Které výrazy nejvíce hýbaly posledním desetiletím? „Klima“ i „MeToo“ pohořely, slovo dekády se týká nevyhraněné identity

V každém historickém období lze zpětně určit stěžejní témata, která hýbala společností, stejně tak lze určit i výrazy, jež se staly nejdiskutovanějšími a nejčastěji užívanými. I proto světoví jazykovědci pravidelně vybírají slova, jimž se v uplynulých letech dostalo největší pozornosti. Ačkoliv by někteří mohli tipovat, že jasně zvítězí „klima“ nebo „MeToo“, termínem, který se stal slovem celé poslední dekády, je osobní zájmeno „oni“…

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: independent.co.uk, theguardian.com / 7. 1. 2020

Slov, jimž byla věnována největší mediální pozornost, ale i nespočet příspěvků na sociálních sítích, by samozřejmě bylo možné uvést celou řadu. Specificky sociální sítě nezřídka stojí za vznikem mnoha „trendy“ slovních spojení či frází – např. i původ tzv. „fake news“ lze hledat právě tam. Jazykovědci tak každý rok volí výrazy, které se staly nejčastěji užívanými, ale třeba i takové, které začaly být užívány ve zcela novém smyslu. Které termíny tedy byly hitem v uplynulém roce a proč je slovem dokády osobní zájmeno?

2. 4. 2020Díky šikovnosti na drobné práce mi doporučili studium zlatnictví, říká o volbě své životní cesty šperkařka

Zatímco mezi potenciálními slovy roku 2019 figurovalo např. spojení „Ok Boomer“ užívané pro osoby z generace baby boomu, jež se blahosklonně vyjadřují směrem k mladým lidem a jejich obavám, nebo termíny „cancel“ (zrušení podpory někomu nebo něčemu, co je považováno za problematické či nepřijatelné) a „Karen“ (stereotyp odkazující ke stěžujícím si sebevědomým bílým ženám), pro volbu slova dekády bylo třeba užít komplexnější perspektivu. Jak uvedl jeden ze 350 posuzovatelů, předseda výboru pro nová slova Americké společnosti pro dialekt a jazykovědec píšící mj. pro Wall Street Journal, Ben Zimmer, „bylo třeba vybrat slovo, které obstojí v testu časem a shrne desetiletí jako celek.“ A tak se slovem dekády stalo anglické zájmeno „they“ – oni – termín, který pro označení sebe sama užívají lidé, kteří se neztotožňují ani s jedním z pohlaví.

Zájmeno „they“ na sebe přitom upoutalo pozornost již v roce 2015, právě tehdy se také stalo slovem roku. Loni se však stalo hojně tematizovaným i díky britskému zpěvákovi Samu Smithovi, ten totiž učinil veřejné prohlášení, že se necítí být ani mužem a ani ženou. Od té doby všechny žádá, aby v souvislosti s jeho osobou užívali zájmeno „they“. Podle Zimmera je právě tomuto trendu nutné věnovat pozornost, jelikož ze zájmena „they“ se dle jeho názoru stal „životně důležitý indikátor nepřehlédnutelného sociálního trendu a výběr tohoto zájmena hovoří o tom, jak se osobní vyjádření genderové identity stalo viditelnější součástí sdílené diskuse.“ Ačkoliv tedy mezi dalšími kandidáty na slovo desetiletí byl i termín „klima“, a to v souvislosti se vzrůstajícími obavami z klimatické krize, nebo „MeToo“ odkazující ke hnutí upozorňujícímu na sexuální obtěžování žen, zájmeno „they“ se nakonec stalo vítězem.

6. 3. 2020RŮŽOVÝ PÁTEK: Koronavirus jako trest za homosexualitu, honba za tradiční rodinou a konec šancí na prezidenta – gaye

Americká společnost pro dialekt, která byla založena již v roce 1889, je tvořena lingvisty, lexikografy, historiky i odborníky na gramatiku. Slovo roku pak „porota“ tvořená několika stovkami specialistů volí od roku 1991, přičemž slovo dekády se letos volilo již potřetí. Těmi předchozími pak byla označení „web“ a „Google“ (ve smyslu slovesa odkazujícího k vyhledávání na internetu). Nyní se po jejich pomyslný bok zařadilo i zájmeno „they“.