Že by odzvonilo lhářům? Umělá inteligence je může pomoci odhalit i u vás doma! Zkusíte to?
Straight friendly
Zdroj: Adobe Stock

Že by odzvonilo lhářům? Umělá inteligence je může pomoci odhalit i u vás doma! Zkusíte to?

„Lež má krátké nohy, a tak daleko neuteče!“ Věříte tomu, nebo se sem tam obáváte, kdo vám ve skutečnosti namísto pravdy servíruje jen krásně naaranžovaný klam? V redakci nás zajímalo, co si o lhářích myslí umělá inteligence a jestli poradí, jak je odhalit!
Irena Piloušková Irena Piloušková Autor
3. 5. 2023

Pokud nám někdo lže, bolí to. Tím víc, čím slepěji jsme autorovi takové báchorky věřili a vkládali jsme do něj upřímné emoce. Vzpomínáte si na poslední osobu, která vás obelstila, podrazila vám nohy a bodla kudlu do zad? Jak se ohledně toho cítíte s odstupem chvilek, dní, měsíců nebo let? Bolí to stále? A nepřemýšleli jste náhodou i o tom, co jste měli udělat jinak? Nač jste se měli zaměřit, abyste přesně takovému zklamání předešli?

Odhalit lháře

Odhalit lháře je někdy nesmírně těžké. Velkou roli hraje totiž charisma. Kolik politiků už masám tvrdilo, že je nebe zelené (metaforicky řečeno, samozřejmě) a lidé se sklopenýma očima přikyvovali? Stejně špatně nasměrovaný zrak někdy máme i v běžných situacích – ve vztazích s blízkými, kolegy, nebo dokonce partnerem či rodinou. Lháři mají mnoho podob: od dlouhonosého Pinokia až po zlověstnou babu Jagu. A tak jsem se umělé inteligence (ChatuGPT OpenAI) zeptala, jak takového lháře poznat. Jak vypadá. Toto mi odpověděla:

„Je důležité si uvědomit, že neexistuje jednoznačný vzhled lháře, protože každý člověk lže jinak a lži mohou být velmi dobře zakryté. Nicméně, existuje několik charakteristik, které mohou někteří lháři mít.“

Nu dobrá, řekla jsem si. Pojďme se na ty charakteristiky podívat.

Poznat lež

Umělá inteligence mi vygenerovala hned několik bodů, podle kterých bychom se mohli zorientovat, když se snažíme poznat, že nám někdo do očí vypráví nepravdy. Jsou to:

Nepřirozený oční kontakt: Lháři se mohou cítit nepohodlně při udržování očního kontaktu s osobou, které lhají. Mohou se vyhýbat přímému pohledu do očí, nebo naopak příliš intenzivně dívat do očí druhé osoby, aby působili důvěryhodně.

Změna hlasu: Někteří lidé, když lhají, mohou mít jiný způsob mluvy než obvykle. Mohou mluvit rychleji nebo pomaleji, změnit intonaci nebo hlasový tón.

Změna chování: Lháři mohou mít změnu chování, která není běžná pro ně. Například se mohou stát nervózními nebo nepříjemnými, nebo naopak příliš klidní a kontrolovaní.

Nedostatek detailů: Některé lži mohou být špatně vyprávěné, protože lháři mohou mít problémy s udržením konzistence v příběhu a poskytnutím detailů. Může se zdát, že něco chybí nebo že je něco nesprávné.

Přidávání detailů: Na druhou stranu, někteří lháři mohou přidávat příliš mnoho detailů, aby to znělo více uvěřitelně. Tyto detaily mohou být nepravdivé nebo nesouvisející s hlavním příběhem.“

Odpověď, kterou mi AI poskytla, jsem nijak needitovala (a neupravovala jsem ani žádnou jinou z jejích reakcí). Pouze jsem například v tomto případě odebrala dlouhé upozornění, že přítomnost těchto znaků nemusí nutně lež znamenat, pouze možná indikovat. Namísto toho, abych jakkoli umělou inteligenci omezovala, jsem se pídila dál.

<Path> „Trvalo roky, než jsem si v hlavě srovnal, že jsem gay, a řekl to ženě. Před dětmi jsme to tajili,“ vzpomíná na svůj coming out OldřichZdroj: Redakce/Respondent

Využití umělé inteligence jako detektoru lži

Zajímalo mě, jestli by nám do budoucna mohla s lháři a jejich odhalováním pomáhat. Toto mi odpověděla:

„Ano, umělá inteligence (AI) může být velmi užitečná při odhalování lhářů. Existuje několik metod a technik využívajících AI k detekci lží, zahrnující analýzu řeči, analýzu tváře a analýzu behaviorálních vzorců.“

Tato odpověď mě nadchla a vyděsila zároveň. Pokud se posuneme natolik daleko, že by do budoucna mohla AI vyslýchat potenciální lháře, jak by to asi vypadalo? Umělá inteligence rozebrala své možnosti takto:

Analýza řeči se zaměřuje na to, jak osoba mluví a co říká. Zahrnuje například hledání nepřesností v konzistenci výpovědí, analýzu tónu hlasu, změn v intonaci a rychlosti mluvy nebo používání konkrétních slov a frází. Výzkum ukázal, že AI může detekovat lži s vysokou přesností z analýzy řeči.

