Stejnopohlavní sex, chlapci vychovávaní jako dívky i osoby „dvojí duše“ – naši předci jinakost přijímali. Kde se vše zvrtlo v nenávist?
LGBT+
Zdroj: AdobeStock

Stejnopohlavní sex, chlapci vychovávaní jako dívky i osoby „dvojí duše“ – naši předci jinakost přijímali. Kde se vše zvrtlo v nenávist?

Není to tak dávno, co se o lesbách a gayích hovořilo jako o „čtyřprocentních“ – jednoduše s odkazem na jejich (hypotetické) početní zastoupení v populaci. O tom, nakolik toto číslo vypovídá o realitě, by bylo nepochybně možné dlouze diskutovat, nepopiratelným faktem ale je, že lidé odlišné sexuální orientace ve společnosti byli přítomní vždy. Jediné, co se různě proměňovalo, bylo to, jak s nimi většina zacházela.
Mirka Dobešová Mirka Dobešová Autor
26. 5. 2023

Když vztahy lidí stejného pohlaví byly normou...

I když by někteří jistě mohli nesouhlasit, podle většiny historiků v podstatě v každé zdokumentované kultuře existují důkazy o homosexuálních aktivitách a vzájemných romantických citech mezi osobami stejného pohlaví – byť samozřejmě ne vždy byly všeobecně přijímány. Již z Bible, která se problematiky homosexuálního chování také dotýká, je přitom možné odvodit, že homosexualita existovala ve starověkém Izraeli (ač zrovna vřele na ni většinová společnost pravděpodobně nereagovala). To starověké Řecko ukazuje úplně jiný příběh – že homosexuální vztahy mezi muži byly v této době běžné, je všeobecně známo, pravdou ale je, že ničím neobvyklým nebyly ani vztahy lesbické.

Transgender jako módní vlna?

Abychom ale celé široké LGBT+ spektrum nezužovali jen na homosexualitu, potažmo lesby a gaye, je jistě namístě zmínit, že existuje také řada písemných důkazů o tom, že v minulosti nebyla nijak neobvyklá ani situace, kdy muži po část svého života žili jako ženy, či naopak. Dnes tento stav označujeme jako transsexualitu (byť termín je již považován za zastaralý) a ty, kteří změní své pohlaví jako transgender (či translidi). Zmínit by tak v dané souvislosti bylo možné např. záznamy z dávných kultur v Albánii či Afghánistánu, kde byli dospívající vychováváni tak, že to neodpovídalo rolím, jež byly tradičně přiřknuty lidem jejich pohlaví, „ženské manžely“ v Keni nebo jednoduše osoby označované jako two-spirits (či berdach). Pro ně jsou pak typické charakteristiky jak ženské, tak i mužské.

Tipy redakce

Je tedy faktem, že ani tento pomyslný nesoulad mezi biologickým tělem a duševní příslušností k tomu, či onomu genderu, není žádným módním výstřelkem, jak se někteří snaží tvrdit. To, že jsou dnes translidé více „vidět a slyšet“, je podobně jako v případě leseb a gayů jednoduše výsledkem jejich postupné emancipace na straně jedné a přijetí ze strany většinové společnosti na straně druhé.

Společenský obrat – tam a zase zpět

Jednou stranou mince je však skutečně dávná minulost, druhou pak víceméně moderní dějiny. Být LGBT+ se postupem času a s rozvojem společnosti a snad i její rostoucí „kontrolou“ nad životy lidí stalo nežádoucím. A to vlastně i proto, že „západní svět“ se se všemi „odchylkami od očekávaných norem“ seznamoval obvykle jen skrze různé cestovatelské deníky, církevní záznamy tvořené misionáři či zprávy lékařských antropologů – to vše samozřejmě bylo doslova prošpikováno zaujetím, jež bylo dáno perspektivou všech těchto (obvykle) bělošských západních pozorovatelů. Do jisté míry logickým vyústěním pak bylo postupné budování přesvědčení, že homosexuální praktiky jsou jiné, cizí, divoké, lze je považovat za lékařský problém nebo důkaz podřadnosti…

V podstatě by se tak dalo říci, že dávné příjetí LGBT+ lidí tvrdě narazilo na jasný odpor evropských křesťanských kolonizátorů. Evropské mocnosti tak v oblastech, které kolonizovaly, začaly prosazovat vlastní morální kodexy a ne náhodou tak byl již v roce 1566 zaznamenán „první případ sodomie“ v oblasti Severní Ameriky. A trestem byla smrt.

<Path> Převlékal se za ženu a choval se výstředně – římský dobyvatel byl prý trans-žena, v muzeích mění jeho zájmeno. Musíme přepsat dějiny?Zdroj: hyperallergic.com, history.co.uk, bbc.com, scmp.com, theguardian.com

Po staletích perzekucí je čas na rovnost?

