Cancel culture: Jaké jsou přínosy a úskalí tohoto sociálního fenoménu?
Komentář
Zdroj: Adobe Stock
<Path>

Cancel culture: Jaké jsou přínosy a úskalí tohoto sociálního fenoménu?

„Cancel culture“ (kultura rušení) je termín, který se v posledních letech dostal do širokého povědomí, a to především pomocí sociálních médií. Jde o společenský jev, při kterém jsou jednotlivci nebo organizace veřejně odsuzováni a bojkotováni za chování, výroky či názory, které jsou považovány za nevhodné, urážlivé nebo kontroverzní. Tento proces často zahrnuje výzvy k odstranění určité osoby z veřejného života nebo rovnou k ukončení její kariéry. Na první pohled se to zdá jako cenzura, ale vše je, jako vždy, mnohem složitější.
Michal Černý Autor
22. 5. 2024

Termín cancel culture se začal hojně šířit s nástupem sociálních sítí po roce 2010, zejména v anglosaských médiích. Původně se používal v kontextu veřejného odmítnutí osob, které se dopustily chování považovaného za nevhodné, ale s rozvojem různých internetových platforem se jeho význam rozšířil. V současné době je tento termín spojen s mnoha různými formami veřejného odsouzení, od bojkotu produktů a služeb až po osobní útoky a nátlak na zaměstnavatele, aby propustili osoby, kterých se toto odsouzení týká. 

My se nyní společně bez zbytečných emocí a realisticky podíváme na oba aspekty tohoto fenoménu, tedy na to, jaká pro a proti vnesl do našeho života . A taky si jej porovnáme s cenzurou, za kterou bývá mnohdy označen. 

Přínosy cancel culture

Zodpovědnost a spravedlnost

Jedním z hlavních přínosů cancel culture je, že podporuje zodpovědnost, a to především vůči vlivným osobám a institucím, které se často vyhýbají odpovědnosti za své činy. Lidem je tak poskytnut nástroj, kterým je lze postavit před „veřejný soud“. V tomto ohledu například zafungovalo v roce 2017 hnutí #MeToo (které se s cancel culture v mnohém překrývá, avšak nejde o to samé), díky kterému se podařilo odhalit a postavit před spravedlnost mnoho mocných osobností, které se dopustily sexuálního obtěžování a zneužívání.

Touto cestou ale také lze pochopit význam osobní zodpovědnosti, kdy sice máme Ústavou zaručenou svobodu slova, tedy můžeme si kamkoliv napsat co chceme, nicméně musíme taky umět přijmout i důsledky svého činu, obzvláště pokud jsou naše výroky v rozporu se zákonem či nepsanými základními etickými pravidly. 

<Path> 3 módní fotografové, kteří budí nejvíce kontroverzeZdroj: Hynek Toman, highsnobiety.com, independent.co.uk

Cancel culture často funguje jako nástroj sociální spravedlnosti. Tím, že upozorňuje na problematické chování a názory, může přispět k prosazování větší rovnosti a respektu ve společnosti. Například v případech rasistických nebo sexistických výroků pomáhá posílit myšlenky, které tyto postoje odmítají.

Posílení marginalizovaných hlasů

Tipy redakce

Dalším významným přínosem je posílení hlasů skupin, které jsou veřejně umlčovány. Cancel culture poskytuje platformu, kde mohou lidé, kteří jsou vědomě či nevědomě přehlíženi, vyjádřit své frustrace a zkušenosti s diskriminací nebo nespravedlností. Tímto způsobem může přispět k větší inkluzivitě a rozmanitosti ve veřejném diskurzu.

Odvrácená strana cancel culture

Nedostatek dialogu

Jedním z hlavních negativních aspektů je, že často vede k uzavření dialogu mezi různými stranami. Namísto otevřené diskuse a porozumění může cancel culture vést k rychlému odsouzení a vyloučení, což brání skutečnému řešení problémů a budování porozumění. 

