„Budeme léčit HIV jako genetickou nemoc,“ hlásí vědci, kterým se novou metodou povedlo uzdravit myši

Od diagnostiky prvního pacienta nakaženého virem HIV letos uplynulo přesně půlstoletí. Během 50 let stál virus miliony životů, přesto však dodnes neexistuje na HIV účinný lék. Medicína ale pokročila a dokáže pacientům nabídnout poměrně vysokou kvalitu života a také srovnatelný věk dožití jako v případě zdravé populace. Nyní ale vědci hlásí další pokrok – eliminovali virus z DNA infikovaných myší. Dočká se tedy stávajících více jak 37 milionů HIV pozitivních skutečného léku?

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: cnn.com, advocate.com / 4. 7. 2019

1959 – první pacient diagnostikovaný s HIV. 1966 – virus dorazil do USA. 1969 – Robert Rayford umírá na záhadnou chorobu. Výzkumníci později zjistí, že byl HIV pozitivní. 1977 – vychází první texty pojednávající o chorobě, která postihuje gaye. Tentýž rok sanfranciská prostitutka porodí první ze svých tří dětí, které budou postupně předurčeny ke smrti kvůli komplikacím s AIDS jejich matky. 1980 – Ken Horne je prvním Američanem, kterému je oficálně stanovena diagnóza později pojmenovaná jako AIDS. 1982 – krize začíná.

Budoucnost léčby HIV – LASER ART?

Ačkoliv různých výzkumů, které jsou v médiích prezentovány jako průlomové, se v souvislosti s HIV/AIDS objevuje nespočet, faktem je, že nový způsob léčby označovaný jako LASER ART by skutečně mohl být možnou cestou, kudy by se minimálně další zkoumání mohlo ubírat. Studie, jejíž výsledky byly publikovány toto úterý, prezentuje výsledky kombinace technologie úprav genomu s léky na supresi viru s tím, že výsledkem je skutečná eliminace buněk HIV z krve některých infikovaných myší. Současná léčba (tzv. antiretrovirová terapie, ART) přitom virus zcela eliminovat nedokáže, pouze potlačuje jeho replikaci. Vyžaduje také nepřetržité (a tedy celoživotní) užívání léčiv, avšak díky dnes již velmi pokročilým vědeckým metodám dokáže snížit virovou nálož prakticky na nulu, čímž alespoň minimalizuje riziko nákazy např. mezi sexuálními partnery.

6. 11. 2019„Městská SUV“ lákají na extravagantní design i ekologii

LASER ART by však principielně mohla přinést revoluci v léčbě HIV. Na skupině humanizovaných myší (tedy myší geneticky upravených tak, aby produkovaly lidské T-buňky citlivé na HIV) vědci vyzkoušeli aplikaci „zpomalené“ antiretrovirové terapie s cílem potlačit HIV buňky před replikací. Modifikovali tedy běžné léky na HIV tak, aby se do těla uvolňovaly postupně v horizontu několika týdnů, a zacílili je zejména na tkáně ve slezině, kostní dřeni a mozku, kde se s největší pravděpodobností vyskytují také latentní ložiska HIV nebo neaktivní shluky HIV buněk. Nakonec byl užit také nástroj pro úpravu genů CRISPR-Cas9.

1983 – francouzští vědci izolovali virus HIV a zjistili, že je příčinou AIDS. Američtí vědci došli k témuž o rok později. V médiích se poprvé na titulní straně objevuje „AIDS“. 1985 – o HIV konečně hovoří i prezident Ronald Reagan. 1986 – Americká vláda vyčlenila 100 milionů dolarů na vývoj léku na AIDS. 1987 – vzniká ACT-UP. 1991 – Elizabeth Taylor zakládá vlastní AIDS nadaci, která se také stala inspirací pro Eltona Johna, který svou nadaci zaměřující se na výzkum a léčbu HIV/AIDS vede dodnes.  

 „Celý proces nám umožnil vyčistit segmenty genomu  a odstranit chromozom HIV,“ uvedl spoluautor studie Kamel Khalili v rozhovoru pro zpravodajský server CNN. Khalili pak k celému postupu doplnil, že de facto léčí HIV jako genetické onemocnění – jakmile totiž virus infikuje subjekt, virový genom vstoupí do chromozomu a stane se špatným genem. Právě kombinace terapie LASER ART a CRISP je tak údajně dobrým způsobem, jak na virus „zaútočit“ hned ze dvou stran (a v různých fázích).

Ačkoliv virus se podařilo zcela odstranit z těla „jen“ devíti myší z celkového počtu 23, vědci neskrývají nadšení zejména z faktu, že HIV je zjevně skutečně možné z organismu eliminovat. A to bez toho, aby bylo nutné podstoupit invazivní léčbu na onkologické bázi – k tomu došlo u dvojice případů HIV pozitivních, kteří jsou označování jako Londýnský a Berlínský pacient a virus se pro prodělané transplantaci kostní dřeně skutečně podařilo v jejich těle potlačit. Nyní tedy budou následovat další testy na primátech, které by měly být realizovány v horizontu jednoho roku. Pokud by se postup ukázal jako efektivní, klinické studie by mohly být zahájeny již během příštího léta, uvedl také Khalili.

7. 1. 2020Živoucí Ken se cítí být Barbie. Rodrigo Alves se proměňuje v ženu

1995 – vědci objevili virus HIV ve vzorku krve z roku 1959, což byl zároveň důkaz toho, že virus se šířil ještě před začátkem AIDS epidemie. 1997 – úmrtnost na AIDS v USA klesá o více jak 40 % díky vysoce účinné antiretrovirové léčbě. Po světě žije kolem 30 milionů HIV pozitivních. 2005 – objevují se první guideliny pro užití postexpoziční profylaxe. 2008 – z HIV je „vyléčen“ první člověk, je označován jako Berlínský pacient. 2012 – rozšiřuje se preventivní léčba, PrEP.

2013 – od počátku epidemie HIV/AIDS se virem nakazilo 78 milionů lidí. 39 milionů lidí na AIDS zemřelo.

2017 – vědci oznámili významný pokrok v možné léčbě, a to včetně schopnosti zaměřit virus a „zabít jej“  v jeho rezervoárech. Jedná se o techniku úpravy genů CRISP, která má být dále testována.

2019 – HIV lze dle dalších výzkumů souvisejících s technikou CRIPS léčit jako genetickou chorobu. Metoda zabrala u myší...

2020?