Aby první rande nebylo zároveň poslední – využijte skvělý nástroj k tomu, aby schůzka přesně odpovídala osobnosti a přání partnera/ky

Svět seznamování dostal v posledním více jak roce a půl docela „na frak“ – lidé se báli setkávat i se svými blízkými, natož aby navazovali (nové) vztahy. Ale život jde dál a je třeba přizpůsobit se novým podmínkám. Naskočit znovu do „seznamovacího vlaku“ však může být pro mnohé docela náročné – a proto je tu možný „návod“, nač se na prvním rande zaměřit, aby nebylo nejen první, ale i poslední. A návodem míníme docela vědecky podložený postup, takže úspěch je (téměř) zaručen - a vlastně jej je možné uplatnit i pro randění v ryze obecné rovině a třeba i pro zvýšení porozumění ve vztahu.

O tom, že existují různé typy lidské osobnosti, již nepochybně každý slyšel – a termíny jako introvert či extrovert jistě není třeba blíže objasňovat. Ovšem různých typologií existuje více a je možné je využít právě i k lepšímu porozumění druhým, a to klidně i v rámci romantické schůzky. Jednou z nich je také tzv. Myers-Briggs typologie osobnosti, která bývá nezřídka užívána také v kariérním poradenství a řadě dalších sektorů.  Její základy položil švýcarský psychoterapeut C. G. Jung, když popsal tři výchozí dvojice psychických funkcí, z nichž vždy jedna dominuje a druhá je jí podřízená (a má spíše úlohu podpůrnou). Tento model následně rozpracovaly americké psycholožky Isabel Briggs Myers a Katherine Cook Briggs, které jej doplnily o dvojici čtvrtou, díky čemuž vzniklo 16 různých variant, tedy osobnostních typů. A právě ty mohou být také určitým ukazatelem povahy (či charakteru) každého z nás.

Hyundai Santa Fe – jihokorejská vlajková loď, která předčí veškerá očekávání27. 5. 2022

Osobnostní typologie Myers-Briggs tedy pracuje ve čtveřici dimenzí, první je vztah k okolí, který zastupuje extroverze (E) a introverze (I), druhou způsob vnímání – tehdy je řeč o typu smyslovém (S) a intuitivním (N). Třetí dimenze se týká toho, jak se lidé rozhodují, kdy první možností je myšlení (T – jako „thinking“), druhou cítění (F – jako „feeling“). Poslední dimenze se vztahuje ke způsobům jednání, kdy roli může sehrát buď usuzování (J – judging), nebo vnímání (P – perceiving). A právě podle této typologie (či testu, jak bývá také tento náhled na osobnostní charakteristiky označován) lze určit, jaké budou interakce člověka s druhými, jak bude přijímat informace, nakládat s nimi a rozhodovat.

Jak tyto informace uplatnit specificky ve vztazích? „Stejně jako mají lidé tendenci spoléhat se na jednu ruku více než na druhu, mají tendenci preferovat a spoléhat se v určitých aspektech na druhého,“ vysvětluje Poppy Spencer, certifikovaná specialistka na metodu MBTI. Díky kategorizaci dle tohoto modelu je tak možné vlastně dopředu „předvídat“, po čem protějšek touží a co mu naopak nevyhovuje.

Jak na věc?

Zjistit, jaký typ přesně člověk je, je pak možné např. i prostřednictvím online testů, jeden z nich najdete např. zde. Vlastně již samo určení toho, do které kategorie člověk spadá, může být součástí partnerské interakce – navíc s poměrně jasným cílem, tedy zjistit, čemu se do budoucna vyvarovat, nač si dát pozor a naopak nač se zaměřit, aby se vztah vyvíjel tím správným směrem. A jakmile „bude jasno“, již „jen“ stačí řídit se zjištěnou typologií – ta vždy zahrnuje čtveřici písmen, právě v odkaze na dominující charakteristické rysy tak, jak byly popsány výše. Dle této typologie je pak možné dokonce i naplánovat ideální rande, které bude jednoduše protějšku „na míru“. Jak tedy vypadají schůzky snů dle Myers-Briggs klasifikace?

Typ ISFJ

Lidé, kteří odpovídají čtveřici těchto kategorií, platí za velmi loajální – a obvykle také upřednostňují potřeby svých protějšků před těmi vlastními. Ideální rande pro tento typ lidí je pak podle rodinné terapeutky Christie Tcharkhoutian např. návštěva trhu, nákup a následně společná příprava obědu či večeře.