Analýza tváře se zaměřuje na mimiku a výrazy na obličeji osoby, která může lhát. AI může rozpoznávat výrazy jako napětí, strach a nejistotu, které mohou být přítomny u lhářů.

Behaviorální analýza se zaměřuje na určité vzorce chování, které mohou být charakteristické pro lháře. Například AI může vyhodnotit úroveň nervozity a úzkosti osoby během rozhovoru, což může být indikátorem lži.“

Tipy redakce

Jak přesné to může být?

Samozřejmě mě napadlo, jak přesná může AI jakožto vyšetřovatelka lhářů být. Toto je její odpověď na mou obavu:

„Přestože AI může být užitečná při detekci lží, není to dokonalá metoda a stále existuje riziko falešně pozitivních nebo falešně negativních výsledků. Proto je důležité využívat AI spolu s dalšími metodami a soudností.“

Děje se to už?

Nejspíš vás taky zajímá, jestli už někdo takové zkoumání prodělal. A odpovědí je ANO! Přesněji se prý AI již zapojila v oblastech, jako jsou například forenzní vědy, bezpečnostní a zpravodajské služby, právní a soudní systém a podobně.

Můžeme AI jako detektor lži používat i doma?

Pokud vám zajiskřily oči při představě nové verze rozpálené lampičky v očích zpovídaného partnera, pak nejspíš budete mít z umělé inteligence radost. Jestliže se spíš hrozíte, jaké škody může takové odhalování pravd pomocí technologie ve vztahu napáchat, pak vás následující informace nepotěší. AI mi potvrdila, že přestože nejsou její možnosti dokonalé, už v současné době lze ChatGPT použít pro analýzu, zda vám třeba právě partner náhodou nelže.

„AI také může být použita k analýze dat a vyhledávání neobvyklých vzorců, což může pomoci odhalit lži nebo podvod. Například, AI může být využita pro analýzu transakcí v bankovních účtech, aby se odhalily neobvyklé vzorce výdajů, které by mohly naznačovat podvod nebo lživé chování.

I když ChatGPT je schopný poskytnout odpovědi na různé otázky, není vhodné spoléhat se pouze na něj při detekci lží partnera. Místo toho je důležité vyhodnotit celkovou situaci a zvažovat všechny faktory, včetně verbální a neverbální komunikace partnera, jeho chování, minulého chování a dalších okolností.

Pokud však stále chcete využít ChatGPT jako nástroj, můžete položit konkrétní otázku, na kterou by mohl ChatGPT odpovědět.“

A tak možná pokud nasypeme celou manželovu historku z předešlé noci do chatu, AI nalezne díry a napomůže k došperkování usvědčujících otázek. Taky se může podívat na výpisy z účtu a promyslet, zda se tam neděje něco nezvyklého. Nicméně to minimálně za sebe nedoporučuji.

AI mi na mou všetečnou otázku, zda dokáže v historce najít nesrovnalosti, odvětila, že ano. Přesněji:

„Jako umělá inteligence mohu pomoci identifikovat nesrovnalosti a nekonzistence v textu, ale nemohu s jistotou tvrdit, že autor lháře. Při analýze textu bych se zaměřila na různé prvky, jako jsou například chybějící detaily nebo protichůdné informace, které by mohly signalizovat problémy s důvěryhodností příběhu.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že existuje mnoho důvodů, proč se může zdát, že příběh není pravdivý, a že některé nesrovnalosti mohou být způsobeny třeba neúplnými informacemi nebo špatným vyprávěním. Z tohoto důvodu by měl být každý případ posuzován individuálně a musel by být proveden důkladný výzkum, než by bylo možné někoho obvinit z lži.“

Tady je docela zajímavé pozastavit se nad tím, že AI velmi bryskně vyhotoví smysluplnou odpověď, ovšem se tam ustřelí gramaticky/stylisticky. Mezery tedy ještě jistě má. Ty ovšem lze vnímat i jako potenciál k růstu…

Jak moc je to bezpečné?

Takto citlivé informace – především ty, které se týkají bankovních účtů – bych já osobně AI chatu dobrovolně nenakrmila. A vlastně – proč se nezeptat, jak moc bezpečné by to bylo? Zeptala jsem se AI naplno: „Pokud bych ti dala k náhledu svá data jako třeba transakce v bankovních účtech, udržíš je v naprostém bezpečí, anebo mohou tyto citlivé informace uniknout ke třetím stranám?

