Čtenář LUI

spadá do věkové skupiny 20-44 let a je aktivně vydělávajícím jedincem(65%).
disponuje socioekonomickým skóre vyjádřeným na škále A (2,689) - B (1,231).
vnímá kariéru jako jednu z nejvýše postavených hodnot /90 %/.
žije převážně ve městech se 100 000 a více obyvatel /50 %/.
preferuje značkové zboží /60 %/.
utratí zhruba jednu třetinu svého čistého přijmu za pravidelné měsíční poplatky /34 % dotázaných/. Deset procent respondentů uvedlo, že veškeré nezbytné poplatky pokryjí částku nepřevyšující 10 % z jejich měsíčního příjmu.
ve svém volném čase nejraději cestuje /73 % dotázaných/.
hodně pracuje, aby mohl utrácet peníze za věci a zážitky, po kterých touží /65 %/.
je loajální ke značkám, které mu vyhovují. Oblíbené značky nemění 74 % čtenářů.
považuje svůj vzhled za důležitý /90 %/.

Čtenáři & image

73 %
čtenářů považuje módu a oblékání za důležitou složku osobní image

60 %
z oslovených respondentů se o módu zajímá

60 %
uvedlo, že jí zdravým životním stylem

79 %
o svůj vzhled denně pečuje

Zájmy čtenářů

Automobily a motocykl

Cestování - desinace a hotely

Nemovitosti

Reklamní a marketingové služby

Aktuální politická situace

Zpravodajství

Gastronomie / vaření

Nakupování

Zdraví

Fitness

Design interiéru

Online seznamování

Venkovní aktivity

Knihy

Celebrity

Streamování firmů a seriálů

Kontakt