Svatební trendy se zaměřují i na lesby a gaye. Jejich sňatky nejenže mění svatební tradice, ale i celou společnost k lepšímu
LGBT+
Zdroj: iStock

Svatební trendy se zaměřují i na lesby a gaye. Jejich sňatky nejenže mění svatební tradice, ale i celou společnost k lepšímu

Módní trendy nutně nemusí být spojeny jen s módou, v obecné rovině se totiž týkají vlastně celého lidského života a např. i různých významných událostí v něm. A výjimkou nejsou ani svatby. Na svatební trendy je ale možné nahlížet z více hledisek, a to včetně toho, jakého pohlaví je pár, který se sňatek rozhodl uzavřít. Jaké jsou tedy trendy v gay/les svatbách? Co všechno může ve společnosti změnit jejich uzákonění? A jak podoba gay/les svateb naopak začíná ovlivňovat i pojetí těch heterosexuálních?
Mirka Dobešová Mirka Dobešová Autor
9. 11. 2021

Vzhledem k legislativě je samozřejmě jasné, že uzavření registrovaného partnerství, které je v Česku stále jedinou možností pro formalizaci soužití leseb a gayů, nelze s manželstvím v řadě aspektů srovnávat. Pomineme-li ale právní nedostatky, jež se k registrovanému partnerství (ve srovnání s manželstvím) pojí, vyvstává také otázka týkající se samotného aktu uzavření partnerství. Ačkoliv o něm lze hovořit jako o „svatbě“, podoba „obřadu“ je v podstatě v rukou zástupce/kyně matriky. Registrace totiž v případě, kdy člověk nemá při výběru matriky šťastnou ruku, může skutečně proběhnout jen v ryze formální podobě. Přesto je ale i v Česku možné na matrikách narazit na pracovníky/ce vstřícné, kteří rádi i registraci promění ve slavnostní událost. A na tu je jistě vhodné náležitě se připravit. Jaké jsou tedy aktuální „svatební“ trendy v segmentu gay/les „sňatků“ (tedy, v Česku registrací)?

<Path> “Žiju s mužem, ale nepovažuji se za stoprocentního gaye,“ říká Lucas Šimon (28)Zdroj: Jan Witek

Svatebních tradic nejen v Česku, ale i napříč světem existuje nespočet. Pokud bychom ale měli jmenovat ty, které patří mezi ty nejobvyklejší, mohlo by se jednat nejen o rozlučkovou party, která svatbě předchází, ale také řadu dalších pojících se přímo ke slavnostnímu dni, a to od chůze uličkou s jedním z rodičů přes svatební hostinu (k níž se také pojí řada různých zvyků) až po svatební after party a líbánky. Jak ale naznačil mj. i průzkum portálu The Knot a gay magazínu Advocate právě na téma gay/les svateb, páry stejného pohlaví svůj den rády ozvláštní i něčím více netradičním. Průzkum vlastně ukázal, že obřadní tradice v rukou gay/les dvojic mnohdy získávají novou formu – ovšem často i proto, že se právě k soužití stejnopohlavních párů pojí i mnohé předsudky a překážky. Problematický tak může být např. doprovod rodičů k oltáři – ne každý rodič se totiž s orientací svého potomka dokáže srovnat, a to i ve 21. století. Komplikace mohou vzniknout i s výběrem místa líbánek, které nutně není podřízeno tomu, kam by si pár přál jet, ale spíše tomu, jaký přístup k LGBT lidem ve zvolené destinaci mají (přeci jen cesta do zemí, kde je stále homosexualita trestná a problémem je i to, když se dva muži vezmou za ruku, jistě není ideální ani v případě dovolené, natož líbánek). Je ale také pravdou, že právě výzkumy z USA ukazují, co vše se změnilo (k lepšímu) díky tomu, že v Americe lesby a gayové již mají možnost vstoupit do klasického manželství.  

Podpora okolí

Že jasná deklarace toho, že lesby a gayové jsou rovnocennou součástí společnosti jako heterosexuálové, pomáhá k širšímu celospolečenskému přijetí celé LGBT komunity, jasně ukazuje i analýza Newlywed Reports and the Trends & Traditions Survey a také další výsledky výzkumů na téma gay/les sňatků. Zatímco ještě v první a na počátku druhé dekády nového tisíciletí tak dle webu wedinsight.com např. veškeré náklady na svatbu nesly nejčastěji samy zamilované dvojice, kdy v roce 2013 se jednalo o 79 % případů, již v roce 2017 (rok poté, co v USA byly sňatky leseb a gayů povoleny), toto číslo kleslo o 20 %. Mnohem více rodičů a také dalších příbuzných tedy začalo své děti s minoritní sexuální orientací podporovat, a to samozřejmě nejen finančně. Rostou totiž i počty svatebčanů a gay les páry postupně začaly své svatby i z hlediska organizace mnohem více pojímat tak, jako je to běžné v případě hetero párů.

Zdroj: Giphy

Ani na gay/les svatbách tak již nechybí elegantní pozvánky, rozlučkové večírky, běžná je i propracovaná organizace celého svatebního dne a často si tak gay/les dvojice najímají i svatební koordinátory. Gay/les svatby se tedy doslova pod rukama mění v luxusní a romantické akce, kde samozřejmě nescházejí ani profesionální fotografové či kameramani. A tak není divu, že postupně vzniká i řada trendů, které reagují na novou poptávku, přičemž jedním z nejnovějších jsou dnes svatby filmové. Jeden z prvních konceptů tohoto typu pak představilo (poměrně překvapivě, vzhledem k tomu, že v Itálii sňatky párů stejného pohlaví legislativa neumožňuje) italské filmové studio DMA International. A v čem že filmová svatba spočívá? V podstatě probíhá dle profesionály připraveného scénáře (samozřejmě individualizovaného vzhledem ke svatebčanům), vše je předem pečlivě nazkoušeno a průběh dne je zaznamenáván na kamery za precizního osvětlení, záběry jsou snímány dle jasného předchozího plánu – jednoduše v podstatě neexistuje žádný prostor pro jakoukoliv náhodnou chybu. Výsledkem je pak filmový materiál, díky němuž se den D stává v podstatě nezapomenutelným.

<Path> Polský gay poslanec terčem útokuZdroj:

Jak gay/les svatby ovlivnily ty hetero

Ačkoliv řadu svatebních tradic si samozřejmě gay/les páry osvojily, zároveň je také modifikovaly. A kupodivu tak zasáhly i do pojetí svateb heterosexuálních. Jedním z příkladů může být dress code svatebčanů, kdy již ani na hetero svatbách není úplným pravidlem, že by se ženy musely dostavit v šatech. Tou nejvíce viditelnou změnou je ale oddělování rozlučky se svobodou dle pohlaví, tedy na ženy a muže. To v případě gay/les svateb nikdy příliš neplatilo a jak naznačují data, hetero dvojice se nechaly inspirovat a rozdělení těchto večírků podle pohlaví jen mezi lety 2015-2017 pokleslo téměř o 15 %.  Ukazuje se tedy, že podoba svatebních tradic je poměrně variabilní a jak hetero tak i gay/les dvojice do nich mohou vnést i něco nového. Ovšem hlavním poselstvím toho, jak se mění právě sňatky leseb a gayů, by měla být informace, že institucionální uznání jejich soužití jim v důsledku přináší nejen větší uznání ve společnosti, ale také přijetí ve vlastních rodinách. A to je rozhodně něco, zač má smysl bojovat i v Česku.

Zdroj: dmainternational.eu, theknot.com, advocate.com, wedinsight.com, gayweddingblog.co.uk

Populární
články

E-Shop