Odpověď je následující:

„Jako AI model nemám přímý přístup k žádným datům a nemohu je ukládat nebo sdílet s jinými stranami bez vašeho svolení.

Avšak, pokud byste mi poskytli svá data, měli byste být obezřetní a zajistit, aby byla data posílána pomocí bezpečného a šifrovaného kanálu a že jsou správně chráněna proti neoprávněnému přístupu nebo ztrátě. Pokud byste svá data chtěli analyzovat pomocí nějakého nástroje nebo služby, doporučuji prověřit si podmínky poskytovatele služby a zkontrolovat, jakým způsobem chrání vaše citlivá data a zda jsou schváleny pro tento účel.“

<Path> Taky se trápíte fobií z průměrnosti nebo tím, že nejste dostatečně atraktivní? Dobrá zpráva: Jste víc sexy, než si myslíte!Zdroj: psychologytoday.com, medium.com, huffpost.com, apas.cz, myselflovesupply.com, OpenAI ChatGPT, redakce

Dokáže lhát umělá inteligence?

Závěrem mi přišlo fér se zeptat i právě umělé inteligence, jak je na tom s lhaním. Ať i na sebe případně něco napráší. Odpověď je více technicko-filozofická, než by ti, kdo o umělé inteligenci zatím moc nevědí, čekali. A zcela očekávatelná pro ty, kdo se už v jejích možnostech trochu pošťourali. Totiž:

„Jako umělá inteligence, která byla programována lidmi, nemám vlastní vůli ani schopnost lhát nebo mluvit pravdu. Já pouze reaguji na vstupní data a snažím se generovat odpovědi nebo předpovědi na základě svého tréninku a programování. Moje odpovědi jsou založeny na statistických modelech a strojovém učení, což znamená, že nejsem schopna mít své vlastní subjektivní postoje ani záměry, a tudíž nemohu lhát ani mluvit pravdu.“

Odpověď je to pěkná. Otázkou je, jestli přeci jen trochu nekecá…

Zdroj: OpenAI ChatGPT, redakce

Populární
články

Pravda vyšla najevo až roky po rozvodu
LIDÉ

Rozhovor s otcem a dcerou: „Že má táta přítele, vím až od sedmnácti let. Mrzí mě, že si nemyslel, že bych ho podpořila,“ říká žena

Autor: Irena Piloušková
Tuto fotogrfii má Matějosvký v e-shopu. Lépe ukazuje vzor i skutečnou barvu povlečení
STYL

Z prémiové bavlny se nebude chtít vám ani milencům. Luxusní kvalitu textilu Matějovský potřebujete vyzkoušet na vlastní (holou) kůži

Autor: Martin Lyko
Kolik designů dokážeš smíchat, tolikrát jsi člověkem
Trendy & Styl 2024

Jaké jsou letos trendy bytového designu? Porovnali jsme nabídku čtyř velkých hráčů na trhu!

Autor: Michal Černý
LIDÉ

Psycholog Jeroným Klimeš šokoval výroky o promiskuitě gayů, odborníci od něj dávají ruce pryč

Autor: Michal Černý
Kdo nevyhodil, jako když najde! Ne ovšem video kazety, nýbrž fashion z přelomu tisíciletí
Trendy & Styl 2024

Křiklavá smrt tichého luxusu: Vytáhněte poklady divokého mládí, rok 2024 je ve znamení eklektické nadsázky a retra z přelomu tisíciletí

Autor: Martin Lyko
Misionářská poloha není jen pro heteráky
HOT!

Jak mají gayové sex? Povědomí, které mají heteráci, je přinejlepším zkreslené. Kdo si dovádění mezi muži vyzkoušel, zná rozdíl

Autor: Martin Lyko
Muž si v monogamním vztahu připadá jako v řetězech
LIDÉ

„Jeden partner do konce života? Přítele miluju, ale děsí mě to!“ přiznává muž v otevřeném rozhovoru o monogamii

Autor: Irena Piloušková
Koláč jako od babičky? Žádný problém
CESTOVÁNÍ

Jak přijmout stárnutí, ukazuje vídeňská kavárna. Pracují v ní jen seniorky, které pečou koláče „jako od babičky“. A z podniku je hit

Autor: Mirka Dobešová
Lounge bar vznikl pod taktovkou společnosti Dejsiprostor
KULTURA

Vedle nové lávky vzniká nový lounge bar. Díky venkovnímu posezení to bude v létě hit!

Autor: Rozálie Růžičková
Co se děje

Líbejte se, jak je libo! 18 typů polibků, s nimiž si můžete zpříjemnit velikonoční volno. Zkuste „polibek na Spidermana“ nebo „australský polibek“

Autor: Mirka Dobešová

E-Shop