Jak se darují spermie? Odběrů může být až deset, na finanční náhradu si počkáte půl roku
Straight friendly
Zdroj: Adobe Stock

Jak se darují spermie? Odběrů může být až deset, na finanční náhradu si počkáte půl roku

Udělat si dobře a ještě dostat zaplaceno? Darování spermií zní jako fajn „brigádka“ pro ty, kdo chtějí snadno přijít k penězům a nemít s tím moc práce. Jenže realita není zase tak jednoduchá.
Martin Lyko Martin Lyko Autor
11. 4. 2024

Někdo chce udělat dobrý skutek a pomoct lidem, kteří nemohou mít vlastní děti, někdo si chce zase snadno přivydělat a někoho láká také možnost získat zdarma komplexní přehled o svém zdraví a karyotypu, což je soubor chromozomů v genech. Motivací pro darování mužských pohlavních buněk může být vícero, průběh je ale jednotný.

Dárcovství reprodukčních buněk v České republice podléhá zákonu č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a zákonu č. 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách a jejich pozdějším úpravám. Dárcovství je vždy absolutně oboustranně anonymní. To znamená, že pár, který využije darované spermie, se nedozví identitu dárce a ani dárce se nesmí dozvědět identitu příjemce a případně narozených dětí. Z právního hlediska jsou také za rodiče dětí narozených po léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce považováni příjemci, nikoliv dárce spermií.

Kdo může darovat

Dárcem se může podle zákona stát zdravý muž ve věku mezi 18 a 40 lety, který dosáhl minimálně středoškolského vzdělání. Některé reprodukční kliniky ale stanovují horní věkovou hranici už třeba na 38 let.

Ačkoliv je dárce anonymní, zaznamenává se jeho vzhled, respektive vizuální charakteristiky, které jsou dědičné. Patří sem především barva očí, barva vlasů, výška a váha. Podle nich a podle uvedeného vzdělání a také krevní skupiny si pak neplodné páry mohou dárce vybírat. Typicky volí tak, aby byl co nejvíce podobný otci.

Překážkou pro darování je dědičné nebo psychiatrické onemocnění (do dědičných onemocnění patří např. rozštěpy patra nebo páteře), užívání návykových a psychotropních látek, kouření (někdy se posuzuje míra kuřáctví), nadměrné užívání alkoholu, sexuálně přenosné nemoci a samozřejmě neplodnost.

Veškerá anamnéza a zdravotní stav se posuzují na základě dotazníků, pohovorů a také zdravotních testů. Pro laboratorní analýzu se odebírají vzorky krve, moči a samozřejmě také ejakulátu. Poslední test se provádí až půl roku (180 dní) po posledním darování. Je to především kvůli HIV, které nemusí být v případě nedávné infekce v testech odhalitelné.

<Path> Jak se darují spermie? Odběrů může být až deset, na finanční náhradu si počkáte půl rokuZdroj: fnmotol.cz, car.fnol.cz, emimino.cz, zakonyprolidi.cz

Finanční náhrada za půl roku

Dárcovství reprodukčních buněk je dárcovství, nikoliv prodej. Za odběr spermatu vám tak nikdo nesmí zaplatit a vy nesmíte platbu požadovat. Máte ale nárok na tzv. finanční náhradu. Jejím cílem je kompenzovat náklady na dopravu, diety a také případný ušlý zisk během darování. Náklady ale musejí být prokázané, a proto se může její výše lišit podle toho, odkud jste na kliniku přijeli sperma darovat a jaké máte dosažené vzdělání. Vysokoškoláci z daleka dostávají vyšší náhrady než středoškoláci s místním bydlištěm.

Výše náhrady se pohybuje většinou mezi 1000 a 2000 korun. Výši si stanovují jednotlivé kliniky a zdravotnická zařízení. Celkovou náhradu ovšem nikdy nedostanete hned po odběru, protože vám náleží až v případě, že je sperma vyhovující a skutečně zdravé, což se potvrdí až oním testem po půl roce.

Některá zařízení vyplácejí celou náhradu až po posledním testu, jiné kliniky náhradu dělí na části a ihned po jednotlivých odběrech vyplácejí například 50 % nebo 70 % částky a po závěrečném testu doplatí zbývající část. Pochopitelně ale jen tehdy, když test vyšel normálně a potvrdil zdraví pacienta a darovaných buněk.

Zdroj: Giphy

Průběh darování

Podle toho, v jakém zdravotnickém zařízení či na jaké klinice se rozhodnete sperma darovat, se drobně liší i konkrétní průběh. Jeho rámec je ale vždy obdobný.

Nejprve následuje vstupní konzultace, vyplnění dotazníků a spermiogram. To je rozbor vzorku ejakulátu, který prokazuje především počet spermií, jejich pohyblivost a tvar. Také se provádí testovací zamrazení, aby se zjistilo, jak na něj spermie reagují. Darované sperma se totiž uchovává kryokonzervované a používá se z těchto zásob.

Potenciálnímu dárci se dále odebere krev a moč, z nichž se zjišťuje krevní skupina a případná onemocnění. Provedení testů a jejich vyhodnocení trvá asi měsíc, pokud vyjdou dobře, může se přikročit k samotnému darování spermatu.

Odběry spermatu probíhají masturbací v lékařském prostředí do sterilní plastové nádobky, typicky v soukromí k tomu určené místnosti. Většinou jde o malou a relativně příjemně zařízenou místnost bez oken, kde mají muži k dispozici gauč, křeslo nebo židli, erotické časopisy a případně televizi.

Tipy redakce

Jednotlivých odběrů může být většinou až deset a probíhají v jedné řadě, vždy ale s několikadenními odstupy. Počet a kvalita spermií závisí totiž mimo jiné na době od poslední ejakulace, mezi jednotlivými odběry je tak třeba dodržet zpravidla 2–5 dní sexuální abstinence (počítá se sem nejen sex, ale také masturbace, respektive jde o neejakulování). Při každém dostavení na odběr spermatu dárce znovu absolvuje odběr moči a krve pro průběžné testování. Je proto zásadní celou dobu dodržovat zásady zdravého života a vyhnout se konzumaci drog a jiným rizikovým praktikám.

Na jedné klinice může dárce většinou darovat jednou, tj. podstoupit deset odběrů. Teoreticky ale může znovu darovat v jiném zdravotnickém zařízení. V Česku neexistuje zákon, který by stanovil maximální počet darování. Existuje ovšem snaha takový zákon prosadit a zavést centrální anonymní registr dárců. Ten by hlídal hlavně to, aby se nestalo, že když se u nějakého dárce později odhalí genetická vada, nedojde k předání této informace mezi klinikami.

Zdroj: fnmotol.cz, car.fnol.cz, emimino.cz, zakonyprolidi.cz

Populární
články

E-Shop