LUI vypouští do světa své první NFT, dílo je symbolem 13 let vydávání magazínu a obsahuje jeho nejikoničtější obálky

Digitální umění NFT, neboli Non-Fungible-Token, dorazilo také do naší redakce a já mám velkou radost, že Vám můžeme představit naše nové NFT s příznačným názvem Maják naděje, které jsme připravili ve spolupráci s jednou z nejvýraznějších tváří současné české malby Janem Gemrotem. Maják naděje je odrazem více než dekádu trvajícího vydávání magazínu, který se jako jediný v Česku a na Slovensku dlouhodobě věnuje LGBT+ agendě. Byla a stále vlastně je to pořádná jízda a já jsem hrdý na to, že jsme ji mohli vtisknout do tohoto unikátního NFT, jež v sobě nese nesmazatelnou stopu našeho redakčního úsilí, které přispělo k formování českého veřejného mínění. A nejen toho.

Význam NFT Maják naděje:

Maják naděje je NFT dílem, které symbolizuje neutuchající odhodlání členů redakce LUI magazínu, který se jako jediný magazín v České republice a na Slovensku snaží již od roku 2009 prosazovat důležitost lidských práv a hájit práva především LGBT+ komunity, jíž představuje širšímu publiku prostřednictvím tištěných časopisů, webové stránky LUI.cz, obsahu na sociálních sítích a celou řadou doprovodných projektů, které se významnou měrou podílí na formování především českého veřejného života a mínění. Maják naděje odráží tváře všech jedinců, kterým vydávání LUI magazínu pomohlo změnit život k lepšímu – jako historicky jediný dlouhodobě vydávaný titul určený LGBT+ komunitě v Česku a na Slovensku se LUI zasadil o významná životní rozhodnutí tisíců, ne-li desítek tisíc lidí, kteří pouze díky jeho existenci dokázali najít sama sebe a začít žít život, pro který se narodili a který jim do té doby byl znemožňován. LUI vychází i v těchto náročných dobách, kterými všichni v současnosti procházíme, a stále je pro mnohé oním pomyslným majákem naděje, který značí, že žijeme v zemi, v níž hodnoty lidských práv, vzájemného respektu a svobody projevu i sebevyjádření nejsou pouhými prázdnými slovy, nýbrž realitou. Jakkoliv se v poslední době ukazuje, že jde o realitu křehkou a nepevnou ve svých základech, proto je nutné její pozici neustále upevňovat. Svoboda totiž není univerzálně platným stavem věcí, ale kolektivně odsouhlaseným a zvoleným hodnotovým systémem, za nějž je mnohdy potřeba bojovat. A který potřebuje své majáky naděje. 

Zdroj: Giphy

O NFT Maják naděje:

NFT Maják naděje – jednoduše – dává naději. Pro jeho výrobu byly použity nejvýznamnější obálky LUI magazínu, které rezonovaly českým mediálním prostředím. Ať už jde o jedno z prvních vydání magazínu, na jehož obálce stanul někdejší ministerský předseda Miroslav Topolánek; obálku vydání O HIV POZITIVNĚ, které mělo za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou tohoto zákeřeného onemocnění; o zrcadlovou obálku THE PERFECTION ISSUE, jejímž prostřednictvím si měli čtenářky a čtenáři uvědomit, že jsou dokonalí ve své nynější podobě; obálku vydání, na které se objevila ilustrace někdejšího prezidenta České republiky Václava Klause odkazující na materiál uvnitř vydání, jež vysvětluje Klausovo veto vůči zákonu o registrovaném partnerství z roku 2006 v kontextu získání široce rozšířené přezdívky “Kikina” nebo o jednu z posledních obálek, jejíž tváří se stal nynější primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, který je hlasitým podporovatelem lidských práv, manželství pro všechny a zastáncem města, jež je otevřené všem. V NFT Maják naděje se současně objevuje také vůbec první obálka magazínu LUI z roku 2009, na níž je vyfotografovaný populární zpěvák Sámer Issa.

----------

NFT Maják naděje můžete dražit zde.

