Teplí nebo hetero, milence (a milenky) chtějí všichni muži stejné. Víc než orientace rozhoduje pohlaví, zjistila studie
Straight friendly
Zdroj: Adobe Stock

Teplí nebo hetero, milence (a milenky) chtějí všichni muži stejné. Víc než orientace rozhoduje pohlaví, zjistila studie

Gayové i heterosexuální muži chtějí všichni vlastně stejné milence a milenky. Větší vliv na představu o partnerovi nebo partnerce má totiž gender daného člověka než jeho sexuální orientace. A platí to nejen u mužů, ale také u žen. V lásce jsou si tak teplí lidé s heterosexuálními blíž, než by se mohlo zdát.
Martin Lyko Martin Lyko Autor
19. 1. 2024

O tom, jaké chcete dlouhodobé romantické partnery rozhoduje víc váš gender než vaše sexuální orientace, ukazuje nový výzkum. Výsledky, které byly publikované v odborném časopise Archives of Sexual Behavior, dávají lépe poznat, jakým způsobem se sexuální orientace a gender doplňují, když jde o volbu romantických partnerů.

Téma volby sexuálních a romantických partnerů není pro vědce žádná novinka, věnují se mu už stovky let. Typicky se studie ovšem zaměřovaly jen na heterosexuální svět a různopohlavní vztahy. Výzkumy, které by sledovaly, podle jakých kritérií si partnery vybírají lesby nebo gayové, se objevují jen velmi zřídka. A stejně tak není ani mnoho odborných prací, které by tyto teplý a neteplý svět srovnávaly. Výzkum provedený na univerzitě v německém Wuppertalu je tak velmi vítaným příspěvkem do diskuze o lásce, vztazích a diverzitě.

„O tom, co preferujeme u partnerů, existuje velké množství empirické literatury. Většinou se ale zaměřuje na jednotlivce, kteří vyhledávají partnery opačného pohlaví nebo kteří se ztotožňují s heterosexuální orientací,“ uvedla autorka studie Lisa Klümper pro PsyPost. „Literatury o volbě partnerů pro ostatní sexuální orientace je pomálu, je ovšem zásadní získat více dat, abychom mohli prozkoumat podobnosti a rozdíly mezi jednotlivci různých sexuálních orientací. Zahrnuty by měly být faktory jako gender, sexuální orientace a dlouhodobá vs. krátkodobá orientace (např. preference týkající se závazných dlouhodobých vztahů a krátkodobých sexuálních afér, které se liší od genderu).“

Stovky teplých, tisíce odpovědí

Klümper a její kolegové pro svou studii vyzpovídali tisíce lidí, konkrétně 23 935 jednotlivců, které oslovili prostřednictvím velké německé online seznamky. Pro analýzu zaměřující se na volbu partnerů u teplých jednotlivců pak z oslovených vyselektovali 328 bisexuálních žen, 130 leseb, 157 bisexuálních mužů a 95 gayů.

Participanti pak měli na škále od 1 (minimálně důležité) do 5 (velmi důležité) ohodnotit 82 vlastností potenciálních partnerů. Šlo o kritéria jako citová náklonnost, inteligence nebo finanční stabilita. Kromě toho pak měli účastnici uvést i jaký nejnižší a nejvyšší věk by byli ochotní akceptovat u svého partnera.

Kromě těchto desítek obecných vlastností pak měli dotázaní ohodnotit 10 kritérií pro manželství, např. partnerovu (ne)zaměstnanost, příjem, úroveň dosaženého vzdělání, fyzický vzhled nebo případné děti. U každého bodu měli participanti uvést, zda by byli ochotní s takovým partnerem vstoupit do manželství.

