„Mužská chřipka“ je skutečná nemoc. Proč i při „rýmičce“ muži trpí více než ženy?

O smrtelné mužské smrtelné chorobě na sedm již byly popsány stohy papíru. Zatímco většině z nás připadá teorie o tom, že muži trpí při nemoci více (nebo minimálně jinak) než ženy, přitažená za vlasy, věda zastává jiné stanovisko. Mužskou chřipku totiž i prestižní jazykové příručky zahrnuly do svého obsahu a přidělily jí příslušnou definici…Jenže se zdá, že posměšné pojetí mužských nemocí vlastně není tak úplně správně...

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: health.harvard.edu / 27. 12. 2019

O mužské chřipce se skutečně hojně hovoří. Jak ovšem naznačila jedna z tematických studií, téma je natolik zásadní a rozšířené, že si vysloužilo i speciální definici. Oxfordský i cambridgeský slovník tak o „mužské chřipce“ hovoří jako o „nachlazení nebo jiném lehčí onemocnění, jehož příznaky pacient – muž ovšem náležitě přehání“…Jak ale naznačují vědecké důkazy, muži mohou skutečně trpět úplně jinak...a více. 

11. 3. 2020„Gayové se na ulicích moc neprojevují, ale srbský noční život je bohatší než v Česku,“ říká Srb žijící v Praze

Rýmička a chřipka

Mužská chřipka, to je tedy jednoduše spíše problém „charakteru“ než imunitního systému – muži totiž mají tendenci mnohem více svým chorobám podléhat a zveličovat je. A také si s velkou chutí užívají roli pacienta, a proto nezřídka příznaky přehánějí tak, aby jim ostatní začali nabízet pomoc. Přesně to je obvyklý pohled na mužská onemocnění. Ano, sice by bylo možné pokusit se zvažovat, že muži mohou trpět při virových a respiračních nemocích odlišně než ženy, ale zatím věda nic takového neprokázala (ačkoliv rozdílnost při srdečním infarktu s ohledem na pohlaví již dokázána byla). A tak mají většinou smůlu a jejich rýmička přílišnou empatii nevyvolá.

Kde je rozdíl?

Jak ovšem uvádí studie, jež se zaměřila na mužskou chřipku, již očkování proti tomuto onemocnění může u jednotlivých pohlaví vyvolat odlišné reakce. U žen častěji vznikají lokální (kožní) reakce a tělo zároveň dokáže produkovat více protilátek. U mužů je však situace jiná, za což pravděpodobně může vyšší hladina testosteronu. Podle studie totiž mezi hladinou testosteronu a protilátek na chřipky existuje přímá úměra, čím více testosteronu, tím nižší obranyschopnost.

Možná i proto souhrnné statistiky naznačují, že je vyšší procento mužů, kteří jsou s chřipkou hospitalizováni, ale dokonce ukazují mezi muži i vyšší úmrtnost na tuto jinak docela běžnou chorobu. A průzkumy se také shodují, že mužům zotavení se z chřipky trvá v průměru déle než ženám. A tak – bez ohledu na to, že nelze přesně prokázat závažnost příznaků – studie shrnuje, že „mužská chřipka“ je skutečný problém, jímž muži trpí. A nutně nemusí jít jen o přehánění příznaků tak, jak termín popisují jazykové slovníky, ale o reálně odlišné dopady chřipky na lidský organismus.

27. 3. 2020Domácí mazlíčci si karanténu majitelů užívají. Jezevčík si nadšením dokonce „uvrtěl“ ocas

Trpí muži a ženy jinak?

Jak již bylo řečeno, např. srdeční choroby se v projevech skutečně s ohledem na pohlaví mohou lišit. Stejné je to i s osteoporózou, lupusem či depresí. A vyloučit odlišně dopady chřipky na lidský organismus dle toho, zda onemocnění muž, či žena, také nelze. Takže „mužská chřipka“ nebo „rýmička“ ve smyslu, v jakém je používáme (do jisté míry s posměchem) vlastně může být k mužům docela nespravedlivá…