Průvodce nošením pánských prstenů: Poznejte dle umístění prstenu charakter muže, ale třeba i to, zda je mafián či milionář

Ačkoliv muži příliš mnoho šperků nenosí, necháme-li stranou hodinky (které, jsou-li skutečně kvalitní, mohou být vnímány také jako šperk), poměrně běžné jsou jak různé řetízky, tak i náušnice a prsteny. I když byste to možná nečekali, právě k těmto šperkům se také pojí určitá symbolika a „zpráva“, kterou muži vysílají do svého okolí. Pomineme-li umístění náušnice v pravém, či levém uchu, kdy právě první jmenovaný způsob platil kdysi za signál, že nositel je gay, také to, na kterém prstě má muž prsten, o něm mnohé vypoví. A rozhodně nejen to, zda je ženatý…

Zatímco ženy se prsteny zdobí docela hojně, v případě mužů prsteny zase tak častým doplňkem nejsou. Není tedy divu, že v podstatě kterýkoliv prsten – a to včetně toho snubního – je vlastně určitým „prohlášením“. Samozřejmě, že znát významy nošení prstenů na jednotlivých prstech není nijak životně důležitá dovednost – na druhou stranu, vlastně se mezi muži jedná o docela oblíbenou „kratochvíli“, díky níž lze na druhé (metaforicky) pomrkávat a dávat najevo, že člověk je také součástí určité vybrané skupiny/společnosti.

„Bombardované jsou i zvířecí útulky. Válečnými hrdiny jsou také pečovatelé,“ říkají Češi, kteří se spojili na pomoc ukrajinským zvířatům18. 3. 2022

Pravá vs. levá

Základní a vlastně nejjednodušší pravidlo v nošení prstenů, které pro muže platí, je, že na ruce nezáleží. Necháme-li tedy stranou zásnubní a snubní prsteny, jejichž umístění je obvykle kulturně dáno, v dalších případech není volba pravé, či levé ruky nijak důležitá. Důležitý je totiž konkrétní prst. Pokud byste se ale přeci jen chtěli rozhodovat při volbě ruky dle nějakých všeobecných zákonitostí, pak vězte, že pravá ruka je univerzálně vnímána jako ruka aktivní a dominantní, ostatně, právě pravou rukou také lidé nejvíce gestikulují. Naopak ruka levá je považována za ruku mentální, což znamená, že by měla více zastupovat konkrétní charakter a názory člověka (ovšem zcela opačně to může být u leváků). A jak je to tedy se zdobením jednotlivých prstů prsteny?

Malíček

Právě malíček si prstenem obvykle zdobí muži, kteří takto chtějí učinit určité „prohlášení“. A není divu – malíček tím, že je na kraji, je od těla nejvíce izolován, je nejvíce na očích a dané „prohlášení“ (často v podobě prstenů velmi výrazných, ať už velikostně, vzorem či barvou) je pak přímo do očí bijící. Nosit prsten na malíčku by tedy měli muži, kteří chtějí upoutat pozornost (resp. lze říci, že právě to je cílem těch, kdo prsteny na malíčku nosí). Velkou výhodou v tomto případě je, že k prstenům na mužském malíčku se ve většině kultur nepojí žádné náboženské a ani kulturní asociace (na rozdíl třeba od prsteníčku). Tedy, občas prsteny na malíčku nosí členové rodinných klanů, kdy na prstenech jsou vyvedeny také rodinné erby, ovšem univerzálně platné pravidlo to není.

Ačkoliv s prsteny na malíčku si pak mnozí asociují také organizovaný zločin a mafii, rozhodně neexistuje žádný relevantní důkaz, dle nějž by bylo možné usuzovat, že všichni muži s prsteny na malíčku by nutně museli být mafiány (vyloučit to ale také nelze…). Naopak milovníky astrologie potěší, že malíček je spojován s Merkurem a také vlastnostmi, jako je inteligence a přesvědčivost. Je-li prsten umístěn na malíčku aktivní ruky, pak se muži obvykle umí také skvěle vyjadřovat, naopak v případě ruky pasivní odkazuje prsten k silné intuici a také skvělé schopnosti naslouchat.

