Nestojí? Za poruchami erekce mohou být i pochybnosti o vlastní mužnosti
Straight friendly
Zdroj: Adobe Stock

Nestojí? Za poruchami erekce mohou být i pochybnosti o vlastní mužnosti

O křehké maskulinitě jste už určitě slyšeli. Věděli jste ale, že představa o její pevnosti může mít dopad i na pevnost mužství, které mají pánové mezi nohama? Souvislost našla nová švýcarsko-americká studie.
Martin Lyko Martin Lyko Autor
28. 3. 2024

Když přijde na otázku toho, kdo je jak velký chlap, dříve nebo později dojde taky na to, kdo je jak velký (tedy velký tam dole) a jak si dotyčný stojí (opět tam dole). Ne všichni muži to nutně vyslovují nahlas, ale sexuální výkonnost rozhodně patří k věcem, které utváří pocit vlastní mužnosti. Jenže to může být i naopak – přesvědčení o vlastní mužnosti může mít vliv právě na sexuální výkonnost, konkrétně na schopnost dosáhnout erekce a udržet ji. Je to ale trochu složitější, než si teď možná myslíte.

Téma mužského sexuálního zdraví bylo dlouho spojováno především s fyzickými faktory a tradičním širokým pojetím maskulinity. Studie, které se věnovaly spojení maskulinity a sexuální výkonnosti, sledovaly většinou to, jaký vliv na ni mají ideologie spojující mužnost s dominancí nebo malým projevováním emocí.

Relativně nedávno ovšem věda začala pracovat také s konceptem tzv. precarious manhood beliefs – nejistého přesvědčení o mužnosti. Jde o teorii, která říká, že maskulinita není pevně daná stabilní identita, ale je nutné ji neustále budovat a dokazovat veřejným jednáním, je těžké ji udržet a lehké ztratit. A právě takové přesvědčení může mít dopady na pevnost v posteli.

Jaké dopady to jsou? Přesně to si dala za cíl zjistit trojice vědců ve studii, která vyšla v odborném časopise Archives of Sexual Behavior. Jejími autory jsou Andreas Walther, Timothy Rice a Lukas Eggenberger.

„Schopnost dosáhnout erekce je stále považována za základní kámen maskulinity a sexuální výkon může být chápán jako důkaz maskulinity toho kterého jedince,“ píší autoři ve své studii. „V tomto kontextu může být erektilní dysfunkce chápána jako sexuální selhání a ohrožení mužské maskulinity a pocitu dostatečnosti.“ A právě proto autoři naznali, že je potřeba udělat empirický výzkum, jestli a jak spolu poruchy erekce a nejisté přesvědčení o mužnosti souvisí.

Pochyby a povadnutí

Ve studii vědecký tým ověřoval svou hypotézu, která předpokládala, že když si muži myslí, že je jejich status muže neustále ohrožen, může to vést ke zvýšení psychologického stresu. A takový stres se může projevit i poruchami erekce.

Aby si teorii ověřili, vytvořili anonymní online dotazník určený německy mluvícím cisgender Evropanům. Dotazník sbíral informace o sexuální funkci respondentů, (ne)jistotě jejich přesvědčení o maskulinitě, sebestigmatizaci, společenské žádanosti a o jejich příklonu ke tradičním ideologiím maskulinity. Celkem se studie zúčastnilo 507 cisgender mužů, což byl dostatečný vzorek pro kýženou analýzu.

<Path> Sorry, Rambo, tvrďáci už neletí. Novým ideálem mužství je „měkký muž“. Čím se vyznačuje?Zdroj: courtauldian.com, cs.wikisource.org, thefilmagazine.com, chronicle.com, the-take.com, brandgenetics.com, researchgate.net, .tandfonline.com, worcester.ac.uk

Nepevný k nepevnému

Výsledky ukázaly, že muži, kteří se více přikláněli k tomu, že maskulinita není pevně daná a je třeba ji neustále dokazovat, o něco častěji trpěli erektilní dysfunkcí. A tohle spojení obstálo i v případě, že vědci vzali v potaz faktory jako věk, vzdělání, společenskou žádanost nebo tradiční ideologie mužnosti. „Ze vzorku 507 cisgender mužů 63,1 % uvedlo na základě předem daných hraničních hodnot zvýšené riziko erektilní dysfunkce. Zvýšená úroveň víry v nejisté přesvědčení o mužnosti u mužů znamenala snížení sexuální a erektilní funkce ve všech modelech,“ stojí ve studii.

„Porovnání skupin ukázalo, že muži trpící erektilní dysfunkcí vykazují ve srovnání s muži bez erektilní dysfunkce větší úroveň víry v nejisté přesvědčení o mužnosti, nikoliv však větší stigmatizaci ani větší příklon k tradičním ideologiím maskulinity.“

Potřeba dalšího výzkumu

To podle vědců znamená, že „nejisté přesvědčení o mužnosti je významně spojeno s erektilní dysfunkcí“. Vzhledem ke způsobu, jakým byla studie provedena, ale není možné z výsledků určit kauzalitu. Není tedy možné říct, jestli ona nejistá přesvědčení o mužnosti vedou k poruchám erekce, jestli poruchy erekce vedou k daným přesvědčením, nebo jestli je zde případně nějaký další složitější řetězec příčin a následků. Vědcům se podařilo pouze určit, že když se vyskytuje jedno, vyskytuje se k němu nápadně často i druhé, což poukazuje na existující souvislost. Špatná erekce může být důsledek nejisté víry ve vlastní maskulinitu, ale taky nemusí. Na prokázání kauzálního vztahu by byly potřeba další studie.

