Jaká je kvalita péče pro HIV+ v ČR? Zapojte se do průzkumu a vyhrajte

Koncem září Česká společnost AIDS pomoc odstartovala průzkum zaměřený na zkušenosti lidí žijících s HIV s poskytováním zdravotní péče v HIV centrech a dalších zdravotnických zařízeních. Průzkum probíhá až do 31. 12. 2021, takže je stále dost času na jeho vyplnění. Z účastníků bude na závěr vylosováno 5 výherců, kteří za své odpovědi získají každý 3 000 Kč.

Cílem průzkumu je zjistit, jaký je pohled pacientů na kvalitu poskytované zdravotní péče. Odpovědi pomohou získat ucelený přehled o poskytované péči a podklad pro jednání se zástupci lékařů. Bude tak možnost porovnat současná data s informacemi a daty z průzkumu, který proběhl v roce 2017. ČSAP získá informace, jakým směrem se lékařská péče o HIV+ ubírá a kde jsou její případná slabá místa, na která je potřeba se zaměřit.

Průzkum je určený pro HIV pozitivní pacienty a je zcela anonymní, takže není se čeho se bát. Profesionální výzkum realizuje výzkumná agentura SC&C, která má od roku 1992 bohaté zkušenosti.

Dotazník najdete na stránce www.hiv-komunita.cz/pruzkum. Budeme rádi, pokud si najdete chvilku a odpovíte na dotazy, případně když informace o průzkumu pošlete i svým přátelům.

Zdroj: ČSAP