Co nás mohou houby naučit o sexualitě? Pekařské kvasinky by mohly vyprávět!

Pokud by měl někdo pocit, že biologie karty ohledně binarity pohlaví rozdala přesně a jasně, houby jej bryskně vyvedou z omylu. I my lidé bychom se totiž v přírodě měli přiučit něco o rozmanitosti...

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: hivplusmag.com / 22. 2. 2019

V klasické biologii má pravděpodobně většina z nás alespoň v základu jasno. Většina žen má dva chromozomy X a většina mužů jeden X a jeden Y. Ovšem samozřejmě jsou i případy, kdy biologické pohlaví neodpovídá pohlavním chromozomům – pak muži mohou mít dva chromozomy X, nebo ženy chromozomy X i Y – existují ale i chromozomální varianty XXX žen či XYY mužů. Problematika toho, jak dědičné chromozomy ovlivňují naši sexualitu a sebevyjádření je ale mnohem složitější a mnozí s akceptací různosti mají i v dnešní době značné problémy. Podle evolučního biologa Antonise Rokase nám však může konkrétně studium reprodukčních strategií hub nabídnout úžasnou, svěží i překvapivou perspektivu naprosté rozmanitosti, která se zdá být zejména dnes mnohem důležitější než kdy dříve. Je libo nespočet pohlaví? Není problém! Jeho libovolnou změnu? Vše je možné!

7. 5. 2019„Jel jsem nahý na traktoru a omylem upadl na cuketu!“ K jakým nejkurioznějším zraněním dochází při sexu?

Mluvíme-li o houbách, rozhodně nezužujte svou pozornost jen na praváka či bedlu. Houby – to je velmi široká skupina mikroorganismů, zodpovědných např. za kynutí pečiva, za vznik ušlechtilých sýrů…a bylo by možné samozřejmě pokračovat dále. Na rozdíl od člověka je však pohlaví hub kontrolováno relativně malou oblastí DNA na chromozomu. Např. pohlavní „lokus“ (ona inkriminovaná oblast DNA) pekařských kvasinek obsahuje dvě různé varianty genů – tento organismus má tedy jen dvě pohlaví a jedinci s jedním pohlavím se mohou spářit pouze s jedinci pohlaví druhého. A to je prostě málo.

Zapomeňte na samičky a samečky

Existuje totiž také několik houbotvorných druhů se dvěma genetickými oblastmi určujícími pohlaví – říkejme jim pracovně A a B. A místo pouhých dvou variant každá z těchto oblastí obsahuje další varianty – A1, A2, A3…B1, B2, B3….A jelikož pohlaví každého jednotlivce je určeno specifickou kombinací genových variat ve dvou oblastech, počet pohlaví v rámci těchto druhů nadále roste – A1B1, A2B2, A2B3…Protože navíc některé druhy houbotvorných organismů skýtají desítky i stovky variant A a B oblastí, odhaduje se, že tyto organismy mají tisíce pohlaví...

Měňte pohlaví dle libosti

Nejen houbová pohlaví jsou však poměrně nekonvenční. Jedním z klíčových aspektů sexuálního života pekařských kvasinek je totiž fakt, že mohou své pohlaví změnit. Jedná se přitom o strategii, která pravděpodobně vznikla proto, aby podpořila páření se "sourozenci" opačného pohlaví. Jedinci formy Aspengillus nidulans produkující penicilin, pak disponují v genomu oběma variantami pohlavního lokusu – výhoda? Mohou se rozmnožovat buď spojením s jiným jedincem, nebo i sami.

2. 5. 2019Až 50 procent Čechů zažívá kloubní obtíže. Jak jim předejít?

V čem nás tedy mohou houby rozhodně inspirovat? Evoluční analýzy naznačují, že některé ze zmíněných reprodukčních cyklů, jako je třeba schopnost samoreprodukce, se opakovaně a častěji vyvinuly v systémech mezi blízce příbuznými druhy. Právě relativní četnost těchto proměn naznačuje, že tyto změny mohou – v evolučním horizontu – probíhat poměrně snadno a rychle.

Zatímco různorodost reprodukčních systémů u zvířat se ve srovnání s houbami rozhodně snižuje, u některých mravenců bylo také zjištěno několik pohlaví. Schopnost pohlaví „přepínat“ pak mají některé druhy ryb. Při pohledu z perspektivy rozmanitosti života bychom tedy ani my neměli být překvapení tím, že také lidé jsou různí. Ostatně – jak říkal klasik oboru a popularizátor evoluční biologie, Stephen Jay Gould – „Variace sama je jediná nenahraditelná podstata přírody“.