Genitální anatomický typ určuje, jak se muži sexuálně projevují a co je uspokojí. Jak poznat sobího, beraního či medvědího muže?

Ženský orgasmus je stejně jako hledání mytického bodu G obecně opředen celou řadou tajemství. Mohlo by se ovšem zdát, že v případě mužů je situace o mnoho jednodušší – vzrušení se projeví erekcí a vyvrcholení ejakulací. Hledání nových způsobů (mužského) potěšení tedy může vypadat jako zcela zbytečné. Ovšem opak je pravdou – mužská genitální anatomie je prý totiž tím, co určuje, jakého potěšení se muži skutečně dostane. Jak ale určit genitální anatomický typ? Možná se budete docela divit…

Genitální anatomický typ samozřejmě není žádný odborný „terminus technicus“, jedná se o určitou kategorizaci, již popisuje Amara Charles, autorka publikace Sexuální praktiky Quodoushka údajně vycházející z učení dávných Mayů, Olméků a Toltéků. To pak do moderní podoby převedlo New Age hnutí Deer Tribe Medicine Society. Quodoushka je tedy sbírkou sexuálních technik a teorií týkajících se vztahů, intimity a také toho, jak dosahovat vyšších úrovní orgasmu a sexuální extáze. A ačkoliv tvrzení, že tzv. Chuluaqui Quodoushka je založena na starověkých tradicích, řada odborníků zpochybňuje s tím, že to nelze dokázat žádnými relevantními důkazy (ostatně, konkrétně olmécká kultura zmizela beze stopy a jedinými pozůstatky jsou kamenné sochy a hieroglyfické rytiny), prezentované „poznatky“ přinejmenším stojí (byť spíše jen pro pobavení) za pozornost.

Máte slovo: Proč v Česku nemohou lesby a gayové vstoupit do manželství? Protože o něm mj. debatují a rozhodují pánbíčkáři a rusofilní důchodci24. 6. 2022

Tedy, v prvé řadě je třeba říci, že mužské penisy jsou v podstatě jako sněhové vločky, žádné dva nejsou úplně stejné. To je prostě fakt. K růstu penisu pak v největší míře dochází během puberty, ale také platí, že toto období u každého začíná a končí jindy, růst penisu je pak také různě rychlý. Přesto je prý možné určit u penisů určité typologické rysy k tomu, aby je bylo možné zařadit do kategorií. Konkrétně Amara Charles pak tvrdí, že nejjednodušším způsobem, jak určit mužův genitální anatomický typ, je podívat se na délku a tloušťku jeho ztopořeného penisu. Kromě toho se na určení typu podílí také velikost a umístění varlat, průměrné množství ejakulátu a také… typická chuť sexuálních sekretů. A Charles tedy dle toho ve své knize klasifikuje penisy na kojotí, pitbulí, medvědí, pony, koňské, losí, jelení, beraní a tančící. Co přesně pak tato kategorizace o jednotlivých mužích vzhledem k jejich sexualitě vypovídá?

Devět kategorií mužů a jejich typických rysů

Kojotí muži jsou prý nejnápaditějšími, nejpřizpůsobivějšími a nejkreativnějšími ze všech genitálních anatomických typů. Jsou vysoce sexuální a také velmi vytrvalí. „Kojotí muži si potřebují osvojit soubor sexuálních dovedností tak, že se stanou mistry v používání rukou, orálního sexu a zdokonalí se ve speciálním krouživém pohybu boky,“ shrnuje Charles s tím, že jedním z významných rysů „kojotích mužů“ jsou penisy krátké a úzké s varlaty přitisknutými blízko těla.

To pitbulí muži jsou z povahy věci velmi věrní, mají rádi pravidla, ale jsou při sexu také velmi snaživí. Charles jim pak doporučuje, aby se naučili uvolnit a byli méně žárliví a agresivní. Fyzicky je penis pitbulího muže delší a relativně silný.

