HIV opět na vzestupu? V letošním dubnu došlo oproti roku 2020 k výraznému nárůstu počtu nakažených

Statistiky Národní referenční laboratoře pro HIV Státního zdravotního ústavu uvádí, že za první měsíc druhého čtvrtletí (duben 2021) přibylo v České republice již 29 případů HIV pozitivních. V porovnání s dubnem 2020 je to o 18 případů více, tehdy bylo diagnostikováno jen 11 případů. Celkově se do konce dubna 2021 nakazilo 3921 lidí, u 735 z nich se rozvinulo onemocnění AIDS a 338 lidí zemřelo.

Z dubnových 29 nových případů HIV je pouze 1 pacientka, ostatní jsou všichni muži. Dominantní způsob nákazy u 20 mužů byl určen jako homosexuální nebo bisexuální nechráněný sex. Regionálně připadá 15 případů dohromady na Prahu a střední Čechy, po 4 případech na jižní Moravu a Ústecký kraj a vždy po jednom případu na Vysočinu, Zlínský, Olomoucký, Liberecký, Moravskoslezský a Jihočeský kraj.

„U většiny HIV pacientů, kteří jsou správně léčeni a pravidelně užívají antiretrovirovou léčbu, klesne hladina viru v krvi až na nedetekovatelnou hranici, což znamená, že pacient není infekční – nedetekovatelný = neinfekční. I když se HIV pozitivní pacient zatím nemůže úplně vyléčit (v jeho těle nadále zůstává virus HIV), v případě, že virus v jeho krvi je nedetekovatelný, nemůže nakazit svého sexuálního partnera, nemůže nakazit nikoho svou krví, a naopak může žít normální život a založit rodinu“, říká Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc a dodává: „Délka a kvalita života léčených HIV pacientů dnes dosahuje délky života běžné populace.“

V dnešní době je navíc možné se proti viru HIV chránit nejenom klasickým kondomem, ale také tak zvanou pre-expoziční profylaxí (PrEP), tedy preventivním užíváním antiretrovirových léků. Tyto léky zabrání nákaze, a to i v případě, že se virus HIV dostane do lidského těla. Pokud se PrEP používá správně, ochrání uživatele až na 99 %. Tyto léky jsou určené především pro lidi, kteří jsou například díky své práci nebo životnímu stylu ve vyšším riziku nákazy HIV.

Zapomeňte na bezbřehé pozitivní myšlení, to podle odborníků škodí více než deprese. Cestou ke spokojenosti je tragický optimismus18. 8. 2021

Zrovna tak je možné se proti HIV chránit i jednorázově po vysoce rizikové situaci, během které mohlo dojít k nákaze, například znásilnění. Lék, tak zvanou post-expoziční profylaxi (PEP), je ale nutné použít co nejdříve, nejdéle však do 3 dnů od možnosti vystavení se viru.

„Je důležité si uvědomit, že celoživotní léčba HIV pozitivního pacienta vyjde společnost podstatně dráž nežli investice do testování a prevence. Například v Německu je preventivní lék PrEP hrazen státem. Na Ukrajině od 1. 4. 2021 stát plně hradí PrEP i PEP. V Norsku jsou oba tyto léky hrazeny státem a v případě potřeby jsou dostupné přímo na pohotovosti. V České republice na tyto léky pojišťovny zatím bohužel nepřispívají,“ uvádí Jiří Pavlát.  

Nárůst počtu HIV případů v ČR za poslední rok je spojený také s pandemii COVID-19. Díky covidu se lidé méně věnovali prevenci (a ne jenom HIV, ale i dalších vážných nemocí), více se báli chodit na testy. I když v současné době zatím nemáme k dispozici lék, který by HIV definitivně vyléčil, pokud bychom velmi důsledně testovali a HIV pozitivní pacienti byli včas a správně léčeni, bylo by možné i se současnými léky HIV postupně vymýtit. Proto jsou testování a prevence i v době covidové pandemie stále velmi důležité.  

Zdroj: ČSAP, Markéta Kuklová