Není nevěra jako nevěra. To, co může být pro muže důvod k rozchodu, ženám nevadí – a naopak. Nač si dát při zahýbání pozor?

Nevěra – to je problém, s nímž se v životě (resp. vztahu) pravděpodobně alespoň jednou setká každý. To, jak lidé podvádění vnímají, se samozřejmě může lišit z řady různých důvodů – ovšem klíčovým faktorem je v tomto případě dle odborníků pohlaví. Ženy a muži totiž na nevěru nahlíží diametrálně odlišně…

Pokud člověk nežije přímo v otevřeném vztahu, v němž si oba partneři vědomě dávají určitou „volnost“, může se nevěra stát doslova prubířským kamenem společného soužití. V některých případech právě nevěra může vést až k jeho rozpadu. Reakce těch, kdo jsou podvedeni, se však mohou poměrně značně lišit – a to vzhledem k pohlaví. Podle nové studie Norweigan University of Science and Technology totiž muži s mnohem větší pravděpodobností svým protějškům odpustí nevěru emoční a cítí se více ohroženi fyzickým kontaktem (třeba sexem na jednu noc). A ženy? Ty situaci vnímají naprosto opačně. A podle vědců právě tento rozpor může být ještě větším problémem než sama nevěra. „Jedná se o potenciální zdroj nedorozumění a konfliktů,“ tvrdí totiž přímo…

Elektrické křeslo pro 14letého chlapce odsouzeného bez důkazů – až tam mohou vést předsudky a nenávist12. 10. 2021

To, že mužské a ženské myšlení je odlišné, je již poměrně starý a známý fakt. Ostatně, jak moc se muži a ženy ve svém chování a jeho motivacích liší, již tematizovala nejen řada odborných výzkumů, ale také populární literatura (není tedy divu, že název jedné z knih, že „muži jsou z Marsu a ženy z Venuše“, se stal ustáleným slovním spojením, jež rozdíly mezi ženami a muži vysvětluje).  A zatímco knihy určené pro masový trh téma samozřejmě pojímají spíše odlehčeně a s vtipem, vědci pro vysvětlení míří převážně do odborných definic. Dle nich pak v mozku pravděpodobně existují mírné evoluční rozdíly v mozcích jednotlivých pohlaví. „Genderové rozdíly pramení z oblasti hypotalamu, což je struktura hluboko v mozku, kde dochází k odlišení neurotransmiterů žen a mužů,“ tvrdí pak dr. Leslie Beth Wish, psychoterapeutka a také autorka knihy Training Yout Love Intuition. Je však třeba zdůraznit, že tyto rozdílnosti nejsou nijak extrémní a rozhodně také nejsou neměnné.

V každém případě ale platí, že aktuální výzkum vlastně neposkytuje nijak překvapivé informace – již v roce 2014 totiž na Chapmanově univerzitě vznikla studie, dle jejíchž výsledků byla sexuální nevěra mnohem znepokojivější pro 54 % heterosexuálních mužů a pouze 35 % heterosexuálních žen. Naopak 65 % heterosexuálních žen a pouze 46 % mužů se pak ztotožnilo s tvrzením, že emoční nevěra je horší než ta fyzická. Autoři tohoto výzkumu pak výsledky vysvětlovali fenoménem tzv. otcovské nejistoty – tedy tím, že pro muže je možnost sexuální nevěry ze strany žen problematičtější, jelikož ohrožuje jejich schopnost vědět, zda jsou skutečně biologickými otci dětí, které partnerka porodí. Vysvětlení ale mohou být i jiná…

Napříč mužským mozkem…

Hledat důvody, proč tomu kterému pohlaví vadí určitý typ nevěry více a jiný méně, samozřejmě může být poměrně komplikované. Přeci jen – lidé jsou různí a aplikovat na ně nějaké šablonovité vzorce může být docela problematické. Na druhou stranu – není nic snazšího než se pro odpovědi obrátit ke klasické evoluční teorii. Právě tu tedy vědci využívají i k tomu, aby objasnili, proč zrovna mužům více vadí nevěra fyzická, zatímco ženám ta emoční. Jedna z teorií je, že muži jsou více vizuálně – a často také zcela podvědomě – přitahováni ženami, které jejich mozek vyhodnotí jako vhodnější matky, resp. partnerky, které zplodí děti. A to bez ohledu na to, co jiného muži sami považují za atraktivní. „Právě mozková reakce pojící se k poznání vhodné ženy – potenciální matky dětí – stimuluje mužský mozek k tomu, aby začal produkovat oxytocin, který stojí za vznikem vzájemného pouta a také oddanosti,“ vysvětluje dr. Wish. A jelikož pro muže je (z hlediska zplození potomka) klíčové fyzické spojení, je vlastně docela logické, že fyzická nevěra je pro ně mnohem větší ranou než nevěra emoční. Na druhou stranu ale další odborníci doplňují, že pro daný stav existuje i řada ryze kulturních faktorů, a to včetně faktu, že muži jsou obecně považováni za iniciátory sexuální intimity a ženy naopak za ty, kdo obstarávají roli pečující, výchovnou a emoční.

Zdroj: Giphy

Po čem ženy touží…

„Obecně platí, že ženy mají sklon klást mnohem větší důraz na emoční vazby než jejich mužské protějšky,“ vysvětluje párový terapeut Gary Brown. A nejenže ženy na emočních poutech více lpí, ale zároveň pro ně emoční pouta mohou být dokonce i určitým zdrojem přitažlivosti. Není tedy divu, že ženám více vadí představa, že jejich partner pociťuje náklonnost k jiné ženě než představa, že je fyzicky podvádí. Právě jednorázový sex lze totiž přičítat řadě různých faktorů – od alkoholu přes impulzivitu až třeba po špatný úsudek apod. Zatímco ale jednorázovka se jednoduše odehraje během jedné noci, k utvoření emoční vazby je třeba mnohem více (a to nejen z hlediska časového). „Ženy se obávají, že emoční angažovanost je záměrná a možná také odráží nedostatek emoční blízkosti v jejich vztahu,“ objasňuje Brown s tím, že právě emoce jsou pro ženy základem pro utváření vazeb, jež mohou vyústit do roviny fyzické.

Lidé s úzkostmi a depresemi našli novou „terapii“ – sledují make-up tutoriály. Dle odborníků ale podobná praxe prospěje každému27. 9. 2021

Vztah vs. nevěra?

Navzdory vědeckému bádání, dle něhož tedy nevěra na ženy a muže dopadá zcela jinak, prostě a jednoduše platí, že podvádění ve vztazích, drobné aférky i flirty ubližují. A to jak ženám, tak i mužům (ačkoliv nutně ne vždy zcela stejně). Jak totiž dodává dr. Wish, „Emocionálním i fyzickým podváděním mohou být ovlivněna obě pohlaví bez rozdílu.“ Řada mužů tedy i navzdory zmiňovanému výzkumu může být citlivá spíše na nevěru emočního typu, stejně jako po světě běhá celá řada žen, které by se nedokázaly přenést přes jednorázový sexuální úlet svého partnera. A tak by tedy spíše než bádání, jakým typem nevěry protějšku neublížit, mělo být pro každého důležitější zamyslet se nad tím, jak mít vztah šťastný, zdravý a naplněný vzájemnou úctou.

Zdroj: Theguardian.com, askmen.com, cosmopolitan.com