Teplí volí stejně jako hetero

Prokousat se tisíci získaných odpovědí nemohlo být jednoduché, provedením průzkumné faktorové analýzy pak vědci ovšem stanovili. jaké preference mají při volbě partnera LGB lidé. Má jít o těchto 11 faktorů (pořadí nehraje roli):

  • pečující partner
  • dobrodružný partner
  • vzdělaný a inteligentní partner
  • kultivovaný partner
  • fyzicky atraktivní partner
  • vstřícný partner
  • vtipný partner
  • domácký partner
  • stejně naladěný partner
  • partner mající rád děti

Ještě zajímavější ovšem je, že se ukázalo, že určité oblasti výběru partnera byly shodné napříč sexuálními orientacemi dotázaných. Bez ohledu na to, jestli si partnera měl vybírat hetero muž, gay, bisexuál, hetero žena, lesba nebo bisexuálka, mnohé nároky na ideálního partnera měli všichni stejné. Univerzálně žádoucí bylo například zajištění (finance), přitažlivý vzhled, inteligence nebo něha.

<Path> Janis Sidovský & Pavel Vítek: Chceme manželství pro všechny, protože jenom to znamená, že bychom měli plná práva a byli společností přijatíZdroj: Bohdana Rambousková, Janis Sidovský, Pavel Vítek

Nároky na ideálního partnera či partnerku tak mají všichni muži stejné a je jedno, jestli jsou teplí, nebo ne. Obdobně jako se i ženy shodnou mezi sebou na tom, jaká by měla být jejich druhá polovička. Kdo se ale neshodne, jsou muži v porovnání s ženami.

Biologické pohlaví dotázaných hrálo při volbě partnera mnohem větší roli než sexuální orientace, zjistili vědci. „Když jsme porovnávali partnerské preference leseb, gayů a bisexuálních lidí, zjistili jsme, že se od preferencí heterosexuálních jednotlivců zase tak moc neliší. Zásadní vliv na podobu požadavků na partnera měl gender,“ sdělila Klümper.

„Tohle zjištění jde ruku v ruce s myšlenkou, že různé psychologické mechanismy mohou fungovat nezávisle na sobě. Rozdíly v sexuální orientaci tak nemusí nutně vést i k rozdílům ve volbě partnera,“ vysvětlila dále vedoucí vědkyně.

Zdroj: Giphy

Domácí krása vs. něžní dobrodruzi

Jaké milence a partnerky muži tedy chtějí? Chlapským požadavkům kralovala tělesná krása a taky domáckost (Že by platilo klišé o tom, že všichni chlapi chtějí jenom sexy kuchařku?). Jako potenciální manžely nebo manželky byli muži ochotnější akceptovat i někoho nezaměstnaného nebo s nižším příjmem, než měli sami. Muži byli také více ochotní mít za partnera někoho, kdo je mladší než oni.

Ženy oproti tomu chtějí chodit spíš s někým, kdo je něžný, inteligentní, zajištěný, dobrodružný a umí je rozesmát, a v manželském svazku by uvítaly s větší ochotou člověka vydělávajícího i výrazně víc, než ony samy. Taky by jim nevadilo vzít si někoho s vyšším vzděláním nebo ne tak atraktivního. Co se týče věku, nevadilo by jim spíš, kdyby byl dotyčný nebo dotyčná starší než ony.

Tipy redakce

Na co studie nicméně neodpovídá, je například to, jak moc se tyto preference mění s přihlédnutím k individuální feminitě nebo maskulinitě dotázaných. Jinak řečeno, jestli hraje roli to, „jak moc teplý“ někdo je. A přesně to si autoři studie uvědomují. „Naše studie má zásadní háček v tom, že jsme pro práci se sexuální orientací použili kategorický přístup. Byl užitečný pro porovnání výsledků s předchozími výzkumy, ale v budoucnu by studie měly používat komplexnější hodnocení sexuální orientace – použít kontinuální škálu a posoudit, jaký mají jednotlivci k partnerům stejného a opačného pohlaví vztah, jaké s nimi mají zkušenosti a jaké k nim chovají tužby.“

Zdroj: psypost.org, link.springer.com

Populární
články

E-Shop