Důvěryhodní obézní muži a ošklivé tlusté ženy: Jak funguje dvojí metr při hodnocení nadváhy?

Společenské postoje pojící se k nadváze se v čase mění – např. v minulosti byla obezita znakem bohatství a faktu, že lidé si mohou dopřát dostatek potravin. Ačkoliv by se mohlo zdát, že dnes je obezita plošně odsuzována (a lidé jsou nabádání ke zdravějšímu životnímu stylu), minimálně muži mají z kil navíc i určité výhody…

Silní schopní muži…

Zatímco konkrétně kila navíc mohou být i v dnešní společnosti, která se snaží dbát na korektnost ve všech jejích rovinách, stále (přijatelným!) důvodem k diskriminaci, praxe ukazuje, že ne vždy je nadváha přítěží. „Na rozdíl od výzkumů, jež zdůrazňují stigma pojící se k nadváze, jsme zjistili, že antropologický koncept ´velkých mužů´ může mít naprosto doslovný význam,“ tvrdí autoři nové studie mapující dopad nadváhy na životy mužů a žen. Ovšem jak zároveň studie ukazuje, označení ´velký/velká´ má zcela odlišné dopady na muže a na ženy. Muži totiž z kil navíc benefitují, v případě žen se ale primárně jedná o znak fyzické neatraktivity.

„Migranti nás nepřijeli vysát a vyvraždit. Znásilněním a smrtí nám naopak vyhrožovali Češi,“ popisuje pracovnice v oblasti integrace25. 6. 2020

…a nehezké ženy s nadváhou

Posuzování ostatních lidí podle jejich fyzických rysů je samozřejmě docela běžné – i proto na podobném principu stojí také výzkumy, které hodnotí určité „odchylky“ od přijímaného standardu – respondenti tedy lidi posuzují podle tělesné konstituce, vzhledu nebo např. i barvy pleti apod. a přisuzují jim určité vlastnosti. V případě nadváhy se pak jako naprosto klíčová ukázala přesvědčivost, vliv a vůdčí schopnosti. Právě těmito vlastnostmi totiž dle posuzujících lidé s kily navíc disponují. Ovšem ne všichni – když se totiž vědci zaměřili zvlášť na ženy a na muže, zjistili, že přesvědčivě a důvěryhodně působí pouze obézní muži.

„Vysvětlení těchto rozdílů mezi pohlavími by vyžadovalo samostatnou sadu cílených studií. Ale důvodem by mohlo být především to, že ženy s nadváhou nesou na svých bedrech ještě břemeno společenských očekávání, jež se pojí k vnímání fyzické krásy,“ tvrdí jeden z výzkumníků, Kevin M. Kniffin. Tomuto názoru přitom přesně odpovídají také výsledky analýz, které posuzují míru výskytu genderových rozdílů v zaujímání předpojatých stanovisek. Jakmile se totiž začne tělesná váha člověka zvyšovat, zvyšuje se také míra diskriminace, jíž musí čelit – a odsouzení mnohem více čelí ženy.

„Ačkoliv ke stigmatizaci a diskriminaci spojeným s nadváhou jsou ženy i muži náchylní stejně, dnešní společnost má velmi přísně nastavené ideály fyzické přitažlivosti žen. Pokud se tedy ženy od těchto očekávaných ideálů odchylují a jejich těla jsou jednoduše větší, než je v očích ostatních ´standard´, obvykle čelí různým formám penalizace,“ upřesňuje Rebecca Puhl, která je ředitelkou amerického Centra pro potravinovou politiku a obezitu. Ženy s kily navíc tak čelí větší diskriminaci např. při pracovních pohovorech – jsou totiž na pracovištích považovány za méně žádoucí. A když už práci získají, budou vydělávat méně a budou s nižší pravděpodobností povýšeny ve srovnání s obézními muži.

Podobný metr byl vědci dokonce zaznamenán i na poli politiky – výzkum z roku 2010 totiž prokázal, že mužští kandidáti s nadváhou jsou hodnoceni pozitivněji než jejich obézní ženské protějšky. „Schopnost obézních kandidátek – žen může mnohem méně závist na jejich politických postojích nebo dokonce stranickém členství a více na jejich fyzických vlastnostech,“ shrnuje výzkum.

Jak zvládnout aktuální situaci s co nejmenší finanční újmou?6. 5. 2020

Kila navíc se vyplatí?

Ačkoliv je zřejmé, že někdy lze mít z nadváhy jistý prospěch (minimálně pokud je člověk muž), vědci se shodují, že ani pozitivní vlastnosti spojované s (mužskou) obezitou nijak nepřevažují mnohem větší problém, a to diskriminaci pojící se k nadváze. „Náš výzkum rozhodně nenaznačuje, že by muži měli přibírat na váze, aby byli přesvědčivější. Jen vyzývá k přiznání výhod, které z obezity (vedle všech jejích negativních dopadů na lidský život) mohou také plynout,“ uzavírá vědecký tým.

Zdroj: iStock, Instagram