Na stejnopohlavní rodiče a jejich děti musí být v celé EU nahlíženo jako na rodinu, rozhodl nejvyšší soud Unie

Různých právních bitev se v rámci celé Evropské unie dnes a denně odehrává celá řada. Zatímco některé jsou v širším měřítku docela bezvýznamné, jiné mohou mnohé změnit. Lidé, kteří se svých práv nedovolají ve své domovině, se totiž mohou obracet i na soudy mezinárodní, a to včetně soudu evropského (resp. Evropského soudního dvora). A v takovém případě již mohou být rozhodnutí skutečně zásadní a směrodatná i pro země další. To pak pravděpodobně bude i případ včerejšího verdiktu, v němž Evropský soudní dvůr uvedl, že pokud jedna členská země uznává rodičovský vztah s dítětem, pak by všechny ostatní členské státy měly udělat totéž, a to proto, aby bylo zajištěno právo dítěte na volný pohyb…

Právní vakuum kvůli rozdílným legislativním předpisům

Celá kauza započala v Bulharsku – tamní úřady totiž odmítly vydat rodný list dceři stejnopohlavní dvojice, a to s odůvodněním, že dítě nemůže mít dvě matky. Bulharka Kalina Ivanova a Britka narozená v Gibraltaru Jane Jones jsou přitom obě registrovány jako matky tohoto dítěte, které se narodilo ve Španělsku v roce 2019. Jelikož ani jedna z žen ale nemá španělské občanství a v souladu s britskou legislativou nemůže přejít na dítě britské občanství z Jones (jelikož se narodila v Gibraltaru), žádala Ivanova pro dceru o občanství bulharské. Jeho získání se ale ukázalo jako skutečně velký problém...

Líbivý městský crossover se sportovní tváří. Vyzkoušeli jsme Seat Arona FR20. 4. 2022

Bulharské úřady dítěti vydat občanský průkaz i pas totiž odmítly, protože v zemi nejsou sňatky (v žádné z možných forem) osob stejného pohlaví právně uznávány – a země navíc neuznává ani stejnopohlavní sňatky uzavřené v zahraničí. V souladu s tím tedy úřady trvaly na tom, že na rodném listě dítěte může být uvedena pouze jeho biologická matka – a ačkoliv ženy předložily ověřený překlad španělského rodného listu jejich dcery, v němž jsou obě uvedeny jako matky, bulharské úřady požadovaly doklad o tom, kdo dítě porodil. Partnerky však tuto informaci poskytnout odmítly.  Výsledkem tak bylo, že dcerka obou žen se ocitla „v právním vakuu“ a s rizikem, že nezíská státní příslušnost, a tedy ani doklady, které jsou třeba k opuštění Španělska, kde aktuálně celá rodina žije.

Právo na volný pohyb má každý občan Unie

Ivanova, která bulharské občanství má, tak předala celou záležitost ke správnímu soudu v Sofii – a ten se rozhodl celou záležitost dále konzultovat s Evropským soudním dvorem. Ten nyní rozhodl, že dítěti by měl být vydán bulharský pas, a to aniž by vnitrostátní orgány vyžadovaly předchozí vystavení rodného listu – jelikož jedině s doklady (ať už občanským průkazem, či pasem) je možné dále se volně pohybovat a pobývat na území členských států. Přesně to je pak dle rozhodnutí soudu „právem, které má každý občan Unie,“ kdy práva, která mají státní příslušníci členských států, „zahrnují právo vést normální rodinný život společně se svými rodinnými příslušníky.“ Právě proto pak podle soudců Evropského soudu musí země EU uznat vztah rodič-dítě, aby dítěti umožnily uplatňovat s každým z rodičů právo na volný pohyb.

Rozsudek, který může v právech gay/les rodičů mnohé změnit k lepšímu

„Rozsudek přinesl dlouho očekávané objasnění toho, že rodičovství, které vznikne v jednom členském státě EU, nemůže být jiným členským státem neuznáno pod záminkou ochrany ´národní identity´,“ uvedl pak vedoucí soudního sporu z nevládní organizace ILGA-Europe, Arpi Avetisyan. „Toto je skutečný důkaz, že Evropská unie je unií rovnosti. Těšíme se na to, až uvidíme duhové rodiny, které budou požívat svého práva na svobodu pohybu a dalších základních práv za stejných podmínek jako kdokoliv jiný. Je důležité, aby se rozsudek dočkal svého naplnění co nejdříve,“ doplnil s tím, že v celé věci se již nelze odvolat.  Zároveň se jedná o rozhodnutí, které významně posune i řadu dalších právních sporů, které v rámci celé Unie probíhají ze stejných důvodů.

„Putin chce lidi jako já a moje dcera vyhladit. Není to konflikt, ale genocida,“ říká Iryna, která pomáhá evakuovat hendikepované Ukrajince7. 4. 2022

Obě matky a také organizace LGBTQ Deyshtvie, jež jim byla v soudním sporu nápomocna, pak úterní rozhodnutí přivítaly s nadšením a s tím, že se jedná o „obrovský krok pro všechny LGBTQ rodiny jak v Bulharsku, tak i celé Evropě.“ Zároveň také věří, že rozhodnutí pomůže tisícům dalších gay/les  rodičů, jejichž dětem kvůli legislativním rozdílům mezi členskými státy EU hrozí, že nezískají žádné občanství.

Ani tím však celá kauza nekončí, právní zástupkyně partnerek, Denitsa Lyubenova již uvedla, že v právní bitvě hodlá pokračovat, a to s cílem umožnit dítěti stát se také zákonným dědicem (tedy, vzhledem k tomu, že se jedná o děvče, spíše dědičkou) obou žen.  

Zdroj: euronews.com, luxtimes.lu, euractiv.com