Novopečeným otcům se po narození dítěte smrskne mozek, vědci hovoří přímo o změně v tzv. „taťkovský mozek“. Co to znamená?

Pravděpodobně jste se již setkali s informací, že po porodu dochází v mozku žen k různým typům změn. Kdybychom měli být konkrétní, dle vědeckých studií se ženám mozek zmenší a k úbytku dochází nejvíce v oblastech zapojených do řešení sociálních problémů. Ovšem domnívat se, že mateřství, potažmo rodičovství, se „podepisuje“ jen na ženské části populace, by byl velký omyl. Vědci totiž dokázali, že také v případě otců se mozek mění…

Narození dítěte je samozřejmě velkou životní změnou, a to jak pro matky, tak i pro otce. A jak se zdá, tento fakt se určitým způsobem také projevuje: rodičům se mění mozek. Otcové přitom rozhodně nejsou nijak z obliga. Minimálně to tvrdí vědci z University of Southern California, kteří výsledky svého bádání publikovali v časopisu Cerebral Cortex. Mužský mozek tedy – stejně jako ten ženský – projde po narození potomka měřitelnými fyzickými změnami. Ty – ačkoliv stejně jako v případě žen zahrnují mírné zmenšení mozku – ovšem vedou k jiným důsledkům.

„Svět nechápe, že mnozí gayové milují výrazně mladší muže,“ tvrdil už Oscar Wilde. Dodnes se nic nezměnilo. V čem tkví kouzlo „zajíčků“?28. 11. 2022

Jak se mění „taťkovský mozek“?

Pozorované změny v případě mužů většinou dopadají na míru pociťované empatie a způsoby vizuálního zpracování. Tyto změny pak podle odborníků přispívají k tzv. neuroplasticitě, což je schopnost mozku vytvářet a formovat nová synaptická spojení přizpůsobující se novým zkušenostem. „Stát se rodičem, to znamená změny ve vašem životním stylu, ale také ve vaší biologii. To vyžaduje nové dovednosti, jako je schopnost vcítit se do dítěte,“ vysvětlila Darby Saxbe, hlavní autorka studie a profesorka psychologie. Lidský mozek se totiž mění a roste pokaždé, když rozvíjíme nějakou novou dovednost – může to být učení se cizího jazyka, hraní na hudební nástroj, stejně tak ke změnám dochází v jednotlivých vývojových obdobích – v raném dětství či dospívání. Ovšem když se člověk stane rodičem, také to znamená radikální změny v životním stylu vyžadující zcela nové dovednosti, je tedy docela logické, že na to reaguje i mozek.

K největšímu množství změn v mozcích novopečených otců pak došlo v oblasti mozkové kůry, což je vnější vrstva mozku, která řídí pozornost, plánování a výkonné funkce. Srovnání provedená před a po narození dětí ukázala změny v tom, jak mozek zpracovává vizuální informace, a také prokázala změny v oblastech, které jsou součástí sítě výchozího režimu mozku (jedná se o oblasti mozku, které se „rozsvítí“, když je mozek v klidu – a předpokládá se, že tyto oblasti se podílejí na mentalizaci myšlenek). Jednoduše řečeno: po narození dítěte se tělo zbaví „zbytečných“ částí tzv. šedé hmoty a nahradí ji částmi novými, jež jsou pro člověka v daný moment potřebnější.

Výzkum přímo ukazuje, že prvotní zmenšování mozku je velmi strategické – dochází k němu v tzv. kortikální oblasti mozku, kterou – jak vysvětlují sami vědci – používáme „jen“ ke snění a přemýšlení o jiných lidech, tudíž se jedná o oblast relativně pasivní a docela neužitečnou ve chvíli, kdy máme řadu dní nespat a pečovat o bytost, která veškeré své tužby vyjadřuje jen prostřednictvím nesrozumitelných zvuků. Mozek se prostě začne soustředit jen na výživu, ochranu a komunikaci s dítětem.  

Zdroj: Giphy

Mozek se učí rodičovství

„Je to velmi důležité a opomíjené téma. Pro matky a otce může být přechod k rodičovství velmi obtížný, ale pro otce ještě o něco víc, protože nemají možnost navázat stejné pouto s dítětem během těhotenství jako matka, může proto trvat déle, než se začnou cítit propojeni,“ objasnil psychiatr dr. Zishan Khan. „Psychologické přizpůsobení často zahrnuje nutnost zvládnout obtížné smyslové reakce, které se objevují, když dítě pláče, jakkoliv trpí bolestmi, úzkostí či se cítí špatně,“ dodal s tím, že priority rodičů se nutně musí proměnit, jelikož již nebudou např. schopni dopřávat si odpočinek tak, jak byli zvyklí. A v důsledku pak nastupuje, podrážděnost, netrpělivost či vyčerpání. Možná tedy není divu, že poté, co se muži stanou otci, dojde v jejich tělech také k hormonálním změnám. „Hladina kortizolu a testosteronu u mužů obecně klesá během prvních několika týdnů, kdy se stanou rodiči. To snižuje agresivitu otců a přibližuje je to k jejich dětem. Díky zvýšení prolaktinu, oxytocinu a estradiolu zase muži začnou projevovat pečující chování,“ vysvětluje manželská a rodinná terapeutka Lauren Cook-McKay.

Myslíte, že orgasmus souvisí jen se sexem a masturbací? Omyl, prožít jej můžete i ve spánku!31. 10. 2022

Muži patří na rodičovskou dovolenou

Ačkoliv objev „taťkovského mozku“ je nepochybně převratný, odborníci se shodují, že další výzkum by se měl ubírat směrem k prozkoumání toho, jak se mění strach, učení a systémy odměňování, když se muž stane otcem – jelikož v těchto směrech se proměňuje mozek žen-matek. „Budoucí studie zaměřené na mozkové změny a otcovství by se měly zaměřit na hormonální změny a také na účinky nedostatku spánku a přemíru stresu. To vše by mohlo pomoci dále objasnit, co vše se v mozku děje po porodu – a to nejen v případě otců, ale také dalších pečovatelů, ať už biologicky s dítětem spojených, nebo ne,“ uzavřela neurovědkyně Hayley Nelson.

Vzhledem k těmto poznatkům je ale minimálně jedna věc docela jasná: téma otcovské dovolené by nemělo rozhodně zůstávat stranou. Protože i otcovství je silný neurobiologický závazek, který by měl být naplněn. Ostatně, jak v jednom z rozhovorů poznamenala i autorka studie Darby Saxby, „rodičovství je neuvěřitelně důležité pro společnost a veřejné zdraví, ale je také nedostatečně prozkoumáno z neurobiologického hlediska. Proto doufáme, že náš výzkum může být zdrojem informací pro veřejnou politiku, jako je rodičovská dovolená či další iniciativy, jež slouží k podpoře novopečených rodičů.“

Zdroj: academic.oup.com, healthline.com, news.usc.edu, insidehook.com