Královna Alžběta II. a její vliv na rovnost pro LGBTQ+ lidi: Podporu vyjádřila tiše i explicitně. Ustála i obvinění z homofobie

Včera zemřela v požehnaném věku 96 let královna Alžběta II. Její skon zasáhl nejen rodinu, ale i celý svět. Šlo o nejdéle vládnoucí panovnici v britské historii – trůn jí patřil po dlouhých sedm desítek let: Kulaté výročí této události bylo v únoru oslaveno jako Platinové jubileum. Během této doby se zasadila mimo jiné i o navýšení rovnosti pro LGBTQ+ lidi.

Zákaz konverzní terapie je prioritou!

Pojďme si napřed shrnout, co přesně konverzní terapie znamená:

Dá se říci, že jednoduše jde o léčení homosexuality či jiné než heterosexuální orientace. Tento velmi kontroverzní a často odsouzeníhodný postup tak předpokládá, že jsou LGBTQ+ lidé jednoduše nemocní a lze z nich jejich sexuální orientaci vyhnat terapií různého druhu. To je samo o sobě chybný předpoklad, a navíc veskrze stigmatizující.

Skvělé zážitky pro každého! To nabízí hotel Abora Catarina na ostrově Gran Canaria20. 10. 2022

Nejen historie, ale i dodnes některá místa na Zemi znají nejeden barbarský způsob, jakým je či byla sexuální orientace léčena: neúměrná fyzická zátěž až do vyčerpání organismu, lobotomie, kastrace nebo třeba elektrokonvulzivní terapie (jinak známá jako elektrošoky) či averzivní terapie založená na vytvoření odporu vůči „nežádoucímu“ stimulu. V méně drastických případech může jít třeba o různá psychoterapeutická sezení nebo náboženské rituály. S nadsázkou lze říci, že fantazii se meze nekladou a často byla za tímto účelem budována dokonce i centra – kliniky, či jiná specializovaná místa, na kterých byla (a někde stále je) léčba prováděna. Přestože slovo léčba odkazuje k řešení nějakého problému, bylo již vědecky potvrzeno, že sexuální orientaci (notabene násilím) měnit nelze.

Vloni královna Alžběta II. oznámila prioritizaci zákazu konverzní terapie. Její prohlášení bylo oslavováno, ale neobešlo se ani bez kritiky: Tento zákaz totiž nijak neřeší ochranu transgender osob.

Tichá podpora

V roce 2013 podpořila královna Alžběta II. novou chartu pro země britského společenství Commonwealth, tedy pro volné sdružení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých dominií a kolonií. Dokument mimo jiné obsahuje následující citaci (redakčně přeloženo): „Jsme nesmiřitelně proti všem formám diskriminace, ať už jsou zakořeněny na základě genderu, rasy, barvy, náboženského vyznání, politického přesvědčení nebo jiných důvodů.“

Mnozí tento krok považují za tichou podporu LGBTQ+ lidí, jiní nešetřili kritikou, jelikož se prý v dokumentu ani jednou nevyskytují slova „gay“ nebo „lesba“ a nejde tedy v tomto smyslu o explicitní vyjádření.

Explicitní podpora

Pokud jde o opravdu adresné vyjádření směrem k LGBTQ+ lidem, pak je vhodné zmínit, že se královna nechala v roce 2017 slyšet ve svém projevu, že její vláda učiní další pokrok v řešení rozdílů v odměňování žen a mužů a diskriminace lidí na základě jejich rasy, víry, pohlaví, zdravotního postižení nebo sexuální orientace.“

PinkNews.co.uk uvádí, že se jedná o královnino první vyjádření o právech specificky LGBTQ+ osob od roku 2003, kdy přislíbila podporu legislativě týkající se partnerství osob stejného pohlaví. Tehdy mělo jít o „navýšení rovnosti a sociální spravedlivosti předložením právních předpisů o registraci registrovaných partnerství mezi páry stejného pohlaví“.

Pomluvy a báchorky, nebo únik informací?

Buckinghamský palác je dlouhodobě pod drobnohledem nejen Velké Británie, ale i celého světa. Informace o tamním fungování je však – stejně jako kdykoli jindy – potřeba brát z relevantních a důvěryhodných zdrojů.

V roce 2017 upozornilo DailyMail.co.uk, že se královna Alžběta II. v soukromí postavila proti výše zmíněné legislativě, a to kvůli své křesťanské víře. Tuto informaci následně zpochybnilo médium The Daily Beast, které mělo vyzpovídat několik lidí „zevnitř“. Ti se měli zasmát představě, že by královna byla proti sňatkům osob stejného pohlaví, a jeden ze zdrojů dokonce označil toto obvinění za falešné a nepodložené. Tam ovšem dohady neskončily. O rok později samotné TheDailyBeast.com vydalo článek o muži jménem Ollie Roberts, který měl opustit své zaměstnání v paláci. A o důvodech jeho odchodu se vedla intenzivní debata, ve které zaznívalo i slovo homofobie.

Holení chlupů v podpaží je mezi muži stále tématem. Je ochlupení zdrojem mužnosti a dohladka vyholení muži gayové?14. 11. 2022

Výjimka pro královnu

Ať už se ale v případu Ollieho Robertse stalo cokoli, není nezajímavé, že královna Alžběta II. měla dle TheGuardian.com po čtyři dekády výjimku, pokud jde o antidiskriminační zákony o zaměstnanosti: To zahrnuje zákon o rovnosti z roku 2010, který chrání pracovníky na základě chráněných charakteristik včetně sexuální orientace, rasy, náboženství, věku, postižení a dalších. To v podstatě znamenalo, že ani zaměstnancům Buckinghamského paláce v případě páchání diskriminace na pracovišti nehrozil žádný právní postih.

I přesto je však královna Alžběta II. obecně známá naopak pro svou podporu práv LGBTQ+ lidí. Přestože se k problematice nevyjadřovala napřímo příliš často, udělila svůj královský souhlas s mnoha historickými částmi legislativy v této oblasti. Když už na nějaké vyjádření v tomto kontextu přišlo, do značné míry během své vlády narovnávání nerovností podpořila.

Zdroj: Them.us, Royal.uk, PinkNews.co.uk, DailyMail.co.uk, thedailybeast.com, TheGuardian.com, queergeography.cz, IG: @buckinghampalaceroyal