Muži se ve škole učí starat o děti, být lepšími partnery a zastávat moderní role mužů. Unikátní projekt má v Kolumbii skvělé výsledky
Straight friendly
Zdroj: AdobeStock

Muži se ve škole učí starat o děti, být lepšími partnery a zastávat moderní role mužů. Unikátní projekt má v Kolumbii skvělé výsledky

Být (moderním) mužem 21. století jistě není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Role mužů se totiž v čase proměňují – a zatímco ženám se podařilo většinou nabýt rovných práv a proniknout i do ryze mužských „území“, muži naopak o své výsadní postavení přicházejí. Navíc čelí řadě nových výzev, které s sebou nese např. i moderní rodičovství, v němž již starost o rodinu a péče o děti zdaleka nestojí a nepadá jen na ženě. Mnozí muži jsou tak ale vystaveni i řadě vnitřních konfliktů v tom, jakou úlohu v životě vlastní mají. Navíc jsou oblasti, kde stále převládá machistická kultura, kvůli níž muži mají problém mnohé stereotypy opustit. A tak v Kolumbii přišli se skutečně unikátním řešením v podobě speciálních kurzů pro muže, kde se vyučuje vše od přebalování miminek až po to, jak vyjadřovat ženám pozornost…
Mirka Dobešová Mirka Dobešová Autor
15. 4. 2024

Starej se a buď „lepší“

Skupina věkově rozmanitých mužů (od teenagerů dokonce až po pár seniorů) se sklání nad kočárky a snaží se přebalit panenku. Jejich počínání přihlíží jiný muž – lektor a psycholog, který kontroluje kvalitu „práce“ a radí mužům, jak postupovat lépe. To je obrázek, s nímž se běžně setkávají obyvatelé kolumbijské Bogoty. Právě tam totiž vznikl skutečně originální projekt, v jehož rámci se muži z celé oblasti učí být lepšími manželi, otci, bratry, syny… a jednoduše muži v komplexním slova smyslu.

Poté, co metropole zaznamenala skutečně obrovský pozitivní ohlas na „odlehčovací sousedská centra“ pro pečovatele/ky, kde je jim nabízena řada bezplatných služeb (prádelna, právní pomoc, péče o děti, psychoterapeutická podpora, jazykové kurzy, jóga ad.), rozhodla se radnice (i s ohledem na to, že tato centra využívaly drtivě ženy) v roce 2021 zahájit provoz „školy pro muže“. Součástí jsou kurzy „Caring is Learning“ s odkazem na skutečnost, že pečovat se každý musí naučit, jelikož se nejedná o vrozenou schopnost.

Tipy redakce

„Ženy se nenarodily s tím, že by díky genetice věděly, jak se starat. Člověk se to, jak se zametá, jak se mění dítěti plena, učí. Nepotýkáme se s genetickým problémem, ale s kulturními vzorci,“ objasnil tak šéf pečovatelské školy pro muže Juan Cortés. A dle jeho slov navíc celý projekt vlastně vznikl na základě obrovského množství hovorů, které město řešilo na své hot lince během koronavirové pandemie. Tehdy totiž volala řada frustrovaných mužů, kteří se nedokázali po onemocnění či úmrtí svých blízkých starat o rodinu.

V interaktivních lekcích se ale vedle péče muži učí vypořádávat např. se ztrátou blízkých, s vyjadřováním souvisejících emocí, se svou frustrací i žárlivostí. Jak přitom organizační tým přiznává, nejobtížnější je přivést muže ke změně smýšlení – opuštění řady zakořeněných stereotypů. V nich se samozřejmě projevují i specifické podmínky země, kde již malí chlapci často vyrůstají bez otců, příp. jsou jimi biti a tvrdě trestáni již od útlého dětství. V Kolumbii je totiž stále přítomna silná kultura machismu – ostatně podle průzkumu z roku 2019 je až 70 % obyvatel země vlastní alespoň mírný sexismus. Od toho se pak odvíjí i stále udržované nerovnosti mezi ženami a muži i genderově podmíněné násilí. Není tedy divu, že Bogota se pokouší tyto nepříliš ideální vzorce narušit.

První úspěchy

I když by někdo mohl kroutit hlavou nad tím, jaký dopad takový typ vzdělávání může obecně mít, faktem je, že bogotské úřady si od kurzů slibují především narušení hluboce zakořeněné machistické kultury a také narušení mužského šovinismu. Prostřednictvím lekcí v oblasti péče o děti a domácnost jsou ale muži povzbuzováni i v tom, aby část souvisejících povinností sami převzali, díky čemuž by časem mohlo dojít také k narovnávání hlubokých nerovností pohlaví, které jsou v zemi stále patrné. A zjevně se nejedná jen o naivní a utopická přání. Podle výzkumu bogotské radnice, o níž informoval portál CNN, jsou již nyní dopady iniciativy patrné. Podle průzkumu provedeného na konci roku 2023 skutečně více obyvatel Bogoty (žen i mužů) ve srovnání s rokem 2021 tvrdí, že se o práce v domácnosti dělí rovným dílem. Stejně tak došlo i k posunům v přesvědčeních týkajících se genderových rolí a projevů maskulinity.

<Path> Proč je mužské ego tak křehké? A jste si jistí, že ho nemáte taky?Zdroj: quora.com, psychcentral.com, psychologytoday.com, ncbi.nlm.nih.gov, apa.org

Neplacená péče – celosvětový problém všech

Faktem přitom je, že situace žen v Kolumbii opravdu není záviděníhodná. Kdybychom měli hovořit přímo o tzv. gender care gap (tedy rozdílech v tom, v jaké míře poskytují nějaký druh péče ženy a muži), tak jen v Bogotě na 30 % žen poskytuje neplacenou péči de facto na „plný úvazek“. A co se týká průměru za všechny ženy (tedy i ty, které chodí do zaměstnání), tak ženy péči denně věnují v průměru pět a půl hodiny, kdežto muži jen dvě hodiny a 19 minut.

Nutno dodat, že gender care gap se zdaleka netýká jen Bogoty či Kolumbie. Neplacená péče (o děti, blízké) je obrovským celosvětovým problémem, který masivně dopadá právě na ženy. „Svět by nemohl bez těchto žen fungovat, dělají práci, která je nezbytná pro existenci všech ostatních pracovních míst. Ale péče stále není řádně uznávána,“ shrnula tak Clara Alemann, ředitelka programů mezinárodní neziskové organizace bojující za rovnost žen a mužů Equimundo. Tato organizace pak při příležitosti loňského Dne otců uvedla, že je třeba vlády po celém světě motivovat, aby „podporovaly zapojení mužů do péče, zabránily násilí na základě pohlaví, vyzdvihovaly hodnotu péče a podporovaly spravedlivé, nenásilné a pečující vztahy.“ Třeba se tedy kolumbijská praxe časem rozšíří i k nám…

Zdroj: theworld.org, npr.org, edition.cnn.com, eeas.europa.eu, edition.cnn.com, coface-eu.org, equimundo.org

Populární
články

E-Shop