Medvědí muži ve srovnání se všemi ostatními platí za ty fyzicky nejvíce bezprostřední, mohou se ale projevovat také neobratností a pomalostí. Sexuální zručnost je jim ale přesto vlastní – stejně jako oddanost. Penis medvědího muže se prý vyznačuje délkou i tloušťkou a malými kompaktními varlaty, jež se v momentech vzrušení stahují směrem do slabin.

O pony mužích Charles hovoří jako o vytrvalých romantických milencích s jemnou silou, jejichž penisy jsou relativně masivní, že k jejich obejmutí je třeba celé ruky. Muži s tímto typem penisu prý mohou mít také obtíže s ejakulací. Do jisté míry obdobné charakteristiky se pojí také ke koňským mužům, jimž zároveň svědčí jemné vedení – i jejich penisy jsou velké, a to nejen vzhledem k délce ale i obvodu. Velká bývají i varlata, jež jsou také nízko zavěšená, není tedy divu, že tato „výbava“ pak může budit u protějšku až obavy.  

Losí muži dle slov Charles „mívají schopnost přeměnit svou ejakulaci do explozivních okamžiků síly“ a pro jejich penisy je charakteristická větší délka, kdy penis bývá nezřídka nakloněn k jedné ze stran. Sexuální rozkoš si dokáží vychutnávat – a dle toho pak vypadá i sex s nimi.

Jelení muži pak dělají čest jelenům, po nichž byli pojmenováni – patří totiž k těm nejatraktivnějším a nepřitažlivějším ze všech mužských anatomických typů. Vůči sexuálním touhám protějšku jsou extrémně pozorní, ale projevují se i jako chroničtí svůdníci. Jejich penisy jsou dlouhé, úzké a ke konci často zúžené, varlata jsou typicky zavěšena velmi nízko (a nezřídka je jedno níže než druhé).

Beraní muži se vyznačují mocnými sexuálními pudy a velkým odhodláním, jako milenci jsou aktivní, vysoce energičtí a vášniví. Erekce dosahují velmi snadno a jejich relativně dlouhé, ale užší penisy údajně ční vzhůru v úhlu 45 stupňů.

Tančící muži pak – jak již předznamenává samo označení – nejsou spojeni s žádnými charakteristickými vlastnostmi určitého zvířete, a to proto, že se u nich střídavě projevují atributy všech. V sexu jsou kreativní, rádi hledají nové druhy potěšení. Jejich penisy jsou průměrné velikosti se zašpičatělým koncem, což je ostatně nejčastějších typ mužské genitální anatomie.  

„Sex jsem měl jen párkrát. Nechybí mi a vadí mi, že se všude příliš řeší,“ podivuje se posedlosti erotikou muž z Prahy9. 5. 2022

V rovině teoretické pak možná někomu může Quodoushka rozšířit obzory, tím, co však v dané souvislosti působí spíše znepokojivě, je fakt, že „zakladatel“ tohoto učení zavedl také tradici workshopů. Jejich cílem je naučit účastníky způsoby masturbace a další techniky pohlavního styku – přičemž na těchto „kurzech“ probíhají kompletní a explicitní ukázky, kdy lektor zároveň sleduje, jak se „kurzistům“ daří (co nám to jenom připomíná…). A aby toho nebylo málo, některé lekce prý vedou i placené prostitutky. Takže pitbulím, sobím či jelením penisem bude v praktické rovině lepší „kochat se“ jen na obrázku – a případně se při určení vlastního typu pobavit či sexuálně naladit. Dále ale bude vhodnější držet se od této „netradiční tradice“ raději dál.

Na druhou stranu – znát svůj penis (příp. penis svého partnera) tak, aby člověk věděl, jak jej co nejlépe „používat“, to je nepochybně prospěšné bez ohledu na to, jakou filozofii kdo zrovna vyznává. I bez new age tezí totiž platí, že délka penisu, jeho obvod, rozšíření, zúžení, velikost žaludu ad. roli v reálné podobě uspokojení nepochybně sehrávají.

Zdroj: Amara Charles: Sexuální praktiky Quodoushka, quodoushka.org, vice.com, docplayer.cz, cam-fraser.com, gaydemon.com,