Znečištěné ovzduší = holá hlava? Plešatění má podle vědců jasnou příčinu. A ztráta vlasů prý hrozí zejména obyvatelům velkých měst
Straight friendly
Zdroj: AdobeStock

Znečištěné ovzduší = holá hlava? Plešatění má podle vědců jasnou příčinu. A ztráta vlasů prý hrozí zejména obyvatelům velkých měst

Vypadávání vlasů je klasicky spojováno s rozličnými tělesnými procesy. Zdravý člověk každý den běžně přijde o cca 50 vlasů, konkrétně muži pak plešatí mnohem častěji než ženy, pomineme-li genetické faktory, na vině jsou hladiny mužského hormonu testosteronu. Ovšem jen málokdo by si pomyslel, že vliv na ztráty vlasů může mít také kvalita životního prostředí.
Mirka Dobešová Mirka Dobešová Autor
13. 2. 2023

Znečištění planety a životního prostředí je v posledních letech jedním z hlavních témat, jímž se zabývá prakticky každý. Zatímco již bylo prokázáno, že život v oblastech se znečištěným ovzduším zvyšuje např. riziko vzniku rakoviny či srdečních a plicních chorob, a dle odborných odhadů je špatné klima příčinou více jak 4 milionů předčasných úmrtí ročně (o vzniku depresí a snižování plodnosti ani nemluvě), příčinnou souvislostí mezi (ne)kvalitou klimatu a ztrátou vlasů se donedávna nikdo nezabýval. Jenže jak naznačuje nejnovější studie, kterou financovala jihokorejská kosmetická společnost, vztah mezi znečišťujícími látkami ve vzduchu a vypadáváním vlasů by mohl skutečně existovat.

Největší riziko – život ve městě

Podle studie běžné znečišťující látky, které jsou přítomny ve vzduchu, snižují hladiny klíčových proteinů v pokožce hlavy. Právě každodenní vystavení těmto znečišťujícím částicím v dlouhodobém hledisku snižuje množství čtveřice proteinů, které jsou zodpovědné za růst vlasů a jejich obnovu. Navíc studie naznačuje, že tyto negativní dopady narůstají ruku v ruce s nárůstem množství znečištění vzduchu. Z toho tedy vyplývá, že lidé, kteří žijí ve městech nebo v blízkosti průmyslových zón, jsou plešatěním ohroženi více než ti, kteří žijí blíže přírodě.

„Když byly buňky na lidské pokožce hlavy vystaveny běžným látkám znečišťujícím ovzduší, které vznikají např. spalováním fosilních paliv, byly hladiny buněk zodpovědných za růst vlasů a jejich retenci výrazně sníženy,“ uvedl Hyuk Chul Kwon, který výsledky výzkumu prezentoval na 28. Kongresu pro dermatology a venerology, jež se konal v Madridu.

Přijdeme všichni o vlasy?

Studie spočívala ve vystavení lidských folikulárních buněk různým koncentracím jemných prachových částic s průměrem 10 mikrometrů a menším a také drobným částicím nafty. Dále výzkumníci užili vědeckou techniku detekce hladin proteinů v buňkách a zjistili snížené hladiny beta-kateninu, bílkoviny podílející se na růstu vlasů a procesu tvorby a regulaci folikul. Stejně tak byly negativně ovlivněny hladiny cyklinu DI, cyklinu E a CDK2.   

<Path> „Jsme hrdí na své holé hlavy!“ Reddit pro plešatějící muže nabízí spoustu rad do života i povzbuzení pro muže, kterým řídne kšticeZdroj: Men's Health, Reddit

Sami vědci ale upozorňují, že jejich výzkum má zatím jen laboratorní charakter a je třeba se tématem více a hlouběji zabývat, aby bylo možné dokonale pochopit, jak rychle mohou být lidé kontinuálně vystavení znečištěnému vzduchu touto skutečností ovlivněni i ve směru ztráty vlasů. „Je možné předpokládat, že při určitých úrovních expozice by znečištěný vzduch skutečně mohl vést až k plešatosti, je však třeba provést další populační výzkum, který tento předpoklad potvrdí,“ shnul Kwon.  

Zdroj: eea.europa.eu, who.int, timesofindia.indiatimes.com, cosmeticsbusiness.com, independent.com, ews-medical.net

Populární
články

E-Shop