V americké poušti má vzniknout nová udržitelná metropole. Kromě zákazu běžných aut nabídne utopický model inkluzivní společnosti

Pět milionů lidí a čtyři sta miliard dolarů (tj. cca 8,5 bilionu korun). Přesně to jsou „základní parametry“ nového města, které chce v americké poušti vybudovat miliardář Marc Lore. A samozřejmě, že to nebude jen tak ledajaké město. Kompletně udržitelná metropole, kterou Lore pojmenoval Telosa, by měla zároveň poskytnout základ pro zbrusu novou společnost. S čím vším tedy ambiciózní plán počítá?

Město s vyšším účelem

Pojmenování města „Telosa“ v žádném případě není náhoda.  „Talos“ je totiž termín pocházející ze starořečtiny, přičemž filozof Aristoteles jej užíval k popisu určitého „vyššího účelu“. Základním principem celého prozatím poměrně utopického plánu by tedy měla být transparentní správa věcí veřejných, kdy by obyvatelům mělo být umožněno účastnit se všech rozhodovacích a rozpočtových procesů. Stejně tak by mělo být k dispozici např. sdílené vlastnictví půdy. Sám Lore o „svém městě“ hovoří jako o nejotevřenějším, nejspravedlivějším a nejvíce inkluzivním městě na světě.

„I my čelíme homofobii,“ tvrdí heterosexuální muži, kteří ale nejsou v očích druhých dost mužní. Čím se tito „zrádci pohlaví“ provinili?2. 8. 2022

„Naší vizí je vytvořit v Americe nové město, které stanoví nový globální standard pro městský život, rozšíří lidský potenciál a stane se určitou předlohou pro život budoucích generací,“ uvádí oficiální materiál, který byl vydán při příležitosti představení projektu veřejnosti. A právě tato definice obsahuje také jeho stěžejní myšlenku – pozemek, na němž bude město vybudováno, by měl být věnován nadačnímu fondu komunity, která ve městě bude žít. Rostoucí hodnota tohoto pozemku pak bude využívána k rozvoji města a zlepšování života obyvatel – veškerý provoz města by tak měl být financován z postupně narůstající hodnoty území, na němž se bude nacházet (kdy poušť, na níž má být město vybudováno, je de facto bezcenná, zatímco její obydlení a údržba začne hodnotu pozemku navyšovat).

Ekvitismus v praxi

Vzhledem k nastíněné filozofii, kterou chce Lore uvést do praxe, by tak mělo dojít k přehodnocení způsobu, jakým lidé budují své domovy. Lore totiž chce dle svých slov představit cestu, jak předejít úpadku společnosti (a zastavit zvyšující se nerovnosti mezi lidmi), za jejíž podstatu někteří považují právě soukromé vlastnictví pozemků. Pro celý tento systém, kdy městské pozemky budou patřit obyvatelům města, zatímco infrastruktura bude soukromá – a s rostoucí hodnotou pozemků budou jejich majitelé moci po soukromnících za jimi poskytované služby požadovat vyšší částky – pak Lore užívá termín ekvitismus. Není tedy divu, že dominantou města by měla být výšková budova s příznačným názvem Equitism Tower, která je označována také jako „městský maják“.

Ovšem Equitism Tower by měla podstatu města zhmotňovat i v jiných rovinách než jen svým názvem. Ve svých útrobách by měla uchovávat vodu, měla by poskytnout prostory pro aeroponické farmy a na střeše by měla být vybavena fotovoltaickými zdroji energie, které umožní vše produkované distribuovat dále. Je tedy jasné, že jedním ze základních východisek pro vybudování Telosy je také udržitelnost čítající ekologickou architekturu (např. budovy pokryté zelení), udržitelnou produkci energie a propracovaný systém dodávek vody.  Samozřejmostí by měla být také autonomní vozidla (ta na fosilní paliva by navíc v této nové metropoli měla být zakázána).

„Představte si, co vše je dnes možné provést s udržitelnými stavebními materiály, autonomními vozidly, elektrickými letadly a podzemním pohybem materiálů,“ nastínil Lore ve zkratce obrys svých vizí. Město by přitom nemělo být oblastí s bydlením jen „pro vyvolené“ – naopak, bydlení v Telose by mělo být přístupné všem. V propagačním videu k projektu pak Lore uvádí, že města, která byla doposud vybudována od nuly, připomínají spíše realitní projekty, což je také jejich základní problém. „Nikdy se nezačalo s lidmi ve středu. Ale když začnete budovat projekt pro lidi, okamžitě vás musí napadnout – jaké je poslání a jaké jsou hodnoty?“ vysvětluje.

„Nenávidím svůj penis,“ svěřila se čtenářka, která započíná svou změnu pohlaví. „Nejhorší je moje výška a stavba těla,“ zoufá si12. 8. 2022

Do roku 2030, nebo nikdy…

Ačkoliv autor projektu je miliardář, samozřejmě, že náklady sám nepokryje – a tak se počítá s financováním z řady různých zdrojů – od soukromých investorů přes filantropy až po využití federálních a státních grantů a dotací určených k hospodářskému rozvoji. První fáze výstavby by měla pojmout na 50 tisíc obyvatel na prostoru cca 1 500 akrů – to vše přibližně za 25 miliard dolarů. Náklady na celý projekt by ale měly přesáhnout až 400 miliard dolarů, přičemž cílové populace pěti milionů by udržitelná pouštní metropole měla dosáhnout v horizontu 40 let. První obyvatelé by pak údajně mohli do zbrusu nového města zavítat do roku 2030.

I když na papíře (či monitoru) je tato utopická vize nepochybně krásná – a sám Lore tvrdí, že město by v sobě mělo spojovat tokijskou čistotu, newyorskou diverzitu a stockholmské sociální služby – otázkou je, zda Telosa nakonec na papíře také nezůstane. Ostatně, pokusů o vybudování podobných měst již v posledních letech pár bylo – a ani jeden neskončil úspěchem (resp. k jejich realizaci nikdy nedošlo)…

Zdroj: Cnn.com, dezeen.com, fortune.com