<Path> "Mladí lidé požadují, aby dal zaměstnavatel jasně najevo svou vstřícnost vůči homosexuálům," řiká předsedkyně Byznysu pro společnostZdroj:

Strach z vyjádření

Cancel culture může vytvářet atmosféru strachu, kde se lidé obávají vyjádřit své názory, nebo diskutovat o kontroverzních tématech. Tento strach může omezovat svobodu projevu a bránit otevřené a kritické diskusi, která je klíčová pro zdravou demokratickou společnost. Pokud samozřejměte berete demokracii jako přínosný element, to už nechejme na posouzení každého zvlášť. 

Nespravedlivé odsouzení

Ve snaze rychle odsoudit nevhodné chování může dojít k nespravedlivému nebo nepřiměřenému postihu jednotlivců, kteří nejsou vždy vinni, nebo jejichž činy byly vytrženy z kontextu. Nedostatek řádného procesu a pečlivého zkoumání může vést k neoprávněným trestům a často nenávratnému poškození reputace. V některých případech může být cancel culture zneužita k osobní pomstě nebo k umlčení nepohodlných hlasů.

Tím jsme dostali k již zmíněné cenzuře. I přesto, že se v něčem rozhodně tyto dva koncepty překrývají, jsou v konečném důsledku velmi rozdílné. Tohle téma je velmi složité, proto pro náš účel použijme velmi zjednodušené srovnání. 

Podobnosti a rozdíly mezi cenzurou a cancel culture

Podobnosti:

Oba koncepty mohou vést k potlačování svobody projevu. Cenzura to dělá přímo prostřednictvím formálních mechanismů, zatímco cancel culture může vytvářet tlak na jednotlivce, aby použili autocenzuru ze strachu před veřejným odsouzením.
Též oba zahrnují určitou míru kontroly nad tím, jaké informace nebo názory jsou obecně přijatelné a které nejsou.

Rozdíly:

Zatímco cenzura je obvykle vykonávána vládními úřady, institucemi nebo mocnými entitami s autoritou kontrolovat veřejný obsah, cancel culture je poháněna veřejností, jednotlivci a skupinami, často prostřednictvím sociálních médií a (většinou) nemá centralizovanou autoritu.

<Path> Výzva vědců říká: "Myslete hlavou a nenechte se zblbnout." O vítání uprchlíků ani slovoZdroj:

Cenzura používá formální mechanismy, jako jsou zákony, nařízení a politická rozhodnutí, cancel culture funguje prostřednictvím veřejného tlaku, bojkotů a sociálních médií.

Cenzura se často se řídí politickými, ideologickými nebo bezpečnostními zájmy, zatímco cancel culture reaguje na morální, etické nebo společenské události a hodnoty.

Tipy redakce

Je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma koncepty a chápat jejich specifické mechanismy a dopady, tedy jednoduše řečeno, je potřeba se v případě zájmu o téma více vnořit do různých jemných nuancí obou pojmů. Cancel culture je více společenský a kulturní jev, zatímco cenzura je politický a institucionální proces. Oba fenomény však mohou významně ovlivnit, jakým způsobem jsou informace a názory šířeny a přijímány ve společnosti.

Studie a průzkumy

Průzkum Pew Research Center z roku 2020 v podstatě zjistil to, co jsme si uvedli výše. Názory na cancel culture se liší podle politické příslušnosti, věku a dalších demografických faktorů. Průzkum ukázal, že zatímco někteří lidé považují cancel culture za účinný nástroj pro dosažení sociální spravedlnosti, jiní jej vnímají jako hrozbu pro svobodu projevu. Což je zcela logické vyústění.

Další studie, publikovaná v časopise „Social Media + Society“, analyzovala případy cancel culture na sociálních médiích a zjistila, že tyto případy často vedou k polarizaci a eskalaci konfliktů. Studie také ukázala, že cancel culture může mít dlouhodobé dopady na psychické zdraví jednotlivců, kteří se stali terčem veřejného odsouzení. Ani tady se není čemu divit. 

