Jsou vaše drogy bezpečné? Nový Zéland přijal revoluční zákon, který všem umožní drogy před požitím beztrestně otestovat

Užívání drog je obecně problémem, který se týká lidí na celém světě. I když by samozřejmě bylo možné vést dalekosáhlé diskuse o tom, které látky drogami skutečně jsou a které nikoliv, v případě těch, které jsou běžně k dostání na různých party a festivalech, nesejde ani tak na konkrétním typu drogy, ale spíše na její (relativní) bezpečnosti. A ačkoliv drogy jsou nebezpečné i ve zcela obecné rovině, bojovat proti nim restrikcemi zrovna efekt nemá. A tak na Novém Zélandu přišli s poměrně revolučním přístupem – tamní zákonodárci totiž legalizovali a usnadnili kontrolu drog. Díky tomu tak každý může beztrestně nechat otestovat „bezpečnost“ látky, kterou plánuje užít…

Novozélandská legislativa, která vstoupí v platnost 6. prosince letošního roku, je v řadě aspektů skutečně revoluční. Země bude první na světě, kde je kontrola drog výslovně a dlouhodobě legalizovaná – a lidé budou moci zcela beztrestně zjistit, zda jsou jejich (jinak nelegální) drogy „nezávadné“ (tj. neobsahují nebezpečné znečišťující složky), přičemž hlavním cílem je snížit zdravotní rizika plynoucí z užívání drog a příp. i změnit chování uživatelů. „Je opravdu těžké získat nějakou skutečně relevantní radu kromě riskantních tipů od kamarádů nebo toho, co najdete online. Neexistuje dostatek spolehlivých doporučení, informací a podpory pro lidi, kteří drogy užívají, a tak se vystavují zbytečnému riziku,“ vysvětlila Sarah Helm, výkonná ředitelka novozélandské protidrogové nadace New Zealand Drug Foundation. K přijetí nové legislativy přitom nevedla nijak dlouhá cesta – pilotní program byl totiž na Novém Zélandu zahájen v prosinci 2020. Již v dubnu ale tamní ministerstvo zdravotnictví doporučilo v projektu pokračovat, resp. uvést jej v život natrvalo.

Postrach Západu jménem bezletová zóna: Co by její zavedení znamenalo v praxi a proč se ho členské země NATO tolik bojí?11. 3. 2022

Výsledky pilotního projektu mluví jasně

Zdá se přitom, že krok novozélandské vlády je docela logický. Podle dat, která byla v průběhu projektu shromážděna, totiž 68 % těch, kdo se rozhodli drogu nechat otestovat, nakonec své chování změnilo (tj. drogu neužili), a 87 % také uvedlo, že začali lépe chápat škodlivost užívání drog poté, co si promluvili s lidmi, kteří testování poskytují. Nemluvě o tom, že testování drog jasně prokázalo, že různé kontaminační složky jsou v drogách zcela běžné. Testování, které probíhalo ještě v roce 2019, pak navíc naznačilo, že až polovina testovaných vzorků neodpovídala tomu, co uživatelé očekávali – v řadě vzorků navíc byla zjištěna přítomnost potenciálně smrtících syntetických katinonů, nezřídka používáných např. v koupelových solích…

Je však třeba dodat, že „drogoví kontroloři“ na Novém Zélandu působili již v minulosti – ovšem neměli žádnou právní ochranu. Mnoho podniků a organizátorů akcí se tak bálo s nimi spolupracovat – což zároveň omezovalo možnosti jejich působení. Nová legislativa ale nyní zavádí širokou právní ochranu pro všechny zapojené strany, tedy jak pro poskytovatele služby testování drog, tak i pro ty, kteří se jí rozhodnou využít.

Pořadatelé akcí se tak mohou rozhodnout pozvat na ně organizace, které testování drog poskytnou, přičemž zároveň „nabídnou informace a rady týkající se tzv. harm reduction, tedy praxe, která může pomoci jednotlivcům učinit informované rozhodnutí o užívání drog a psychoaktivních látek.“ V případě různých party drog (např. MDMA) pak kontrola obvykle zahrnuje testování vzorků pomocí souprav chemických činidel, která jsou relativně dostupná a levná. Každý tak může získat jasnější představu o tom, jaké chemické složení drogy mají. Po obdržení výsledků se pak sami uživatelé mohou rozhodnout, zda si poskytnutý vzorek chtějí ponechat (a užít), nebo upřednostní jejich likvidaci (příp. umožní jejich další testování).

Vše pak probíhá zcela anonymně, poskytovatelé této služby mají zakázáno shromažďovat jakékoliv osobní údaje o klientech. Nikdo ze zúčastněných pak v souladu s legislativou nemůže být obviněn z držení drog (ačkoliv je třeba zdůraznit, že novozélandská legislativa držení, nákup nebo prodej drog nijak nelegalizuje) a výsledky testování nemohou být použity v žádném pozdějším trestním řízení. Poskytovatelé těchto služeb (a to i ti z řad dobrovolníků) jsou navíc zákonem chráněni před odpovědností v případě, že se neprokáže, že jednali ve zlé víře nebo bez přiměřené péče – to je má chránit před právními důsledky, pokud některý z klientů následně drogy užije a utrpí zranění, příp. zemře. Kontrola drog totiž nikdy nemůže být úplně stoprocentní a užití drogy s sebou vždy nese určitá rizika. Na druhou stranu, právě rizika se významně snižují, pokud lidé vědí, co drogy, které plánují užít, obsahují.

Bojovný děda i láska ve zkáze: 11 nejemotivnějších příběhů z válkou zmítané Ukrajiny28. 2. 2022

Významná změna v drogové politice

„Tohle je opravdu chvíle k oslavě, od poslední skutečně významné změny, jež se týkala programu výměny jehel, uplynulo již třicet let. Od té doby průkopnický poskytovatel podpory a pomoci pro uživatele drog, organizace KnowYourStuff, pracuje na hranici zákona a s velkými riziky, aby bránil rizikům pro ostatní. Je důležité ocenit jejich práci – a tento nový zákon je skvělou příležitostí, jak služby i dále rozšířit,“ shrnula Helm.

V řadě zemí po celém světě (resp. ve většině) je přitom kontrola drog v legální šedé zóně – což v praktické rovině znamená, že dobrovolníci, kteří danou službu poskytují, se vystavují riziku trestního stíhání (existují ale i země, kde jsou podobné služby posvěceny vládou jako např. Nizozemsko, kdy právě Nizozemsko takový program uvedlo v život jako úplně první).

Zdroj: filtermag.org, nytimes.com, idpc.net, health.govt.nz