Místo dětských hřišť začínají ve světě vznikat hřiště pro seniory. Najdete je i v Česku

Možná jste někdy podlehli pokušení a v rozjařené náladě se vydali na dětské hřiště projet na kolotoči či se pohoupat na „zvířátku na pružině“. Zatímco v případě generace dnešních třicátníků jsou však podobné kratochvíle spíše recesí nebo důsledkem zvýšené hladiny alkoholu v krvi, v Číně si speciální hřiště užívají i senioři. A tento trend už inspiroval i mnoho dalších světových metropolí, Prahu nevyjímaje.

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: bbc.co.uk / 7. 11. 2019

Zábava pro starší a pokročilé

Zatímco americké studie donedávna tvrdily, že zájem o workoutová hřiště má jen mizivé procento seniorů, čínské výzkumu naznačily, že zájem o venkovní cvičení a zábavu mezi seniory rozhodně je, a to v celých 50 % této starší populace. Hlavní brzdou je však pro seniory fakt, že na hřištích pro děti a ani ve workoutových parcích pro dospělé se necítí příliš dobře. A tak se odborníci tento problém rozhodli efektivně řešit a začali cíleně zřizovat hřiště určená specificky seniorům. To je ostatně v souladu s koncepcemi, jež se zabývají stárnoucí populací a způsoby, jak udržet seniory co nejdéle vitální a fit. Hřiště pro seniory tedy začínají růst jako pověstné houby po dešti a najdete je tak např. v Torontu, Londýně, Berlíně, Malaze, ale i v Praze. 

2. 12. 2019„Sebepartnerství“: ke štěstí a spokojenosti není třeba protějšek. Vztahem se sebou se lidé vyrovnávají s tlakem společnosti

Po čem senioři touží

Samozřejmě, že seniorská hřiště musí být věku svých návštěvníků přizpůsobena, měla by tedy být dostupná a zároveň nabízet cvičení vhodné pro starší generaci. Mezi nejoblíbenější venkovní cvičební prvky tak patří především ty, které jsou určeny na zdokonalování udržení rovnováhy a procvičování obratnosti. Jak praxe ukázala, vhodné je také adekvátní znázornění způsobu cvičení na každém ze strojů, a to ideálně jasným piktogramem.

Zatímco trend seniorských hřišť dorazil i do Česka (v Praze bylo první takové cvičiště otevřeno v roce 2008 a dnes jimi disponují mnohé městské části, cvičit mohou ale senioři i v jiných částech republiky - v Brně, Hradci Králové, Sušicích ad.), největší síť seniorských hřišť v Evropě se pak nachází ve španělské provincii Malaga, kde jich aktuálně fungují již více jak čtyři stovky. Jak ale poznamenává Rafael Merino-Marbán, profesor tělesné výchovy na tamní univerzitě, mnoho z nich je málo využívaných. „Vláda nestudovala ani správné umístění takovýchto hřišť a ani se nezabývala výběrem správných druhů cvičebních strojů,“ upřesňuje. I proto aktuálně v dané oblasti probíhá podrobná studie o potřebách uživatelů v rámci projektu EU, který se zaměřuje na podporu pohybových aktivit mezi starší populací.

Pozornost je ale třeba zaměřovat nejen na umístění z hlediska dostupnosti (např. londýnské hřiště pro seniory, které se nachází v Hyde Parku, bylo zároveň umístěno do blízkosti několika stanic metra a také nedaleko „sídliště“), ale také z hlediska potřebného klidu. Senioři, kteří mají problémy s pohybem, se totiž nezřídka stydí „vystavovat“ před ostatními – čínská hřiště jsou proto obvykle umístěna do různých hájů tak, aby senioři měli ke cvičení potřebné soukromí.

12. 12. 2019Italské městečko bojuje proti kultu krásy a oslavuje ošklivost. Do místního „Klubu ošklivých“ se hlásí lidé z celého světa

Seniorská hřiště jako součást městského designu

„Pokud starší lidé cvičí, jsou zdravější. Stále více studií ukazuje, že senioři ale nepotřebují jen cvičení, ale také sociální kontakt a přírodu. Cvičební parky pro seniory jsou tak nízkonákladovou investicí, která všechny tyto tři požadavky naplňuje,“ konstatuje Jay Maddock, profesor v oblasti veřejného zdraví na Texas A&M University. Pro podobné projekty pak hovoří také zdravotnické statistiky, které ukazují, že se zvyšuje míra obezity a diabetu v populaci, ruku v ruce s nárůstem městského obyvatelstva je pak jasné, že bude podobných hřišť potřeba stále více.