Aby první rande nebylo zároveň poslední – využijte skvělý nástroj k tomu, aby schůzka přesně odpovídala osobnosti a přání partnera/ky

Svět seznamování dostal v posledním více jak roce a půl docela „na frak“ – lidé se báli setkávat i se svými blízkými, natož aby navazovali (nové) vztahy. Ale život jde dál a je třeba přizpůsobit se novým podmínkám. Naskočit znovu do „seznamovacího vlaku“ však může být pro mnohé docela náročné – a proto je tu možný „návod“, nač se na prvním rande zaměřit, aby nebylo nejen první, ale i poslední. A návodem míníme docela vědecky podložený postup, takže úspěch je (téměř) zaručen - a vlastně jej je možné uplatnit i pro randění v ryze obecné rovině a třeba i pro zvýšení porozumění ve vztahu.

O tom, že existují různé typy lidské osobnosti, již nepochybně každý slyšel – a termíny jako introvert či extrovert jistě není třeba blíže objasňovat. Ovšem různých typologií existuje více a je možné je využít právě i k lepšímu porozumění druhým, a to klidně i v rámci romantické schůzky. Jednou z nich je také tzv. Myers-Briggs typologie osobnosti, která bývá nezřídka užívána také v kariérním poradenství a řadě dalších sektorů.  Její základy položil švýcarský psychoterapeut C. G. Jung, když popsal tři výchozí dvojice psychických funkcí, z nichž vždy jedna dominuje a druhá je jí podřízená (a má spíše úlohu podpůrnou). Tento model následně rozpracovaly americké psycholožky Isabel Briggs Myers a Katherine Cook Briggs, které jej doplnily o dvojici čtvrtou, díky čemuž vzniklo 16 různých variant, tedy osobnostních typů. A právě ty mohou být také určitým ukazatelem povahy (či charakteru) každého z nás.

Magazín Playboy bourá tabu, na titulní stranu poprvé umístil veřejně známého gaye6. 10. 2021

Osobnostní typologie Myers-Briggs tedy pracuje ve čtveřici dimenzí, první je vztah k okolí, který zastupuje extroverze (E) a introverze (I), druhou způsob vnímání – tehdy je řeč o typu smyslovém (S) a intuitivním (N). Třetí dimenze se týká toho, jak se lidé rozhodují, kdy první možností je myšlení (T – jako „thinking“), druhou cítění (F – jako „feeling“). Poslední dimenze se vztahuje ke způsobům jednání, kdy roli může sehrát buď usuzování (J – judging), nebo vnímání (P – perceiving). A právě podle této typologie (či testu, jak bývá také tento náhled na osobnostní charakteristiky označován) lze určit, jaké budou interakce člověka s druhými, jak bude přijímat informace, nakládat s nimi a rozhodovat.

Jak tyto informace uplatnit specificky ve vztazích? „Stejně jako mají lidé tendenci spoléhat se na jednu ruku více než na druhu, mají tendenci preferovat a spoléhat se v určitých aspektech na druhého,“ vysvětluje Poppy Spencer, certifikovaná specialistka na metodu MBTI. Díky kategorizaci dle tohoto modelu je tak možné vlastně dopředu „předvídat“, po čem protějšek touží a co mu naopak nevyhovuje.

Jak na věc?

Zjistit, jaký typ přesně člověk je, je pak možné např. i prostřednictvím online testů, jeden z nich najdete např. zde. Vlastně již samo určení toho, do které kategorie člověk spadá, může být součástí partnerské interakce – navíc s poměrně jasným cílem, tedy zjistit, čemu se do budoucna vyvarovat, nač si dát pozor a naopak nač se zaměřit, aby se vztah vyvíjel tím správným směrem. A jakmile „bude jasno“, již „jen“ stačí řídit se zjištěnou typologií – ta vždy zahrnuje čtveřici písmen, právě v odkaze na dominující charakteristické rysy tak, jak byly popsány výše. Dle této typologie je pak možné dokonce i naplánovat ideální rande, které bude jednoduše protějšku „na míru“. Jak tedy vypadají schůzky snů dle Myers-Briggs klasifikace?

Typ ISFJ

Lidé, kteří odpovídají čtveřici těchto kategorií, platí za velmi loajální – a obvykle také upřednostňují potřeby svých protějšků před těmi vlastními. Ideální rande pro tento typ lidí je pak podle rodinné terapeutky Christie Tcharkhoutian např. návštěva trhu, nákup a následně společná příprava obědu či večeře.

