Náš příběh

LUI magazín založil v roce 2009 Jakub Starý bez předešlých zkušeností ve vydavatelském segmentu. Jeho touha po výraznější společenské změně jej dovedla k vydání prvního čísla magazínu, jehož obsah okamžitě zarezonoval českou mediální scénou. Jednalo se o typ obsahu, který do té doby zůstával mezi velkými hráči na trhu médií bez povšimnutí. „Odhalili jsme veřejnosti svět queer lidí v takovém světle, ve kterém jej zatím neviděli. Na stránkách magazínu jsme gaye, lesby a jiné do té doby přehlížené skupiny obyvatel popisovali v kontextu jejich každodenního života. Se všemi jejich radostmi i strastmi. Málokdo na nás v této době nahlížel jako na komplexní lidské bytosti, které mají v životě stejné problémy jako většina z nás. Myslím, že to bylo základní esencí úspěchu celého projektu,“ dodává Jakub.

Vydání prvního čísla LUI předcházelo tříměsíční období, během kterého Jakub jednal o inzerci s potenciálními klienty. Schůzka střídala schůzku a Jakubovým cílem bylo přesvědčit dostatečný počet inzerentů o spolupráci. Jak sám k této fázi dodává, nebylo to jednoduché: „Sjednával jsem si schůzky s marketingovými manažery značek, kterým jsem celý projekt osobně prezentoval. V ruce jsem měl pouze maketu nového čísla, kterých jsem nechal vytisknout pouze 10 kusů. Z důvodu omezeného rozpočtu. Magazín se většinou líbil, ale to, s čím jsem zápasil nejvíce, bylo získání důvěry – pro ty, kterým jsem prezentoval, jsem byl jen mladým naivním klukem. Sice zapáleným, ale bez zkušeností. A dalo mi skutečně hodně práce přesvědčit je, že to myslíme vážně a jsme připraveni dodat jen profesionální práci. Definici profesionální práce dnes samozřejmě vnímám jinak než tehdy. Tehdy se jednalo o práci, která byla možná tak z 50 % profi, nicméně vykompenzovaná naším srdcem, které jsme všichni do projektu bez obav vložili. To nám zůstalo dodnes.“

V průběhu let 2009-2012 magazín získal silnou čtenářskou základnu především mezi českými gayi. Obsah v této době tvořily především články aktivistické povahy. Toto období historie LUI charakterizuje také četnost dopisů od čtenářů, kteří popisovali, jak jim magazín změnil život. „Denně jsme dostávali e-maily od starších gayů, kteří nám děkovali za to, co děláme, protože jsme jim tím pomohli uvědomit si, kým skutečně jsou a inspirovali je ke změně. Změně, která jim výrazně zlepšila život. Pamatuji si také na zprávu od jedné maminky, která nám děkovala za to, že může svému synovi magazín koupit a umožnit mu tím poznat lépe sebe sama. Hodně takových dopisů mě dojímalo a dodnes z nich čerpám. Když vám někdo napíše, že děláte práci, která jim mění život k lepšímu, je to ta nejlepší odměna za vynaložené úsilí,“ popisuje toto období Jakub.

Po prvním roce existence magazínu na českém mediálním trhu byla aktivisty z různých koutů České republiky založena organizace Prague Pride a LUI tak již nebyl jediným projektem, který se snažil o vizibilitu zdejší queer scény. Naplňování společného cíle LUI a Prague Pride přispělo k veřejné debatě na téma lidských práv a rovnosti – témat, která se v hojném počtu začala objevovat i v masových médiích. Postupem času již nebylo nutné akcentovat tyto oblasti na stránkách magazínu, proto se obsahové zaměření LUI přesunulo více ke článkům z oblasti životního stylu dnešních mužů. „Nejen gayové se zajímají o módu, péči o vzhled, zdravý životní styl a cestování. Jedná se o témata, která jsou zajímavá pro všechny muže bez rozdílu jejich sexuálních preferencí. V současné době se do naší čtenářské skupiny řadí muži heterosexuální i homosexuální. Drag queens, transsexuálové, bisexuálové, lidé nebinární a zkrátka všichni ti, kteří se zajímají o to, co se v populární kultuře děje, jaké jsou nové trendy a kde hledat inspiraci. Jsme médiem, které se dlouhodobě snaží být inspirací pro všechny ty, kterým je střední proud těsný. Rádi otevíráme nová témata a boříme společenská tabu. To se od samého začátku fungování magazínu nezměnilo,“ uzavírá Jakub.

LUI magazín vznikl 17. listopadu 2009 a v současné době vychází v tištěné i internetové podobě a aktivní je také na Facebooku a Instagramu.