Doba drogová: proč mileniálové propadají depresím, drogám a alkoholu více než kterákoliv jiná generace?

Různých typů návykových látek existuje nespočet a provází lidstvo od nepaměti. Ovšem jak naznačují statistická data, konkrétně generace dnešních mileniálů, tedy lidí narozených mezi lety 1981 a 1996, je historicky nejnáchylnější nejen ke vzniku různých duševních problémů, ale také k závislostem na drogách a alkoholu. Co za tímto neradostným trendem stojí?

Odpojená generace, na niž dopadá ekonomická krize

Mileniálové jsou první generací, která je plně závislá na mobilních telefonech a internetu (a logickou otázkou pak je, jaké dopady budou mít technologie na dnešní děti, které jako by se se smarthphony v rukou již narodily), přičemž shromažďování sledujících, notifikace, liky, jsou nedílnou součástí jejich životů. Jak přitom odborníci upozorňují, právě všemožné aktivity na sociálních sítích uvolňují v mozku dopamin, což vede ke stejnému výsledku jako užívání drog či alkoholu. Tím, že z užívání sociálních médií je každodenní praxe, mileniálové potřebují další – intenzivnější – stimulaci. V podobě silnějších návykových látek.

Elis Mraz: „Po účasti v Hlasu Československa jsem měla sebevědomí na nule. Lidé si myslí, že známé osobnosti mají snový život. Opak je pravdou“24. 6. 2020

Ovšem nelze ze všeho vinit moderní technologie. Mileniálové jsou dětmi tzv. baby boomers, narodili se v době silného ekonomického růstu, a tak jejich dospívání bylo poměrně neproblematické. S dospělostí je to již o poznání horší. Mileniálové byli totiž z teplého hnízda „vyhozeni“ do doby po velké recesi, vzdělání jim na rozdíl od rodičů nezajistilo zaměstnání, nezřídka nemají ani kde bydlet (nemluvě o tom, že sehnat finanční prostředky na vlastní bydlení se stalo prakticky nemožným).

Pracovní stres, dluhy i finanční nejistota – to jsou všechno významné faktory, které vedly k raketovému nárůstu užívání drog a alkoholu mezi mileniály. Nic z toho přitom dnes již není tabu, jako tomu bylo dříve. Mileniálové se tak drog většinou nebojí, a to navzdory faktu, že i dnes panuje většinová shoda v tom, že alkohol i drogy jsou jednoduše špatné. Přesto dnešní společnost jejich užívání do značné míry toleruje, a to nepochybně více, než tomu bylo v minulosti.  

„Prodávala jsem se, abych se dostala z tíživé životní situace,“ prozrazuje manažerka (30). Měla by být prostituce v Česku legální?23. 6. 2020

Smrt ze zoufalství

Ačkoliv se tedy lze setkat s mnoha různými teoriemi týkajícími se vzniku závislosti, bez ohledu na ně lze říci, že především dnešní třicátníci jsou rizikům nadměrné konzumace alkoholu a drog drtivě vystaveni a okolnostmi téměř nuceni některé z návykových látek užívat. Otázkou pak je, jak se s nastalou situací popasují ti, kteří se narodili po roce 2000…

Zdroj: addictioncenter.com, narconon.org