Důvěryhodní obézní muži a ošklivé tlusté ženy: Jak funguje dvojí metr při hodnocení nadváhy?

Společenské postoje pojící se k nadváze se v čase mění – např. v minulosti byla obezita znakem bohatství a faktu, že lidé si mohou dopřát dostatek potravin. Ačkoliv by se mohlo zdát, že dnes je obezita plošně odsuzována (a lidé jsou nabádání ke zdravějšímu životnímu stylu), minimálně muži mají z kil navíc i určité výhody…

Silní schopní muži…

Zatímco konkrétně kila navíc mohou být i v dnešní společnosti, která se snaží dbát na korektnost ve všech jejích rovinách, stále (přijatelným!) důvodem k diskriminaci, praxe ukazuje, že ne vždy je nadváha přítěží. „Na rozdíl od výzkumů, jež zdůrazňují stigma pojící se k nadváze, jsme zjistili, že antropologický koncept ´velkých mužů´ může mít naprosto doslovný význam,“ tvrdí autoři nové studie mapující dopad nadváhy na životy mužů a žen. Ovšem jak zároveň studie ukazuje, označení ´velký/velká´ má zcela odlišné dopady na muže a na ženy. Muži totiž z kil navíc benefitují, v případě žen se ale primárně jedná o znak fyzické neatraktivity.

Tantrický sex je jako jídlo v michelinské restauraci. Fantastických prožitků a skvělých orgasmů může ale dosáhnout každý25. 8. 2020

…a nehezké ženy s nadváhou

Posuzování ostatních lidí podle jejich fyzických rysů je samozřejmě docela běžné – i proto na podobném principu stojí také výzkumy, které hodnotí určité „odchylky“ od přijímaného standardu – respondenti tedy lidi posuzují podle tělesné konstituce, vzhledu nebo např. i barvy pleti apod. a přisuzují jim určité vlastnosti. V případě nadváhy se pak jako naprosto klíčová ukázala přesvědčivost, vliv a vůdčí schopnosti. Právě těmito vlastnostmi totiž dle posuzujících lidé s kily navíc disponují. Ovšem ne všichni – když se totiž vědci zaměřili zvlášť na ženy a na muže, zjistili, že přesvědčivě a důvěryhodně působí pouze obézní muži.

„Vysvětlení těchto rozdílů mezi pohlavími by vyžadovalo samostatnou sadu cílených studií. Ale důvodem by mohlo být především to, že ženy s nadváhou nesou na svých bedrech ještě břemeno společenských očekávání, jež se pojí k vnímání fyzické krásy,“ tvrdí jeden z výzkumníků, Kevin M. Kniffin. Tomuto názoru přitom přesně odpovídají také výsledky analýz, které posuzují míru výskytu genderových rozdílů v zaujímání předpojatých stanovisek. Jakmile se totiž začne tělesná váha člověka zvyšovat, zvyšuje se také míra diskriminace, jíž musí čelit – a odsouzení mnohem více čelí ženy.

„Ačkoliv ke stigmatizaci a diskriminaci spojeným s nadváhou jsou ženy i muži náchylní stejně, dnešní společnost má velmi přísně nastavené ideály fyzické přitažlivosti žen. Pokud se tedy ženy od těchto očekávaných ideálů odchylují a jejich těla jsou jednoduše větší, než je v očích ostatních ´standard´, obvykle čelí různým formám penalizace,“ upřesňuje Rebecca Puhl, která je ředitelkou amerického Centra pro potravinovou politiku a obezitu. Ženy s kily navíc tak čelí větší diskriminaci např. při pracovních pohovorech – jsou totiž na pracovištích považovány za méně žádoucí. A když už práci získají, budou vydělávat méně a budou s nižší pravděpodobností povýšeny ve srovnání s obézními muži.

Podobný metr byl vědci dokonce zaznamenán i na poli politiky – výzkum z roku 2010 totiž prokázal, že mužští kandidáti s nadváhou jsou hodnoceni pozitivněji než jejich obézní ženské protějšky. „Schopnost obézních kandidátek – žen může mnohem méně závist na jejich politických postojích nebo dokonce stranickém členství a více na jejich fyzických vlastnostech,“ shrnuje výzkum.

Marihuana dokáže (především ženám) radikálně zlepšit sexuální život. „Hnutí“ tzv. cannasexuálů roste napříč společností6. 8. 2020

Kila navíc se vyplatí?

Ačkoliv je zřejmé, že někdy lze mít z nadváhy jistý prospěch (minimálně pokud je člověk muž), vědci se shodují, že ani pozitivní vlastnosti spojované s (mužskou) obezitou nijak nepřevažují mnohem větší problém, a to diskriminaci pojící se k nadváze. „Náš výzkum rozhodně nenaznačuje, že by muži měli přibírat na váze, aby byli přesvědčivější. Jen vyzývá k přiznání výhod, které z obezity (vedle všech jejích negativních dopadů na lidský život) mohou také plynout,“ uzavírá vědecký tým.

Zdroj: iStock, Instagram