Typ ISFP

Ti, kdo spadají do této kategorie, jsou z podstaty věci dobrodruzi. „Lidé ISFP mají opravdu průzkumnickou povahu, rádi objevují a zkoušejí nové věci. Jsou okouzlující a pohodoví,“ popisuje Tcharkhoutian. Skvělé rande tak v tomto případě může znamenat doslova „útěk do divočiny“, dobrodužný víkend na zajímavém místě plný dalších aktivit.

Typ ESFJ

Tito lidé platí za doslova supersociální, milují interakce s druhými, jsou vřelí, soucitní a nemají rádi konflikty. Perfektní variantou rande je pak účast na jakékoliv akci s více lidmi – např. návštěva vernisáže, sportovního utkání apod.

Typ ESFP

„Energie a nadšení, které jsou pro typy ESFP příznačné, přináší život v podstatě kamkoliv vstoupí,“ popisuje Tcharkhoutian.  Ačkoliv tito lidé jsou rádi středem pozornosti, neznamená to, že by chtěli zastínit svůj protějšek – přesto ideální podobou rande je např. karaoke večírek, ale třeba i účast na nějaké společenské akci konané za dobrým účelem.

Typ ISTJ

Všichni, kdo patří do této skupiny, jsou velmi praktičtí a upřímní, a to i ve vztahu k seznamování. I když jsou z podstaty věci introverti, neznamená to, že by neměli zájem o okolní dění. V rámci rande tyto typy potěší např. návštěva muzea či nějaké kulturní akce. 

Typ ISTP

Nejhorší, čeho se při kontaktu s typem ISTP můžete dopustit, je spěch a tlačení na pilu. Tito lidé jsou totiž z podstaty systematičtí a mají rádi čas na rozmyšlenou. Proto je základním pravidlem pro plánování schůzek adekvátní předstih a podrobné seznámení s plány předem.

Typ ESTJ

Lidé typu ESTJ jsou rození vůdci – rádi mají kontrolu nad situací a také rádi řídí dění kolem sebe, jsou praktičtí a cílevědomí. Skvělou náplní pro rande tak je např. pub quiz či jiné společenské aktivity.

Typ ESTP

Spontánnost a riskování – přesně to vystihuje všechny, kdo naplňují charakteristiku ESTP. Jedná se o lidi vynalézavé, kteří se dokážou přizpůsobit v každé situaci. Jaké by mělo být rande? Ideálně takové, které dá svobodomyslnosti protějšku potřebný prostor.

Typ INFJ

Tito lidé jsou tiší, jemní a hýří nekonečným optimismem. Vzhledem k tomu, že INFJ typy hledají zejména emoční intimitu, je ideálním typem rande romantická večere a dlouhá konverzace u skleničky vína.

Typ ENFJ

„Všichni, kteří naplňují tyto charakteristiky, jsou přátelští a obětaví a vždy se snaží starat o druhé,“ popisuje Tcharkhoutian. A tak může být dobrým tipem na rande např. nějaká dobrovolnická aktivita či účast na nějakém prospěšném projektu.

„Mnoho lidí si myslí, že se jich HIV netýká. Opak je ale pravdou,“ říká doktor Milan Zlámal. Jak Česko se zákeřnou nemocí bojuje?13. 4. 2022

Typ ENFP

Lidé se sebevědomím a šarmem, kteří jsou zábavní a atraktivní – přesně takové jsou typy ENFP. Zároveň platí, že jsou kreativní a společenští, a tak další vztahový expert doporučuje v rámci rande absolvovat např. kurz vaření nebo uspořádat domácí večírek.

Typ INTJ

INTJ typy jsou opravdovým „oříškem“, tito lidé jsou inteligentní a neoblomní, disponují také strategickou myslí. Pokud už se ale s někým rozhodou jít na rande, jdou do akce naplno – potěší je přitom, pokud budou moci během schůzky využít své znalosti a dovednosti.

Typ INTP

Jsou mistry logiky, milují chytrý humor a rádi vše, co vědí, využívají k navazování kontaktů s druhými. Na druhou stranu, co se týká plánování schůzek, jsou spíše stydliví a preferují činnosti více „intimní“ – třeba posezení ve vinárně, kavárně nebo jen procházku parkem.

Typ ENTJ

Pro všechny, kdo spadají do kategorie ENTJ, platí, že se rádi ujímají vedoucí úlohy, a to i ve vztahu. Pokud je tedy v plánu rande, mělo by nechávat tomuto protějšku možnost, aby se na jeho organizaci jakkoliv podílel.

Typ ENTP

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi flexibilní a kreativní osoby, schůzky s nimi jsou velmi zábavné. Zapomeňte tedy na běžné rande v kavárně, tady je třeba akce – a to v podstatě jakákoliv, do které je možné se aktivně zapojit…

Zdroj: Bustle.com, stylecaster.com, test-mbti.hys.cz, askmen.com