Muž je hlavou, žena břichem lidstva… Platí ještě tento model?

O tom, že naše společnost je historicky patriarchální a tento model mužské nadvlády vlastně přetrvává dodnes, jistě slyšel každý. Podobně jako o období, kdy bylo všechno jinak, a v centru veškerého zájmu stála žena. Ovšem bájný matriarchát tak, jak je klasicky prezentován, je spíše jen mýtem…

Jak se říká, přání je otcem (a ne matkou!) myšlenky. A přesně to se stalo i s hojně popisovanou teorií matriarchátu. Údajně totiž kdysi, ještě než se muž stal středobodem světa, vládl na zemi klid, mír…a žena-matka. Tento kult byl údajně natolik vlivný, že lidstvo uctívalo „Velkou bohyni“ a jednoduše se řídilo ženským principem. Zatímco patriarchát je ovšem systémem nadvlády, matriarchát byl prý spíše uspořádáním společnosti v jedné velké harmonii. Otázkou ovšem zůstává, zda v podobě, v jaké k ní někteří vzhlíží, vůbec existoval. Ačkoliv se totiž lze odkazovat na rozličné archeologické artefakty poukazující na kult plodnosti a sexualizaci žen, jejich význam je spíše výsledkem kreativní interpretace než konstatováním faktů.

Je to tu! Televize je oficiálně duhovější než kdy dřív! Podíl gay TV postav je dokonce vyšší než zastoupení gayů a leseb ve společnosti21. 2. 2022

Ženy, které mají hlavní slovo ve společnosti, politice, i rodině – tak si mnozí představují matriarchát. Méně lidí již ale ví, že ačkoliv za základní organizační princip byla považována žena, jednalo se – minimálně teoreticky – o ženu nejen vlivnou, ale i velmi promiskuitní. Ženy totiž dle matriarchální teorie (jejímž autorem byl příznačně muž, J. J. Bachofen…) mohly udržovat intimní vztahy s neomezeným počtem mužů, jediným uznávaným příbuzenským vztahem byl totiž vztah matky a dítěte. Někteří (zejména ti, kterým se ničím nepodložená matriarchální teorie zdá za vlasy přitažená) se pak logicky ptají, proč a jak se vlastně tento harmonický systém zvrtnul v dodnes udržovaný patriarchát.

Bez ohledu na konkrétní důvody byl ale podle Bachofena přechod společnosti k patriarchátu pokrokem. Ženy se totiž (konečně) našly jen v úloze matek a muži začali vládnout. Teorie patriarchátu se pak stala podkladem i pro práci mnoha další vědců a badatelů a Friedrich Engels např. tvrdil, že ženy se staly jen prostředkem pro reprodukci a pozbyly společenské funkce v rovině ekonomické. Není proto divu, že některé ženy se – např. i v rámci postupujícího feministického hnutí – v matriarchátu přímo zhlédly.  I když je ale existence tohoto modelu uspořádání společnosti dnes spíše předmětem vědeckých pří, faktem je, že napříč světem existují společnosti, jimž jsou mateřské hodnoty a potažmo kulturní model matriarchátu vlastní.

Mosuo/Čína: specifické společenství cca pěti desítek tisíc lidí, kteří obývají okolí jezera Lugu v Himálajích. Typickým je tzv. „navštěvující manželství“ – muži navštěvují ženy pouze v noci, přitom se nutně nemusí jednat jen o manžely. Ženy mohou mít tolik milenců, kolik chtějí, na tom, kdo je biologickým otcem jejich dětí, totiž příslušníkům tohoto „národa“ nezáleží.

Minangkabau/Indonésie, Sumatra: muslimský národ čítající na 6 milionů lidí je nejpočetnější matrilineární společností světa, v níž ženy pracují a věnují se kariéře. Muže si přivádějí do vlastních domů (tzv. matrilokace), ale nezřídka je posílají za prací, a to i do ciziny… Jedinými dědičkami majetku jsou vždy ženy – dcery.

Móda, která nezná hranic, aneb záplava umělé kůže i efektních průstřihů: Takhle vypadá genderově fluidní móda v Indii18. 2. 2022

Zapotékové/Mexiko: ženy, zvané Tehuány, vládnou pevnou rukou přibližně půl milionu obyvatel a chtělo by se říci, že si osvojily všechny „typicky mužské“ vlastnosti – jsou silné, racionální a soutěživé a od dětství se učí mít „ostré lokty“. Na milující a všeobjímající mateřství je v tomto případě třeba rychle zapomenout, těmi, kdo tu čelí mnoha předsudkům, jsou totiž muži.

Khásíové/Indie: Kmen čítající cca milion příslušníků drtivě upřednostňuje ženy jako ty, které zajistí pokračování rodu. Proto má na děti právo jen matka a také jim předává příjmení a majetek. Systém této společnosti byl dokonce uzákoněn, což postavení žen ještě posílilo. A jelikož se muži cítí utlačovaní, již se objevily i mužské skupiny bojující za rovnoprávnost. Jaká ironie…

Zdroj: Redakce