co do sledování zdraví prsu. Jednoduše řečeno, ženy, které nejsou s velikostí (či tvarem) svých prsou spokojeny, mnohem častěji zanedbávají také důležitá samovyšetření prsu, která mohou zavčas odhalit např. rakovinné bujení.  

Polyamorie není o nespoutaném sexu, ale o budování vztahů mezi několika lidmi, s nimiž všichni zúčastnění souhlasí16. 3. 2021

„Naše zjištění jsou velmi důležitá, protože naznačují, že většina žen na celém světě je nespokojena s velikostí svých prsou. Jedná se o vážný problém v oblasti veřejného zdraví, protože tato skutečnost má významné důsledky nejen pro psychickou, ale i fyzickou pohodu žen,“ uvedla hlavní autorka výzkumu, Viren Swami. Podle jejího vyjádření s sebou totiž nespokojenost s velikostí prsou nese i další problém – specificky nízké sebevědomí, nižší míru pociťovaného štěstí a obecně i negativnější obraz vnímání vlastního těla.

Ačkoliv se pak odborníci shodují v tom, že by se ženy měly pokusit nahlížet na svá prsa jako na důležitou část těla, jejíž funkce je nenahraditelná, a to bez ohledu na estetiku, jak naznačují shromážděná data, to, co se snadno říká, se mnohem hůře činí….

Zdroj: health.com, instagram