Prsteníček

V případě prsteníčku není moc o čem přemýšlet – kulturní zákonitosti jsou dány. Prsten na pravém prsteníčku znamená zasnoubení, na levém pak sňatek/manželství. Z hlediska symboliky je prsteníček spojován se sluncem, kreativitou a krásou, stejně jako s romantickými vztahy. A jelikož slunečním kovem je zlato, tradičně bývaly zásnubní i snubní prsteny zlaté. A proč byl právě prsteníček zvolen jako prst, k němuž se pojí závazky? Prsteníček je jediným prstem, o němž bylo v minulosti předpokládáno, že má nepřerušenou tepnu vedoucí přímo k srdci, s nímž tak vytváří přímé spojení, a tedy i „věčné pouto“.

Prostředníček

Ačkoliv prsteníček je prstem, který je největší a v jistém slova smyslu nejvýraznější, prsteny na prostředníčcích jsou vlastně docela neobvyklé. Zčásti i proto, že prsten na prostředníčku by mohl ovlivňovat pohyb ukazováčku, tedy nejvyužívanějšího prstu pro řadu různých jemnějších činností – i proto tedy, pokud už na prsten na prostředníčku dojde, je obvykle drobný a nenápadný. Na druhou stranu, právě díky umístění prostředníčku je prsten na něm spojován s dominancí, mužností, ale také rovnováhou a citem pro pořádek.

Ukazováček

Nosit prsteny na ukazováčku, to je teprve rarita! A není divu, vzhledem k tomu, jak moc lidé (bez ohledu na pohlaví) ukazováček používají, existuje určitý instinkt mít jej „volný“. V minulosti byl ovšem právě ukazováček z tohoto důvodu prsteny „zdoben“ docela hojně, obvykle se ale jednalo o prsteny pečetní.  V minulosti navíc existovalo pravidlo, že lidem, kteří nedosahovali určité společenské úrovně, bylo nošení prstenu na ukazováčku zapovězeno – a to i proto, že prsteny v tomto případě odkazovaly k významné rodové příslušnosti (takže pokud hledáte muže vlivné a vlastně i s velkým majetkem, je zaměření pozornosti na ukazováček jasnou volbou…). A tak dnes prsteníček platí za ideální pro nošení prstenů bratrských, rodinných, prstenů s erby, univerzitních prstenů apod.

A jelikož astrologicky se ukazováček pojí s Jupiterem symbolizujícím moc, vedení a autoritu, jsou muži s prsteny na tomto prstu považováni za velmi sebejisté.

„Existují čtyři scénáře války, ani v jednom Rusko nevyhrává,“ tvrdí čínský analytik15. 3. 2022

Palec

Prsteny na palci mohou možná na první pohled působit poněkud zvláštně, ve skutečnosti jsou ale po celém světě a v řadě kultur docela běžné. Nejčastěji pak prsten na palci značí bohatství nebo vliv – čemuž pak odpovídá design, prsteny jsou tedy často široké či objemné. Jelikož palec je od zbývajících prstů „stranou“, měli by prsteny na palec volit muži, kteří chtějí zdůraznit něco, co je odlišuje. Vzhledem k tomu, že gesta palce jsou spojována s interakcí a přátelstvím, je namístě nosit prsteny líbivé, ale ne příliš extravagantní. V obecné rovině pak platí, že prsten na palci je symbolem síly charakteru, identity a sebejistoty.

Až tedy příště potkáte muže, který bude mít ruce ozdobené prsteny, zkuste věnovat pozornost tomu, které prsty pro jejich nošení zvolil. Třeba tak o něm i něco zajímavého zjistíte. A pokud jste muž, tak teď víte, jak třeba i klamat tělem, potažmo šperky, kterými jej ozdobíte...

Zdroj: insider.com, melmagazine.com, huffingtonpost.com