Letošní rok byl ve znamení největší osvětové kampaně na testování na HIV a setkání špičkových světových odborníků na léčbu HIV aneb Jak Česko bojuje s HIV

Včerejší den byl Světovým dnem AIDS. Den, kdy si připomínáme oběti AIDS a vyjadřujeme podporu lidem žijícím s HIV. Statistiky Státního zdravotního ústavu uvádí, že ke konci října 2021 bylo v České republice diagnostikováno 4 034 HIV pozitivních osob (z toho 3 504 žijící osoby). Za říjen tedy přibylo 12 případů. I po 40 letech od oznámení prvních případů AIDS stále dochází ke stigmatizaci lidí žijících s HIV. A to i přes to, že díky pokroku v moderní léčbě je dnes HIV pozitivní člověk, který dosáhne nedetekovatelné virové nálože neinfekční a nemůže přenést virus na svého sexuálního partnera. I proto se Česká společnost AIDS pomoc v letošním roce rozhodla uskutečnit největší osvětovou kampaň zaměřenou na testování na HIV za posledních 10 let. Současně spolu se společnostmi SAP a IBM v České republice odstartovali iniciativu #workingpositively.

Iniciativa #workingpositively

V průběhu roku společnosti SAP, IBM a Česká společnost AIDS pomoc v České republice zahájily iniciativu #workingpositively (více zde). Společně zvou české zaměstnavatele, aby se připojili k této iniciativě se závazkem být viditelnými vzory v ukončení diskriminace a v podpoře zaměstnanců žijících s HIV na pracovišti. Strach, stigma a základní dezinformace i nadále zůstávají důvodem diskriminace a vedou k vyloučení lidí žijících s HIV jak ze soukromé, tak pracovní sféry i k omezování jejich pracovních příležitostí. 

„Každou podobnou iniciativu, se kterou přichází sama veřejnost, samozřejmě vítáme,“ říká Robert Hejzák, předseda České společnosti AIDS pomoc. „Společenské stigma spojené s infekcí je dnes často jediným faktorem zhoršujícím kvalitu života člověka žijícího s HIV. Pro včas diagnostikovaného a léčeného pacienta představuje HIV infekce chronické onemocnění, se kterým lze žít normální život. Lidé žijící s HIV dnes mohou přirozenou cestou založit rodinu, nemusí se obávat, že nakazí svého sexuálního partnera, mohou pracovat, cestovat, užívat důchodu a dožít se stejného věku jako zbytek populace,“ dodává Robert Hejzák, se kterým jsme během včerejšího Světového dne AIDS vydali na tohle téma rozhovor (více zde).

Myslíte, že se vás HIV netýká?

V listopadu 2021 mohli obyvatelé a návštěvníci Prahy potkat v ulicích města 60 autobusů propagujících kampaň testujsevcas.cz, na které Česká společnost AIDS pomoc spolupracuje s firmou Gilead Sciences. Kromě autobusů probíhala kampaň hiv-testovani.cz také na LED displejích v centru Prahy. Jednalo se o největší osvětovou kampaň, která se za posledních 10 let uskutečnila. Cílem kampaně bylo vysvětlit veřejnosti, že HIV se týká všech a nechat se otestovat není žádná ostuda. V 9 pevných checkpointech a testovacích sanitkách České společnosti AIDS pomoc je možné nechat se otestovat anonymně a zdarma.

V průběhu tohoto týdne bylo v našich pevných checkpointech a sanitkách provedeno celkem 748 testů. Z toho 302 na HIV, 19 na žloutenku typu B, 180 na žloutenku typu C a 216 na syfilis. V porovnání s loňským rokem je to o 30 % více testů (v roce 2020 to bylo 565).

