Drsní chlapi už "netáhnou". Novým ideálem je muž - otec a hlava rodiny

Doposud se v souvislosti s „mužským ideálem“ vycházelo především z charakteristik vizuálních. Je muž náležitě „osvalen“? Pečuje o svůj vzhled? Nosí vybrané módní kousky? V Japonsku ale již nějaký ten pátek vědí, že jen na vzhledu „ideál“ postavit nelze. A tak se v roce 2000 zrodil ikumen. Dnes, o 19 let později, prostoupil ikumen celou japonskou populární kulturu. V čem tkví kouzlo tohoto japonského superhrdiny? Pečuje o rodinu a stará se o děti…

Termín ikumen je kombinací japonských slov „ikuji“ (péče o děti) a „ikemen“ (fešák) a de facto je kontrastem vůči stereotypu pracujícího otce – živitele rodiny. Poprvé se výraz objevil v japonské reklamě v roce 2000, o deset let později však již japonské ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí dokonce zahájilo celonárodní projekt Ikumen, aby tak podpořilo větší zapojení otců do rodinného života. Myšlenka otce – pečovatele se v japonské kultuře, v níž ještě před nedávnem muži se svými dětmi komunikovali maximálně 40 minut denně (a to obvykle během jídla) a bez pomoci manželky si neuměli uvařit ani čaj (což doložila observační studie), jednoduše ujala.

Vojta (18) je předsedou Satanovy komunity: „Nejsme žádná zfanatizovaná sekta, jak si lidé myslí. Podporujeme organizaci, která loví pedofilní kněží“25. 6. 2020

Podle statistik si ještě v roce 2002 v Japonsku vzalo otcovskou dovolenou pouze 0,3 % mužů. Ne, že by o děti neměli zájem, ale báli se, že by jejich zaměstnavatelé s odchodem mužů na rodičovskou dovolenou nesouhlasili. Právě tuto situaci měl vládní projekt Ikumen napravit. V jeho rámci dokonce vznikly i příručky o slaďování rodinného a pracovního života určené výhradně mužům. A Ikumen se stal superhrdinou – byl vykreslen jako esence maskulinity, muž, který ze sebe doslova serve oblek a na hrudi se mu objeví logo projektu s textem „Síla Ikumenů pro společnost“. V roce 2017 pak na otcovskou dovolenou odešlo již 7 % japonských mužů.

Ikumeni se dnes v Japonsku objevují na titulních stránkách časopisů (společně se svými dětmi), v reklamním byznysu, jsou oslavování jako celebrity. Dokonce se již konala i soutěž „Mr. Ikumen“ a ikumeni pronikli i do tvorby filmové či do manga komiksů. Ačkoliv marketingová kampaň pak zaznamenala obrovský úspěch, logicky se začaly ozývat i některé ženy s výhradou, že není důvod považovat muže za „hrdiny“, když najednou začnou vykonávat rutinní práce, které ženy v domácnosti vykonávají od nepaměti.

Bez ohledu na legitimní kritiku ze strany žen je pravdou, že projekt Ikumen a podpora mužů v jejich zapojení se do péče o rodinu a děti dokazuje, že změna je možná. V Japonsku se dokonce podařilo snížit počty lidí, přesvědčených o správnosti klasického stereotypu, že muži pracují a živí rodinu a ženy pečují. Japonští otcové se začínají zapojovat do každodenního chodu domácnosti. „Dnes vidíte mnoho otců s jejich dětmi, zejména během víkendu, mnoho otců začalo mít se svými potomky mnohem vřelejší vztahy,“ doplňuje Brigitte Steger, která napsala knihu Cool Japanese Men.

Oblékněte se bezpohlavně. Nový módní trend dá všem pocit svobody31. 8. 2020

V České republice je pak tzv. „otcovská dovolená“ ukotvena legislativně od loňského roku, přičemž otcové mají nárok na 7 dní placené dovolené po narození dítěte.  Zájem českých mužů o rodičovskou dovolenou je však u nás minimální, v roce 2017 se péči o dítě věnovalo cca 5 000 mužů (oproti cca 300 000 žen).  Prosazení konceptu Ikumen by tak rozhodně nebylo od věci…

Zdroj: bbc.co.uk