Sexting: pro posílání nahých fotek u žen a mužů existuje dvojí standard. Kdo se o intimní fotky dělí častěji a proč?

Posílání nahých fotek je fenomén poslední doby a jak naznačuje nejnovější výzkum, jeho vysvětlení rozhodně není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tzv. sexting je totiž podmíněn také pohlavím…

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: huffingtonpost.com / 26. 8. 2019

Sexting: univerzální řeč

To, že obrázky jsou nejvýmluvnějším způsobem komunikace, je nesporné, ostatně, naši předci by mohli vyprávět. Ovšem posílání intimních fotografií v dnešní době nabylo mnoha významů, kromě soukromé (a vzrušující) konverzace se totiž nahé snímky v mobilu někoho dalšího mohou stát „skvělým“ způsobem, jak někoho vydírat či zdiskreditovat. Přesto však – na rizika nehledě – mnozí na sexting nedají dopustit. Existuje však nějaká jednoduchá odpověď na otázku, proč mnozí z nás posílají do „digitálního světa“ (nezřídka se totiž nemusí jednat jen o partnera/ku) vlastní intimní fotografie?

23. 11. 2019„Češi neumí plánovat výdaje, překvapí je, že mít dítě se finančně blíží hypotéce,“ říká manažer finančně-poradenské firmy

Muži vs. ženy

Vědcům z arizonské univerzity právě otázka motivace lidí k tomu, aby si posílali explicitně erotický obsah, nedala spát. Stejně jako to, zda se nějak liší motivy žen a mužů. Do výzkumu se zapojila více jak tisícovka vysokoškolských studentů ze sedmi amerických univerzit, kteří online zodpovídali sadu otázek týkajících se sextingu. Hlavní zájem se pak soustředil na základní dvojici motivů – tlak ze strany protějšku a posílení vzájemné touhy.

Zatímco nejčastější důvod pro odeslání nahých či polonahých fotek byl u žen (73 %) i mužů (67 %) podobný, tedy reakce na již fotku zaslanou, a také v uspokojení žádosti protějšku jako druhém nejčastějším motivátoru se dotazovaní shodli bez ohledu na pohlaví, v rovině vnějšího tlaku byla situace jiná. „Zdá se, že muži sice také cítí vnější tlak, aby se o své intimní fotky podělili, ale v případě žen je na jejich poslání až čtyřikrát vyšší šance,“ popsal jeden z vedoucích studie. A jak prý samy žen uváděly, důvodem je, že se zasláním svých nahých fotek snaží zabránit tomu, aby o ně příjemce neztratil zájem, příp. aby se díval na nahé fotky jiných žen.

Tento výsledek se dal údajně očekávat, respektive se podle vědců jedná o další důkaz existujícího dvojího standardu uplatňovaného společností. To ostatně dokládá také vyjádření jedné z účastnic výzkumu, která uvedla, že se svými nahými fotkami snažila někdejšího partnera přimět k tomu, aby jí např. odpověděl na předchozí zprávu či s ní komunikoval.

Zajímavým zjištěním byl pak také fakt, že množství žen se k sextingu uchýlilo proto, aby si posílily či potvrdily svou sebedůvěru. „Pro ženy může být sexting také formou vyjádření sexuality, způsobem, jak prozkoumat své tělo,“ uvádí jedna z tiskových zpráv. V tomto směru tedy lze na odesílání aktů skutečně nahlížet jako na jednu z forem prosazování sexuální agendy – a právě v tomto případě není sexting tak negativním jevem, jako se na první pohled může zdát.

4. 1. 20206 tipů pro kvalitní orální sex. Začněte u sebe a nebojte se překračovat limity

Cena mužského těla?

V případě mužů je však situace do jisté míry odlišná, a to i proto, že k tzv. komodifikaci ženského těla – na rozdíl od toho mužského – dochází poměrně běžně. Snad také proto u mužů nedochází při poslání nahých fotek k témuž „posílení sebe sama“ jako u žen. „Muž může mluvit o bohatství, jednat jako maskulinní samec, nebo prostě k vyjádření použije text – muž může využít mnohem více jiných kvalit, ženy jsou ovšem tlačeny do toho, že musí využívat jen a pouze svá těla,“ uvádí také studie.

Proč tedy mužům nestoupá sebevědomí s každým posláním dalšího „dic pic-u“? „Tento rozdíl mezi pohlavími lze vysvětlit skutečností, že muži mají svého sebevědomí už dostatek, nebo také proto, že stále existují určité vzorce spojení s maskulinitou a vyjadřováním intimity, které jim ve sdílení intimních fotek tímto způsobem brání,“ uzavírá výzkumnice Morgan Johnsonbaugh.