Až v důsledku následných století perzekucí ze strany církevních, státních i lékařských autorit se začalo formovat společenské hnutí, které na podporu LGBT lidí vystupovalo. Veškeré pronásledování, jemuž v minulosti LGBT+ lidé čelili, ale ve společnosti hluboce zakořenilo také homofobii, která v různých podobách přetrvala dodnes.

Zejména díky médiím a obecně ideji rovnosti lidských práv se ale postupně spojili všichni ti, kteří de facto položili základy pro následnou emancipaci LGBT+ lidí. Ovšem to je již skutečně historie ryze novodobá, kdy boj za LGBT+ práva v podstatě navázal na stále hlasitější boj feministek za rovnost (o snahách potírat diskriminaci na základě antropologických odlišností ani nemluvě). Teprve dvacáté století a samozřejmě také počátek století 21. pak přinesly v rovnosti práv LGBT+ lidí skutečný průlom.

Během 150 let trvajícího LGBT aktivismu nejenže byla v řadě zemí po celém světě homosexualita dekriminalizována, ale lesby a gayové postupně začali být přijímáni jako plnohodnotní členové společnosti, a to se všemi totožnými právy a povinnostmin přičítanými (hetero) většině. Ovšem faktem je také to, že jsou stále země, kde je homosexualita nadále trestná – a trestem je i dnes smrt. V desítkách zemí za homosexuální aktivity hrozí také mnohaleté vězení (kompletní přehled LGBT práv napříč světem si lze prohlédnout zde). A tak je zřejmé, že i když svět západní za oněch 150 let skutečně pokročil kupředu (resp. spíše se vrátil k pomyslným kořenům), LGBT+ práva stále nelze považovat za samozřejmost. A to i v kontextu skutečnosti, že nadnárodní lidskoprávní organizace varují před sílící konzervativní lobby, v jejímž důsledku může dojít i k oklešťování práv již vydobytých.

Zdroj: apa.org, bigthink.com, lgbtqhealth.ca, abcnews4.com, outleadership.com, equaldex.com, euractiv.com

Populární
články

Sprcha ráno, nebo večer? To je otázka...
TĚLO & MYSL

Sprcha ráno, nebo večer? Odborníci bádali nad tím, co je správně. Jejich zjištění asi nikoho moc nepotěší

Autor: Mirka Dobešová
Nebinarita představuje výzvu jak pro jednotlivce, kteří se s ní identifikují, tak pro zdravotnický systém, který musí najít způsoby, jak jim poskytovat vhodnou péči.
AKTUALITY

„Na nebinaritu nevěřím a vlastně jí ani nerozumím,“ říká přední česká sexuoložka, která se specializuje na trans pacienty

Autor: Michal Černý
Vztahy s otcem nejsou po coming outu ideální
LIDÉ

„O tom, že jsem gay, mám podle mámy raději mlčet. Podle táty je moje orientace nepřirozená,“ popisuje mladík svůj coming out

Autor: Redakce
Trápí-li vás dlouhodobě neobvyklý zápach moči, rozhodně nic nepodceňujte a okamžitě zajděte k lékaři
TĚLO & MYSL

Neobvyklý zápach moči: Co může znamenat a proč byste jej neměli brát na lehkou váhu?

Autor: Redakce
Misionářská poloha není jen pro heteráky
HOT!

Jak mají gayové sex? Povědomí, které mají heteráci, je přinejlepším zkreslené. Kdo si dovádění mezi muži vyzkoušel, zná rozdíl

Autor: Martin Lyko
Součástí vzrušení může být i dominantní postavení muže, kderý kompliment „uděluje“
HOT!

„Miliony žen“ mají v posteli úchylku, o které většina mužů ani netuší. Provazy ani důtky k tomu přitom nejsou potřeba

Autor: Martin Lyko
Kariéra sexu a peněz vypadá možná lákavě, může být ale pěkně temná
HOT!

5 bývalých pornoherců se svěřilo, jak skutečně probíhá práce před kamerou

Autor: Martin Lyko
Mužská ruka může být netušeným zdrojem informací
TĚLO & MYSL

Velikost penisu opravdu souvisí s velikostí ruky. A nejen to, výzkumy ukazují, co vše ruka prozradí o mužské povaze a chování

Autor: Mirka Dobešová
Skořice může být v určitých případech skrytým pokladem, který má skoro každý po ruce
TĚLO & MYSL

Koření, které dokáže tlumit bolest mnohem účinněji než ibuprofen. Máme ho doma téměř všichni

Autor: Redakce
V rámci festivalu se představí i španělská primabalerína Cristina Aguilera
KULTURA

Co má společného Morava s iberoamerickou kulturou? Víc, než byste mysleli. Dokazuje to již 21. ročník festivalu Ibérica!

Autor: Redakce

E-Shop