Mezinárodní setkání špičkových světových odborníků na léčbu HIV v Česku

Společnost GSK/ViiV Healthcare letos již počtvrté připravila pro českou a mezinárodní odbornou veřejnost sympozium na téma HIV/AIDS. GSK/ViiV Healthcare patří ke společnostem, které investují velké úsilí, čas i finanční prostředky do vývoje v oblasti HIV. Především pak do léčby pacientů, u kterých se objevuje velmi závažná multirezistence. Nemalé investice pak směřují také do vývoje dlouhodobě působících léčiv.

Sympozia se zúčastnili přední mezinárodní HIV odborníci prof. Cahn z Argentiny, prof. Gatell ze Španělska, prof. Rockstroh z Německa, a samozřejmě nechyběli ani jejich kolegové z České republiky. V brzké době se můžete těšit na rozsáhlejší rozhovor, který jsme připravili právě s profesorem Gatellem ze Španělska, který patří ke špičce odborníků zabývajících se HIV/AIDS.

Vědci vynalezli udržitelný plast, jeho základem je sperma lososů. Napít se ze „sperma-hrnku“ ale bude problém3. 12. 2021

Mezinárodní setkání se uskutečnilo 25. listopadu 2021 v Plzni jako součást 7. Mezinárodního sympozia ke světovému dni AIDS, které pořádá Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň, Státní zdravotní ústav Praha a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Také letos se do diskuse zapojili lékaři světového významu, jako například prof. José Gatell, čestný profesor na univerzitě v Barceloně, garant sympozia, a bývalý prezident EACS (Evropské klinické společnosti pro AIDS), prof. Jürgen Rockstroh, bývalý prezident EACS, prof. Pedro Cahn z argentinské neziskové organizace Fundación Huésped, a další.

„Velice si vážím práce českých lékařů, kteří léta patří v oblasti léčby HIV mezi evropskou špičku. Díky jejich péči mají čeští pacienti šanci na podobnou kvalitu a délku života jako zdraví lidé. Proto byla také jedním z hlavních témat letošního setkání péče o stárnoucí populaci HIV pozitivních pacientů. Jedná se o velmi důležité téma, na které lékaři, a především celá společnost, nesmí zapomínat,“ zdůraznil prof. José Gatell, garant mezinárodního sympozia.

Mezi českými přednášejícími byli doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny a vedoucí HIV centra FN Plzeň, MUDr. David Jilich, vedoucí HIV centra Kliniky infekčních, tropických a parazitárních chorob Nemocnice na Bulovce, MUDr. Milan Zlámal, vedoucí HIV centra Ústřední vojenské nemocnice a zástupce přednosty pro poskytování zdravotní péče Kliniky infekčních nemocí ÚVN.

Ubrousky do sušičky nebo banánové slupky: 8 nejbláznivějších nápadů na domácí kosmetiku, která se stala hitem internetu20. 1. 2022

„Letos je to již 40 let od prvních oficiálně diagnostikovaných případů AIDS. Za tu dobu léčba HIV udělala obrovský pokrok a jsem hrdý na to, že právě naše společnost se na vývoji léčby HIV celosvětově významně podílí. Přestože zatím nemáme lék, který by HIV definitivně vyléčil, většina lidí, kteří se tímto virem nakazili, jej nyní může zvládat pomocí léků a očekávat, že budou žít podobně dlouho jako jejich vrstevníci bez tohoto onemocnění," uvádí Neil McDonald, generální ředitel společnosti GSK Česká republika a dodává: „Jsem velmi rád, že společnost GSK mohla opět nabídnout odborníkům z České republiky možnost setkat se a diskutovat s předními mezinárodními osobnostmi a podpořit tak sdílení zkušeností, vzdělávání a pokrok v této oblasti."

Společnosti GSK/ViiV Healthcare se díky spolupráci českých a zahraničních odborníků podařilo vytvořit mezinárodní platformu pro pravidelnou odbornou diskusi a sdílení témat spojených s léčbou HIV. Sympozium již několik let patří k velmi kladně hodnoceným akcím, a to jak odborníky na léčbu HIV z České republiky, tak zahraničními experty.

Zdroj: Jan Witek, Markéta Kuklová