----------

Získané prostředky z aukce díla budou použity pro rozvoj aktivit LUI magazínu a upevnění jeho pozice na českém časopiseckém trhu. 

----------

Autor díla:

LUI / Jan Gemrot

Název díla:

Maják naděje (Beacon of Hope)

Rok:

2021

Technika:

Digitální umění NFT (GIF)

----------

Jan Gemrot:

Jan Gemrot na sebe upozornil už u přijímacího řízení na Akademii výtvarných umění v Praze. Díky jeho mimořádnému talentu mu byla udělena výjimka, a nastoupil tak na Akademii do ateliéru klasické malby Zdeňka Berana již po ukončení třetího ročníku střední Výtvarné školy Václava Hollara. Již za studia několikrát vystavoval na samostatných výstavách a také se zúčastnil velké řady výstav skupinových. Jeho diplomová práce – cyklus ,,Únos” byla zakoupena do sbírky současného umění COLLETT Prague | Munich. Od roku 2011 je zastoupen i ve sbírkách Národní galerie v Praze, National gallery in Prague, 
Aleš South Bohemian Gallery, Felix Jenewein gallery of city Kutná Hora, collection of townhall Praha 3, collection of city Chrudim, Fait gallery collection, dvorakSec contemporary and Museum of young art.

Tvorba Jana Gemrota je syntézou či psychologickou exkurzí do problémů současné společnosti. Gemrot přistupuje k tématům obrazů s realistickým, či spíše hyperrealistickým projevem, jenž je někdy přerušován gestičtějším, expresivním rukopisem. Prostřednictvím konkrétního vizuálního prvku usiluje o vyjádření těžko uchopitelného pocitu a atmosféry, tedy o silné psychologické působení obrazu. Svým brilantním výtvarným podáním rozvíjí příběh, v němž však vždy zůstává něco nedořčeno pro projekci divákova osobního stanoviska. Naléhavost jeho umělecké výpovědi je nepřehlédnutelná. Propojení mistrovské malířské virtuozity s intenzivním, až šokujícím obsahem rozehraným v několika interpretačních rovinách, spolu s konceptuálním uvažováním staví Jana Gemrota na jednu z předních pozic současné mladé umělecké scény.
www.jangemrot.com

----------

O NFT obecně:

NFT neboli Non-Fungible Token jsou digitální umělecká díla, která se v současné době těší velké popularitě (nejen) napříč milovníky moderního umění působících na trhu s kryptoměnami (Bitcoin, Ethereum a další). NFT nejčastěji jsou digitální obrázky (jpeg), pohyblivé obrazové sekvence (GIF), audio či video spoty nebo jakákoliv jiná forma digitálního souboru (např. vůbec první tweet zakladatele sociální sítě Twitter se v NFT podobě vydražil za téměř 3 miliony dolarů). Originalita a tedy i nezaměnitelnost jakéhokoliv souboru NFT je určena jeho zápisem do nezpochybnitelného systému unikátních kódů, tak zvaného blockchainu (který se využívá také pro zápis kryptoměn, díky čemuž tyto digitální měny získávají svou hodnotu). Zápisem do blockchainu tedy jakékoliv NFT dílo získává svůj unikátní a nezaměnitelný kód, který je dokladem jeho originality a nezaměnitelnosti. Vznik kódu současně činí ze všech minulých či budoucích kopií NFT bezcenné repliky, neboť originál je pouze jeden=opatřený kódem. Unikátnost systému blockchain spočívá v jeho propracované kontrole, která je neustále probíhající a decentralizovaná – na jednotnou, nekopírovatelnou a nepředatelnou podobu kódu kontinuálně dohlíží velmi rozsáhlá celosvětová síť elektronických zařízení zapojených do blockchainu, která je zárukou nezaměnitelnosti všech kódů v blockchainu uložených. NFT dílo je možné vlastnit buď v digitální podobě (včetně vystaveného certifikátu, který dokladuje originalitu díla), nebo ve fyzické podobě: NFT, respektive kód dokládající jeho originalitu, je vloženo do hardwarového trezoru určeného pro bezpečné uložení kódu. 

Zdroj: LUI/Jan Gemrot