Užití ochrany při sexu řídí motivace – ta se výrazně liší u žen, mužů i gayů. Kdo a kdy je k nechráněnému sexu svolnější?

Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše – to je dnes snad již okřídlená floskule vycházející z názvu bestselleru, který se na pultech objevil počátkem devadesátých let. Bez ohledu na to, nakolik tuto tezi přijmeme za svou, pravou je, že jsou již vědecky zmapované oblasti dokazující, že někdy ženy a muži skutečně „myslí jinak“. Jednou z nich je i užití ochrany při sexu. A jak naznačuje aktuální studie, určité rozdíly se odvíjí nejen od pohlaví, ale také od sexuální orientace.

Sex bez ochrany – problém spíše pro ženy

Použití ochrany při sexu se zejména v počátku vztahu může jevit jako naprostá samozřejmost. Na druhou stranu – pro mnoho lidí může být úvodní „vyjednávání“ poměrně nepříjemné. A to i proto, že ženy a muži k diskusi o použití kondomu přistupují z různých úhlů pohledu. Právě to doložila nedávná studie zaměřující se na strategie vyjednávání o užití kondomu mezi ženami a muži ve věku od 18 do 25 let. Výzkumníci totiž zjistili, že jak heterosexuální muži, tak i heterosexuální ženy, ale také muži mající sex s muži mají tendenci při této debatě s novým partnerem/partnerkou užívat odlišné argumenty a také jiná východiska.

Možná v tom hrají roli pudy (stereotypně spojované spíše s muži) či vyšší míra zodpovědnosti (pro změnu přikládaná spíše ženám), faktem je, že heterosexuální muži vykazují obecně větší ochotu mít sex bez ochrany, zatímco ženy jsou naopak mnohem rozhodnější sex odmítnout v případě, že muž kondom použít odmítne. Pokud bychom ale chtěli užít ještě jeden klasický stereotyp, tedy že muži mající sex s muži jsou promiskuitnější než heterosexuální populace, a tedy by logicky jejich „brzda“ vůči sexu bez ochrany měla být nulová, výzkum naznačuje, že to tak úplně není.

V neděli se Česko rozsvítí v červených barvách v rámci mezinárodního vzpomínkového dne na oběti nemoci AIDS15. 5. 2020

Po čem ženy/muži touží?

V rozhodování, zda kondom užít, či nikoliv, však svou roli hraje také síla vztahu s protějškem. Pokud bychom tak za výchozí modelovou situaci považovali vztah v jeho počátku, heterosexuální ženy byly ochotnější podstoupit riziko nechráněného sexu v případě, že byly k partnerovi silněji citově připoutány a zároveň jej vnímaly jako možného budoucího dlouhodobého partnera. Podle jedné ze členek výzkumného týmu je pak tato skutečnost poměrně logická: „Ženy často pracují na tom, aby své mužské protějšky potěšily kvůli silným sociálním scénářům, které mají zvnitřnělé,“ upřesnila Kristen Mark. A tedy snad i proto, že ženy předpokládají, že muži při sexu kondomy nechtějí používat, v případě, že jsou správně motivovány (a spatřují v muži nadneseně řečeno svého „pana Božského“), zvyšuje se i jejich ochota při sexu riskovat.

Paradoxně v případě mužů je princip naprosto opačný. „Zní to jako oxymóron, ale zdá se, že muži, kteří cítí vyšší motivaci si vztah s partnerkou udržet, mají naopak tendenci riskovat mnohem méně – a to nejen v oblasti přenosu různých sexuálně přenosných nemocí, ale i z hlediska nechtěného těhotenství,“ tvrdí sexuální terapeutka Reneé D.  Burwell. „Heterosexuální muži, kterým opravdu nejde o to, aby se jejich čerstvý vztah změnil ve vážný a dlouhodobý, se pak chovají rizikověji a spíše se podřídí svému protějšku,“ dodává.

Nejen HIV je hrozbou!

A stejně jako se liší v uvažování o užití ochrany heterosexuální ženy a muži, odlišují se i muži mající sex s muži. Podle zmiňované studie totiž tato skupina vykazuje vyšší tendenci o užití kondomu společně diskutovat. Snad i proto, že svého partnera muži vnímají jako rovnocenného, podstupujícího stejná rizika. Na druhou stranu, jak naznačují komplexní statistiky týkající se užití ochrany při gay sexu, užití kondomů mezi muži majícími sex s muži klesá. Podle některých se jedná o důsledek zvyšující se popularity tzv. pre-expoziční profylaxe, která funguje jako preventivní opatření proti nákaze virem HIV. Mnozí si tak neuvědomují, že HIV skutečně není jedinou hrozbou, která se k nechráněnému sexu pojí. Přesto – podle klinického sexuologa Lawrence Siegela – „mnozí z těch, kteří užívají PrEP, mají dojem, že jim dává povolení k nechráněnému sexu.“ To pak dokládá i zjevný nárůst výskytu jiných pohlavně přenosných chorob, jako je HPV, syfilis, kapavka či chlamydie.

Užijte si jaro plné nejen hokejových zážitků s Philips TV12. 4. 2019

Potěšení vs. zdraví

Poměrně významné procento mladších mužů pak ovšem také zmiňovalo, že ochranu při sexu nepoužívají proto, že jim způsobují problémy s erekcí. Je něco takového možné? Ani i ne. Podle Siegela skutečně užití kondomu může vést ke vzniku určité výkonové úzkosti, a to nejčastěji u mužů, kteří se sami ztráty citlivosti a udržení erekce obávají. Ovšem viníkem těchto problémů není kondom, nýbrž vlastní pociťované nepohodlí mužů.

Stejně tak není úplně skvělým argumentem tvrzení, že kondom omezuje sexuální prožitek. „Vyvažování sexuálního potěšení a bezpečnosti je jádrem sexuálního zdraví,“ zdůrazňuje např. sexuální terapeut Doug Braun-Harvey. Tedy podtrženo – sečteno, důležité je jak sexuální potěšení a prožitek, tak i bezpečnost. Tyto dva faktory se však vzájemně rozhodně nevylučují…

Zdroj: cnn.com, health.com