„Duševní problémy novopečených otců jsou přehlíženy,“ bijí na poplach lékaři a varují před poporodními depresemi mužů

O poporodních depresích pravděpodobně slyšel každý z nás, bez ohledu na to, zda je sám rodičem, či nikoliv. Výkyvy nálad, pocity osamění, sklíčenost – to jsou klasické příznaky, které jsou však standardně připisovány ženám. Právě ty mohou po porodu podobné problémy zasáhnout. Mnohem méně se však ví o tom, že poporodní deprese není nutně jen „ženský problém“.

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: independent.co.uk, psychologytoday.com / 22. 2. 2019

 Jak dokazují údaje shromážděné lékaři, s duševními obtížemi se po narození dítěte setkává i poměrně výrazné množství mužů – celosvětově se jedná až o 10 % všech novopečených otců. Ačkoliv symptomy „otcovské poporodní deprese“ jsou stejně závažné jako v případě poporodní deprese postihující ženy – matky, o otcích, kteří tímto problémem trpí, se zatím příliš nemluví…

„Mít dítě je obrovsky stresující pro oba partnery. Kromě nedostatku spánku muži nepochybně prožívají určité hormonální výkyvy při narození dítěte, které mohou vést k dalším psycho-emocionálním komplikacím,“ popisuje klinická psycholožka Christine Hibbert. Ačkoliv zatím není přesně známo, co konkrétně otcovskou poporodní depresi a úzkostné poruchy způsobuje, faktem je, že tyto problémy mohou postihnout prakticky kteréhokoliv otce téměř kdykoliv po celý první rok od narození dítěte. Riziko navíc zvyšuje předchozí anamnéza úzkostných stavů a deprese a také fakt, zda poporodní depresí trpí i matka dítěte (tehdy je riziko až dvojnásobné). Podle statistik pak poporodní deprese jen v Americe každý rok zasáhne kolem 14 % otců, nejčastěji během prvních tří až šesti měsíců po narození dítěte.

9. 5. 2019#GRINDRSTORIES vol. 2: Pokračování galerie nejpeprnějších zpráv z českých seznamek pro gaye

Ačkoliv příznaky zatím nebyly přesně určeny a mohou mít mnoho podob, lékaři se shodují, že otcovské poporodní depresi lze přikládat pocity úzkosti, podráždění, rozhořčení, ale také pocit ztráty kontroly. Výjimkou není ani sebepoškozování či přetrvávající obavy týkající se finančního zabezpečení rodiny a opuštění společenského života kvůli péči o dítě a rodinu. „Jedna z nejjednoznačnějších zpráv, kterou muži dostávají o mužství a otcovství, je, že musí zajistit rodinu finančně. To vede k obavám, úzkostem a demoralizaci kolem rovnováhy mezi kariérou a rodinným životem,“ upřesňuje Charles Schaeffer, který se věnuje výzkumu otcovské poporodní deprese. Ničím neobvyklým však nejsou ani fyzické projevy těchto obtíží – bolesti zad, hlavy, problémy se spánkem, sexuální dysfunkce či poruchy zažívání…

22. 4. 2019Mužské hnutí: I muži potřebují "emancipaci". Jaké jsou kořeny hnutí mužů a proč jim jeho dnešní aktivity spíše škodí?

Klíčovým momentem pak je problémy si uvědomit a připustit. „Jedna z nejhorších věcí, kterou může novopečený otec udělat, je pocity po narození dítěte ignorovat. Muži však mnohdy vůbec nejsou připraveni na to připustit si, že by se některá ze změn v jejich psychice, ale i fyzickém stavu, mohla skutečně týkat narození dítěte. Tuto významnou změnu v životě však nesmíte nikdy podceňovat,“ konstatuje Schaeffer.

Zatímco prvním krokem k řešení problému je jeho uvědomění, v případě otcovské poporodní deprese by měla následovat otevřená komunikace s partnerkou. Právě to je přitom největší problém, podle odborníků mají muži obecně potíže hovořit o svých pocitech. Následovat by samozřejmě mělo vyhledání odborné pomoci – lékaře, psychologa. Někdy může být nutná i medikace, jindy postačí např. připojení se k podpůrné skupině, kde se sdružují i další otcové, kteří se s podobnými emočními stavy vypořádávají. Např. ve Velké Británii aktuálně vláda zavádí institucionální řešení otcovské poporodní deprese, která se stane zároveň i součástí nových opatření pro podporu rodičovství.