Typ ISFP

Ti, kdo spadají do této kategorie, jsou z podstaty věci dobrodruzi. „Lidé ISFP mají opravdu průzkumnickou povahu, rádi objevují a zkoušejí nové věci. Jsou okouzlující a pohodoví,“ popisuje Tcharkhoutian. Skvělé rande tak v tomto případě může znamenat doslova „útěk do divočiny“, dobrodužný víkend na zajímavém místě plný dalších aktivit.

Typ ESFJ

Tito lidé platí za doslova supersociální, milují interakce s druhými, jsou vřelí, soucitní a nemají rádi konflikty. Perfektní variantou rande je pak účast na jakékoliv akci s více lidmi – např. návštěva vernisáže, sportovního utkání apod.

Typ ESFP

„Energie a nadšení, které jsou pro typy ESFP příznačné, přináší život v podstatě kamkoliv vstoupí,“ popisuje Tcharkhoutian.  Ačkoliv tito lidé jsou rádi středem pozornosti, neznamená to, že by chtěli zastínit svůj protějšek – přesto ideální podobou rande je např. karaoke večírek, ale třeba i účast na nějaké společenské akci konané za dobrým účelem.

Typ ISTJ

Všichni, kdo patří do této skupiny, jsou velmi praktičtí a upřímní, a to i ve vztahu k seznamování. I když jsou z podstaty věci introverti, neznamená to, že by neměli zájem o okolní dění. V rámci rande tyto typy potěší např. návštěva muzea či nějaké kulturní akce. 

Typ ISTP

Nejhorší, čeho se při kontaktu s typem ISTP můžete dopustit, je spěch a tlačení na pilu. Tito lidé jsou totiž z podstaty systematičtí a mají rádi čas na rozmyšlenou. Proto je základním pravidlem pro plánování schůzek adekvátní předstih a podrobné seznámení s plány předem.

Typ ESTJ

Lidé typu ESTJ jsou rození vůdci – rádi mají kontrolu nad situací a také rádi řídí dění kolem sebe, jsou praktičtí a cílevědomí. Skvělou náplní pro rande tak je např. pub quiz či jiné společenské aktivity.

Typ ESTP

Spontánnost a riskování – přesně to vystihuje všechny, kdo naplňují charakteristiku ESTP. Jedná se o lidi vynalézavé, kteří se dokážou přizpůsobit v každé situaci. Jaké by mělo být rande? Ideálně takové, které dá svobodomyslnosti protějšku potřebný prostor.

Typ INFJ

Tito lidé jsou tiší, jemní a hýří nekonečným optimismem. Vzhledem k tomu, že INFJ typy hledají zejména emoční intimitu, je ideálním typem rande romantická večere a dlouhá konverzace u skleničky vína.

Typ ENFJ

„Všichni, kteří naplňují tyto charakteristiky, jsou přátelští a obětaví a vždy se snaží starat o druhé,“ popisuje Tcharkhoutian. A tak může být dobrým tipem na rande např. nějaká dobrovolnická aktivita či účast na nějakém prospěšném projektu.

Volkswagen ID.4 – elektromobil, kterému bude těžké konkurovat13. 9. 2021

Typ ENFP

Lidé se sebevědomím a šarmem, kteří jsou zábavní a atraktivní – přesně takové jsou typy ENFP. Zároveň platí, že jsou kreativní a společenští, a tak další vztahový expert doporučuje v rámci rande absolvovat např. kurz vaření nebo uspořádat domácí večírek.

Typ INTJ

INTJ typy jsou opravdovým „oříškem“, tito lidé jsou inteligentní a neoblomní, disponují také strategickou myslí. Pokud už se ale s někým rozhodou jít na rande, jdou do akce naplno – potěší je přitom, pokud budou moci během schůzky využít své znalosti a dovednosti.

Typ INTP

Jsou mistry logiky, milují chytrý humor a rádi vše, co vědí, využívají k navazování kontaktů s druhými. Na druhou stranu, co se týká plánování schůzek, jsou spíše stydliví a preferují činnosti více „intimní“ – třeba posezení ve vinárně, kavárně nebo jen procházku parkem.

Typ ENTJ

Pro všechny, kdo spadají do kategorie ENTJ, platí, že se rádi ujímají vedoucí úlohy, a to i ve vztahu. Pokud je tedy v plánu rande, mělo by nechávat tomuto protějšku možnost, aby se na jeho organizaci jakkoliv podílel.

Typ ENTP

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi flexibilní a kreativní osoby, schůzky s nimi jsou velmi zábavné. Zapomeňte tedy na běžné rande v kavárně, tady je třeba akce – a to v podstatě jakákoliv, do které je možné se aktivně zapojit…

Zdroj: Bustle.com, stylecaster.com, test-mbti.hys.cz, askmen.com