Vyvážený přístup

Cancel culture je komplexní a kontroverzní fenomén, který má, ostatně jako vše v našem životě, své přínosy i nevýhody. Na jedné straně poskytuje nástroje pro zodpovědnost a podporu sociální spravedlnosti, na druhé straně může vést k uzavření dialogu, strachu z vyjádření a nespravedlivému odsouzení. Nelze jej tedy brát do důsledku jako „cenzuru moderní generace“, protože jí nakonec není. Stejně jako všechna ostatní protestní hnutí, i tohle vzniklo na základě dlouhodobých problémů s komunikací obecně. A to nejen na úrovni jednotlivců, ale i států a mezinárodních organizací. 

Klíčovým cílem by měla být ochota naučit se naslouchat, učit se a spolupracovat na dosažení společných cílů. Pouze tímto způsobem můžeme využít přínosy cancel culture, aniž bychom riskovali její negativní dopady na naši společnost.

Zdroj: pewresearch.org

Populární
články

Sprcha ráno, nebo večer? To je otázka...
TĚLO & MYSL

Sprcha ráno, nebo večer? Odborníci bádali nad tím, co je správně. Jejich zjištění asi nikoho moc nepotěší

Autor: Mirka Dobešová
Vzhledem k tomu, že výstup na horu i pohyb v jejím okolí je je zakázán, moc fotek odtamtud neexistuje
CESTOVÁNÍ

Poznejte Gangkhar Puensum, nejvyšší nezdolanou horu na světě, na kterou již 30 let platí zákaz vstupu

Autor: Michal Černý
Dokážete bez opory vstát?
TĚLO & MYSL

Zvednete se ze země bez pomoci rukou? Udržíte rovnováhu? Otestujte svou kondici a zjistěte, zda stárnete zdravě

Autor: Redakce
Je-li čištění intenzivní, může pastu i nahradit
TĚLO & MYSL

Je zubní pasta pro zdraví chrupu nezbytná? Podle odborníků ne – a vznikla jen kvůli zisku výrobců. Zdravé zuby lze zajistit i jinak

Autor: Mirka Dobešová
Nebinarita představuje výzvu jak pro jednotlivce, kteří se s ní identifikují, tak pro zdravotnický systém, který musí najít způsoby, jak jim poskytovat vhodnou péči.
AKTUALITY

„Na nebinaritu nevěřím a vlastně jí ani nerozumím,“ říká přední česká sexuoložka, která se specializuje na trans pacienty

Autor: Michal Černý
Součástí vzrušení může být i dominantní postavení muže, kderý kompliment „uděluje“
HOT!

„Miliony žen“ mají v posteli úchylku, o které většina mužů ani netuší. Provazy ani důtky k tomu přitom nejsou potřeba

Autor: Martin Lyko
Emerald Kaia se vydá na první plavbu v dubnu 2026
LUXURY TRAVEL

Nahlédněte za oponu luxusního cestování. Jak probíhá plavba jednou z nejexkluzivnějších jachet současnosti?

Autor: Redakce
Erektilní dysfunkce trápí řadu mužů
HOT!

Jak souvisí oprava pneumatik s poruchami erekce? Seznamte se s překvapivým vynálezcem pumpy na penis, automechanikem Osbonem

Autor: Redakce
V rámci festivalu se představí i španělská primabalerína Cristina Aguilera
KULTURA

Co má společného Morava s iberoamerickou kulturou? Víc, než byste mysleli. Dokazuje to již 21. ročník festivalu Ibérica!

Autor: Redakce
Krása Dolomit láká na idylickou glamsport dovolenou
LUXURY TRAVEL

Nový trend „glamsport“ láká na spojení aktivní dovolené s luxusem. Vyzkoušet jej můžete třeba s kolem v italských Dolomitech

Autor: Redakce

E-Shop