Zdroj: Giphy

Dalším drobným nedostatkem je také způsob sběru dat. Šlo totiž o online dotazník a data reportovaná na základě sebehodnocení. To mohlo vést k tomu, že se do studie zapojili hlavně muži, kteří měli zvýšený zájem o zkoumání svého duševního zdraví – třeba proto, že u sebe pozorovali nějaké duševní problémy. Studie tak přináší zajímavý vhled do dané problematiky, je ji ale třeba brát s rezervou.

Erekce není důležitá?

Velmi zajímavé také je, když výsledky zmíněné studie porovnáme se zjištěními z jiných výzkumů. Například jedna studie z roku 2008 se zaměřila na to, jak spolu u mužů souvisí poruchy erekce, kvalita života a tradiční chápání maskulinity. Její výsledky můžou překvapit, ukázaly totiž, že typické stereotypní aspekty maskulinity jako fyzická atraktivita, sexuální aktivita nebo úspěch u žen nejsou u mužů pro pocit mužnosti zdaleka tak důležité jako být považován okolím za čestného a soběstačného a být respektován přáteli.

Tipy redakce

Při hodnocení kvality života pak muži v této studii jako důležité uváděli dobré zdraví, harmonický rodinný život a dobré vztahy s partnerkou/manželkou. Faktory jako dobrá práce, hezký domov, žití života naplno nebo uspokojující sexuální život (!) hrály mnohem menší roli.

Nejzajímavější ovšem je, že v této studii se od sebe nijak významně nelišilo hodnocení konstruktů maskulinity a kvality života u mužů s poruchami erekce od těch, kdo s erekcí neměli problém.

Zdroj: link.springer.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, psypost.org

Populární
články

Sprcha ráno, nebo večer? To je otázka...
TĚLO & MYSL

Sprcha ráno, nebo večer? Odborníci bádali nad tím, co je správně. Jejich zjištění asi nikoho moc nepotěší

Autor: Mirka Dobešová
Nebinarita představuje výzvu jak pro jednotlivce, kteří se s ní identifikují, tak pro zdravotnický systém, který musí najít způsoby, jak jim poskytovat vhodnou péči.
AKTUALITY

„Na nebinaritu nevěřím a vlastně jí ani nerozumím,“ říká přední česká sexuoložka, která se specializuje na trans pacienty

Autor: Michal Černý
Vztahy s otcem nejsou po coming outu ideální
LIDÉ

„O tom, že jsem gay, mám podle mámy raději mlčet. Podle táty je moje orientace nepřirozená,“ popisuje mladík svůj coming out

Autor: Redakce
Vzhledem k tomu, že výstup na horu i pohyb v jejím okolí je je zakázán, moc fotek odtamtud neexistuje
CESTOVÁNÍ

Poznejte Gangkhar Puensum, nejvyšší nezdolanou horu na světě, na kterou již 30 let platí zákaz vstupu

Autor: Michal Černý
Trápí-li vás dlouhodobě neobvyklý zápach moči, rozhodně nic nepodceňujte a okamžitě zajděte k lékaři
TĚLO & MYSL

Neobvyklý zápach moči: Co může znamenat a proč byste jej neměli brát na lehkou váhu?

Autor: Redakce
Je-li čištění intenzivní, může pastu i nahradit
TĚLO & MYSL

Je zubní pasta pro zdraví chrupu nezbytná? Podle odborníků ne – a vznikla jen kvůli zisku výrobců. Zdravé zuby lze zajistit i jinak

Autor: Mirka Dobešová
Součástí vzrušení může být i dominantní postavení muže, kderý kompliment „uděluje“
HOT!

„Miliony žen“ mají v posteli úchylku, o které většina mužů ani netuší. Provazy ani důtky k tomu přitom nejsou potřeba

Autor: Martin Lyko
Misionářská poloha není jen pro heteráky
HOT!

Jak mají gayové sex? Povědomí, které mají heteráci, je přinejlepším zkreslené. Kdo si dovádění mezi muži vyzkoušel, zná rozdíl

Autor: Martin Lyko
Kariéra sexu a peněz vypadá možná lákavě, může být ale pěkně temná
HOT!

5 bývalých pornoherců se svěřilo, jak skutečně probíhá práce před kamerou

Autor: Martin Lyko
Zážitek z porna může být natolik intenzivní, že ho můžeme začít vnímat jako realitu a být zklamaní z toho, že to pak ve skutečnosti funguje úplně jinak
TĚLO & MYSL

Přestaňte si ničit sebevědomí i tělo na základě toho, co vidíte v pornu. Jeho obsah slouží čistě pro zábavu, není to vzdělávací dokument

Autor: Redakce

E-Shop