Obavy z nepřijetí a šikana jsou důsledkem zhoršující se veřejné diskuse o LGBT+ lidech. V Česku se snaží pomoct poradna sbarvouven.cz

V posledních letech jsme svědky dramaticky se zhoršující úrovně diskuze o lidech s odlišnou orientací a identitou. Lidé veřejného života pronáší bezprecedentní výroky, aniž by si uvědomovali, jaké to může mít dopady. Politici a političky mluví o LGBT+ lidech jako o ideologii a ignorují tak konkrétní lidské osudy. Příkladem mohou být nedávné výroky z úst hlavy státu na adresu trans* lidí, nebo diskuse v poslanecké sněmovně o manželství pro všechny. Ve společnosti takové výroky vytváří nepřátelskou atmosféru a podněcují k šíření nenávisti, urážkám i k šikaně ve školách. S důsledky bezprecedentních výroků, včetně následných psychických problémů stovek lidí, se potýká poradna Sbarvouven.cz.

Obava z nepřijetí a šikany je jedním z nejčastějších témat poradny.

Místem, kde se mladí lidé s předsudky, homofobní a transfobní šikanou setkávají, jsou školy. Výzkum Veřejného ochránce práv z roku 2019 poukázal na to, že až pětina lidí na školách zakouší negativní komentáře a jednání, které souvisí se sexuální orientací nebo genderovou identitou jich samých, nebo jejich blízkých. To potvrzují i starší průzkumy organizace PROUD či mezinárodní výzkumné Agentury pro základní práva (FRA). Podle nich má až 96 % studujících zkušenost s tím, že během svého školního života byli svědky negativních komentářů nebo jednání kvůli tomu, že někdo z jejich okolí byl považován za LGBT+ osobu. Předsudečné chování i negativní komentáře od významných lidí ve společnosti, ale i v osobním životě, bolí nejvíce.

Daniel si plnil svůj sen, než se setkal s šikanou ze strany své učitelky.

Mladý houslista se svěřil, jak se mu změnil život po jeho coming outu. “První tři roky konzervatoře byly skvělé. Trávil jsem se svou učitelkou kolem sedmi hodin týdně, někdy i více. Byla pro mě jako má vlastní babička,” vzpomíná jednadvacetiletý Daniel. Vše se ale najednou změnilo s jeho vyoutováním. “Když jsem přivedl svého přítele do školy, tak mi důrazně vysvětlila, že to nahlásí, přestože hetero páry to dělaly úplně běžně. Začala šikana. Smyčcové oddělení bylo mým domovem a ona mi ho zničila,” dodává Daniel. Učitelka výrazně změnila svůj přístup i chování, její předsudky se podepsaly i na Danielově prospěchu.

S příběhy šikany se setkávají i mentoři a mentorky v poradně sbarvouven.cz. “Kamarádovi je 16let a ve škole ho šikanují tím způsobem, že mu berou věci a schovávají, někdy ho i malém fyzicky napadly (kdybych tam nebyla s ním tak by ho zmlátili), píšou mu na sociální sítě fakt hnusný věci. Prostě si ho dobírají, že je gay. Kamarád se mi svěřil že se sebepoškozuje, že má i deprese.”  svěřila se jedna z klientek.

Následné psychické problémy nejsou výjimkou.

Pedagožka a odborná garantka z poradny Sbarvouven.cz Jana Soukupová se domnívá, že taková čísla jsou způsobena tím, že lidé v těchto kolektivech tráví nejvíce svého času. “Zde jsou součástí velké sociální skupiny, kterou si nevybírají, nejsou ve své spřízněné sociální bublině. Při velkém počtu pravidelných kontaktů je pravděpodobnost setkání se s homofobní diskriminací či obtěžováním pravděpodobnější a četnější” vysvětluje Soukupová.

Neurotrenér sestavuje 10 priorit pro ztrátu tělesného tuku – část 214. 4. 2022

Jana Soukupová pak také dodává, že spirály psychických problémů po takových zážitcích nejsou ojedinělé. “Některé zkušenosti s homo/transfobním jednáním si mladí lidé odnáší do zbytku života. Často poškodí psychiku jedince natolik, že jednou z volených cest, jak uniknout ze situace, je sebepoškozování nebo sebevražedné tendence,” říká Soukupová. Toto chování není výjimečné a vyžaduje následnou odbornou pomoc. Cestu vidím ve všímavosti, podpoře a odvaze postavit se homofobnímu chování. To je úkol nás všech,” ukončuje.

Poradna je lidem s podobnými příběhy oporou.

Poradna Sbarvouven.cz už šest let pomáhá dospívajícím nejen se sebepřijetím a coming outem, ale i s náročnějšími tématy, jakými jsou právě šikana či zkušenosti s diskriminací. Na počátku projektu stála nešťastná sebevražda 14letého Filipa, který neunesl homofobní postoje české společnosti. Jeho teta, moderátorka Ester Janečková, je patronkou projektu.

Budete patřit mezi ty, kdo činnost poradny Sbarvouven.cz podpoří?
Foto: Sbarvouven.cz

Od vzniku poradny v roce 2015 se na ní obrátilo již téměř 4 637 klientů a klientek, se kterými si mentoři a mentorky vyměnili více než 60 965 zpráv. V sedmi desítkách konverzací se řešily opravdu závažné situace – útěk z domova, sebepoškozování, deprese. 32 klientů a klientek dokonce uvažovalo o sebevraždě.

Nejen Filipův příběh, ale i čísla jasně ukazují, že mladí LGBT+ lidé poradnu opravdu potřebují. A vy se můžete společně podílet na tom, aby mohlo sbarvouven.cz naplno fungovat i v roce 2022 a pomoci tak dalším stovkám z nich, ale také jejich přátelům a rodinám.

Buďte mladým lidem oporou a podpořte fungování poradny sbarvouven.cz v příštím roce. Přispět během prosince se vyplatí, Citi Česká republika váš dar zdvojnásobí. Více zde.

Zdroj: Daniel Zikmund, Jan Witek